Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Franco Seminara

12 resultaten

4-847 Franco Seminara (PS) 2/7/2009
  de evolutie van het sociaal conflict in de fabriek Bridgestone van Frameries
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-874 Franco Seminara (PS) 16/7/2009
  het betwiste recht van notarissen om op te treden als "immobiliŽnmakelaar"
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-898 Franco Seminara (PS) 22/10/2009
  het beleid van De Post inzake het afdanken van postbodes die arbeidsongeschikt zijn
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-930 Franco Seminara (PS) 12/11/2009
  de verslaving aan kansspelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-966 Franco Seminara (PS) 2/12/2009
  het ontslag van 89 personen bij MD Verre in Ghlin
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-1009 Franco Seminara (PS) 7/1/2010
  de vermelding van allergenen op de etiketten van voedingsmiddelen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1025 Franco Seminara (PS) 14/1/2010
  de aankondiging van de groep InBev dat hij zijn personeelsbestand in West-Europa met 10 % zal inkrimpen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1055 Franco Seminara (PS) 27/1/2010
  de discriminatie door vliegtuigmaatschappijen van personen met obesitas
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1118 Franco Seminara (PS) 3/3/2010
  de nationale herdenking ter ere van de slachtoffers van de treinramp in Buizingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1152 Franco Seminara (PS) 17/3/2010
  het idee het toekennen van fiscale voordelen aan bedrijven te verbinden met het behouden van werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1191 Franco Seminara (PS) 31/3/2010
  de hervorming van de spaarrekening
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1204 Franco Seminara (PS) 22/4/2010
  het rekening houden met andere indicatoren dan het BBP om de economische en sociale gezondheid van een land te evalueren
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten