Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Anne-Marie Lizin

18 resultaten

4-1 Anne-Marie Lizin (PS) 23/10/2007
  de onderhandelingen betreffende het statuut van Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/11/2007 (commissiehandelingen 4-2)
4-36 Anne-Marie Lizin (PS) 4/12/2007
  de rechtspositie van Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-51 Anne-Marie Lizin (PS) 12/12/2007
  de verlening van de vluchtelingenstatus wegens vervolging op grond van geslacht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/12/2007 (commissiehandelingen 4-6)
4-71 Anne-Marie Lizin (PS) 10/1/2008
  de rol van ons land in Afghanistan
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-163 Anne-Marie Lizin (PS) 28/2/2008
  de mogelijke fusie tussen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-200 Anne-Marie Lizin (PS) 13/3/2008
  het proces tot erkenning van het boeddhisme in Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-242 Anne-Marie Lizin (PS) 23/4/2008
  de particuliere en militaire beveiligingsbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-280 Anne-Marie Lizin (PS) 8/5/2008
  Europol en informaticacriminaliteit waarbij kinderen worden misbruikt via internet en gsm
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-303 Anne-Marie Lizin (PS) 19/5/2008
  zorgregio's
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-347 Anne-Marie Lizin (PS) 12/6/2008
  de tenuitvoerlegging van de wet tot instelling van de functie van gemeenschapswacht
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-501 Anne-Marie Lizin (PS) 3/12/2008
  terroristische dreigingen tijdens de eindejaarsperiode
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
4-879 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 16/7/2009
  de diplomatische gevolgen van de moord op een mensenrechtenactiviste in Tsjetsjeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/2009 (handelingen 4-86)
4-881 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 12/10/2009
  de stemming van vrijdag 2 oktober jongstleden in de Raad voor de mensenrechten over het Goldstonerapport
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-958 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 26/11/2009
  de facturatie van de kosten voor ontmijningen in Libanon aan het Isralische leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-1007 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 5/1/2010
  Yemen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1054 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 27/1/2010
  de internationale conferentie over Afghanistan in Londen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1133 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 10/3/2010
  credit default swaps
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1186 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 31/3/2010
  de erkenning van de onafhankelijkheid van Kosovo als doelstelling van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)