Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Wouter Beke

7 resultaten

4-137 Wouter Beke (CD&V N-VA) 14/2/2008
  de diefstallen op bouwwerven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-339 Wouter Beke (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de ondertekening van het nieuwe Benelux-verdrag
  eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-430 Wouter Beke (CD&V) 23/10/2008
  de klachten inzake de reclame van financiŽle instellingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-656 Wouter Beke (CD&V) 5/3/2009
  de inbraakgolf bij apotheken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-940 Wouter Beke (CD&V) 12/11/2009
  diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1090 Wouter Beke (CD&V) 11/2/2010
  het kadaster van artsen en de herziening van de erkenningsquota voor huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1213 Wouter Beke (CD&V) 22/4/2010
  het veelvuldig toepassen van brugpensioen bij recente herstructureringen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten