Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Christiane Vienne

7 resultaten

3-168 Christiane Vienne (PS) 28/1/2004
  de bescherming van de gezinnen, betrokken bij het nakende assisenproces Dutroux, tegen een overdreven mediabelangstelling
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-212 Christiane Vienne (PS) 18/2/2004
  de mogelijkheid voor beveiligingsondernemingen om bewakingsdiensten aan te bieden via onderaannemers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-271 Christiane Vienne (PS) 31/3/2004
  de massale doding van zeehonden
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-285 Christiane Vienne (PS) 22/4/2004
  de bezorging van de individuele fiches nr. 281 aan de belastingplichtigen met Staatsinkomsten
  minister van Financin
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-319 Christiane Vienne (PS) 26/5/2004
  het gevolg dat is gegeven aan het advies van de Hoge Raad van Financin over de aftrekmogelijkheden in de personenbelasting en meer bepaald over de hergroepering en de rationalisering ervan
  minister van Financin
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-338 Christiane Vienne (PS) 3/6/2004
  het beleid met betrekking tot de overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer die worden begaan door de prioritaire voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-400 Christiane Vienne (PS) 14/7/2004
  gevaarlijk speelgoed
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  vraag ingetrokken