Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Franco Seminara

5 resultaten

3-1374 Franco Seminara (PS) 25/1/2007
  de bezoldiging van gehandicapte personen
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-1408 Franco Seminara (PS) 14/2/2007
  het uitwerken van een gedetailleerd kadaster van de ondergrond na de ramp in Gellingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-1431 Franco Seminara (PS) 1/3/2007
  de strijd tegen discriminatie bij aanwervingen
  minister van Werk
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-1452 Franco Seminara (PS) 14/3/2007
  de toegankelijkheid van vliegtuigen
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-1463 Franco Seminara (PS) 21/3/2007
  de toegankelijkheid van het internet voor gehandicapte personen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  minister van Werk
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)