Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Wouter Beke

27 resultaten

3-439 Wouter Beke (CD&V) 9/11/2004
  de interculturele dialoog
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-455 Wouter Beke (CD&V) 18/11/2004
  het pensioensparen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-496 Wouter Beke (CD&V) 9/12/2004
  het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 9/12/2004 (handelingen 3-87)
3-506 Wouter Beke (CD&V) 16/12/2004
  het dwangvoederen van eenden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-542 Wouter Beke (CD&V) 20/1/2005
  de interculturele dialoog
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-653 Wouter Beke (CD&V) 14/4/2005
  de afgifte van geneesmiddelen door de apothekers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/4/2005 (handelingen 3-106)
3-678 Wouter Beke (CD&V) 28/4/2005
  de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV)
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-691 Wouter Beke (CD&V) 19/5/2005
  de vergoeding voor apothekers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-705 Wouter Beke (CD&V) 26/5/2005
  het risico op een griepepidemie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-782 Wouter Beke (CD&V) 7/7/2005
  de invoering van een motorvoertuigverlichting overdag
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-789 Wouter Beke (CD&V) 15/7/2005
  het Belgische topberaad Farma Research
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
3-821 Wouter Beke (CD&V) 20/10/2005
  de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten
  minister van Werk
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-835 Wouter Beke (CD&V) 27/10/2005
  de mogelijke verhuizing van de Pantsercavalerieschool van Leopoldsburg
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-856 Wouter Beke (CD&V) 17/11/2005
  de toekomst van de Belgische farmaceutische sector
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-918 Wouter Beke (CD&V) 15/12/2005
  het stookoliebeleid van de regering
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-932 Wouter Beke (CD&V) 22/12/2005
  de korting op stookolie na 31 december 2005
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
3-973 Wouter Beke (CD&V) 26/1/2006
  het tekort aan doktersbriefjes
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-1111 Wouter Beke (CD&V) 4/5/2006
  het hoge aantal keizersneden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1179 Wouter Beke (CD&V) 15/6/2006
  de eventuele afvloeiingen bij het contractueel burgerpersoneel in Leopoldsburg
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1188 Wouter Beke (CD&V) 22/6/2006
  het inhaalverbod voor vrachtwagens
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1263 Wouter Beke (CD&V) 8/11/2006
  het stelsel van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  minister van Werk
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1282 Wouter Beke (CD&V) 16/11/2006
  de koopjesreglementering
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1320 Wouter Beke (CD&V) 7/12/2006
  de toekomst van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  minister van Werk
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1339 Wouter Beke (CD&V) 21/12/2006
  de opvolging van de studie van de Nationale Bank over de farmaceutische sector in BelgiŽ
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-1457 Wouter Beke (CD&V) 15/3/2007
  de eventuele vervanging van de Chef Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-1471 Wouter Beke (CD&V) 22/3/2007
  het tekort aan huisartsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-1506 Wouter Beke (CD&V) 19/4/2007
  het voorstel tot inkorting van de basisopleiding geneeskunde tot zes jaar
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)