Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Anke Van dermeersch

36 resultaten

3-31 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 23/10/2003
  de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedure
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/10/2003 (handelingen 3-18)
3-112 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 11/12/2003
  het geldgebrek bij het gerecht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-132 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 8/1/2004
  de kleine plofkoffer voor zelfstandigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2004 (handelingen 3-35)
3-172 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 29/1/2004
  de strafuitvoering
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-188 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 5/2/2004
  het uitblijven van de verwachte dossiers na de wet op fiscale amnestie
  minister van Financin
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-216 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 19/2/2004
  de strafbaarstelling van schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-252 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 18/3/2004
  het Europees paspoort voor honden, katten en fretten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-274 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 1/4/2004
  de strafbaarstelling van schijnhuwelijken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-337 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 3/6/2004
  de relatie tussen cannabisgebruik en depressies
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-358 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 17/6/2004
  cannabisbezit en -gebruik in de penitentiaire instellingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-370 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 24/6/2004
  het uitblijven van de lichte plofkoffers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-394 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 8/7/2004
  jeugdcriminaliteit
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-398 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 8/7/2004
  de moslimsegregatie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-409 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 15/7/2004
  de brandstofcontroles door FAPETRO
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-73)
3-424 Anke Van dermeersch (VL. BLOK) 21/10/2004
  het sociaal stookoliefonds
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-456 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/11/2004
  misleidende reclames
  minister van Werk
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-507 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 16/12/2004
  de verstrenging van de snel-Belgwet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-518 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23/12/2004
  de boetes bij laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen van vennootschappen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-539 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 20/1/2005
  de gerechtelijke achterstand inzake de Nederlandstalige dossiers bij de rechtbank van eerste aanleg van Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-548 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 27/1/2005
  het jeugdsanctierecht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-728 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/6/2005
  de pensioenbijdrage van piloten
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-733 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/6/2005
  de misverstanden bij studenten inzake studentenarbeid
  minister van Werk
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-746 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 16/6/2005
  de afschaffing van de vestigingswet voor acht beroepen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-899 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 8/12/2005
  de verhoging van de posttarieven
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-917 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 15/12/2005
  het akkoord over het jeugdsanctierecht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1022 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23/2/2006
  de controle op misbruiken in het diplomatiek milieu
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1037 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/3/2006
  de externe audit van de Regie der Gebouwen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1145 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/5/2006
  een stakingsactie in de strafinrichting van Nijvel op woensdag 17 mei 2006
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1201 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 29/6/2006
  de affaire CIA-Swift
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1214 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 6/7/2006
  de kindermishandeling
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1231 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/10/2006
  de blauwtongepidemie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1243 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/10/2006
  de afwezigheden van bijzitters op 8 oktober 2006 en de niet opgedaagde kiezers
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1254 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 26/10/2006
  de dreigende 24-uur staking bij de NMBS
  minister van Mobiliteit
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1267 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 9/11/2006
  het verkopen en huren van vastgoed door de Regie der Gebouwen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1293 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 23/11/2006
  een kritisch rapport van het Rekenhof aangaande de werking van de Directie Private Veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1417 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 15/2/2007
  de medische verstrekking van herone in Luik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)