Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Sabine de Bethune

23 resultaten

4-205 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 13/3/2008
  het budget voor Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-220 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 10/4/2008
  de mensenrechten in Tibet
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-342 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 5/6/2008
  de financiering van de ngo's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-415 Sabine de Bethune (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de hongersnood in Ethiopi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-447 Sabine de Bethune (CD&V) 6/11/2008
  de diplomatieke relaties met de DRC
  eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-478 Sabine de Bethune (CD&V) 20/11/2008
  het levenloos geboren kind
  staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-554 Sabine de Bethune (CD&V) 8/1/2009
  de uitvoeringsbesluiten van de wet van 1 juni 2008 betreffende de invoering van een belastingvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-564 Sabine de Bethune (CD&V) 15/1/2009
  de eventuele schrapping van de Organisatie van de Mujahedin van het Iraanse Volk (OMPI) van de lijst van de Europese Unie van terroristische organisaties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-572 Sabine de Bethune (CD&V) 15/1/2009
  de toestand in Gaza
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-627 Sabine de Bethune (CD&V) 12/2/2009
  de nieuwe selectiecriteria van de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-646 Sabine de Bethune (CD&V) 19/2/2009
  de participatie van Belgi aan de Commissie Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-664 Sabine de Bethune (CD&V) 5/3/2009
  de loonkloof tussen mannen en vrouwen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-692 Sabine de Bethune (CD&V) 19/3/2009
  de medicatie voor de ziekte van Duchenne
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-711 Sabine de Bethune (CD&V) 26/3/2009
  de schending van de rechten van het kind door de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-726 Sabine de Bethune (CD&V) 2/4/2009
  de nieuwe Shia-wet van de Afghaanse president Hamid Karzai
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-763 Sabine de Bethune (CD&V) 7/5/2009
  de executie van Delara Darabi in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/2009 (handelingen 4-76)
4-779 Sabine de Bethune (CD&V) 14/5/2009
  de behandeling van ADHD bij volwassenen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-795 Sabine de Bethune (CD&V) 28/5/2009
  de humanitaire ramp in het noordoosten van Pakistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-812 Sabine de Bethune (CD&V) 11/6/2009
  de zorgverlofregelingen in de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-1003 Sabine de Bethune (CD&V) 17/12/2009
  de internationale gevolgen van de vervuiling van de Zenne
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1029 Sabine de Bethune (CD&V) 14/1/2010
  de aardbeving in Hati
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1065 Sabine de Bethune (CD&V) 28/1/2010
  de uitvoering van de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1200 Sabine de Bethune (CD&V) 1/4/2010
  de schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)