Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Berni Collas

12 resultaten

4-3 Berni Collas (MR) 23/10/2007
  de uitvoering van de wet betreffende de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag onontvankelijk
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-35
4-21 Berni Collas (MR) 20/11/2007
  de gelijktijdige tussenkomst van twee brandweerkorpsen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-57 Berni Collas (MR) 13/12/2007
  de schietoefeningen van de firma MECAR in het kamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-291 Berni Collas (MR) 14/5/2008
  de hervorming van de hulpdiensten en de hulpverleningszones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-334 Berni Collas (MR) 5/6/2008
  de ontevredenheid van de melkveehouders
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-405 Berni Collas (MR) 9/7/2008
  de activiteiten van het bedrijf MECAR op het terrein van kamp Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-498 Berni Collas (MR) 27/11/2008
  de nieuwe rekruteringsprocedure
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-566
4-630 Berni Collas (MR) 12/2/2009
  de omzendbrief betreffende de gemeentelijke machtiging die praalwagens toelaat gebruik te maken van de openbare weg
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-719 Berni Collas (MR) 2/4/2009
  de invoering van een uniek loket bij iedere rechtbank van eerste aanleg
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-858 Berni Collas (MR) 8/7/2009
  het gerechtelijk arrondissement Eupen in het kader van de hervorming van justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1006 Berni Collas (MR) 5/1/2010
  de uitvoering van de wet van 29 april 2009 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake het corrigeren van de examens van kandidaat-magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1039 Berni Collas (MR) 19/1/2010
  de vergemakkelijking van het neerleggen van een verklaring van benadeelde persoon
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)