Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Olga Zrihen

34 resultaten

3-451 Olga Zrihen (PS) 17/11/2004
  de verklaring van de Europese Raad over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Irak
  Eerste minister
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-478 Olga Zrihen (PS) 1/12/2004
  de verkiezingen in Irak
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-581 Olga Zrihen (PS) 23/2/2005
  de criteria die worden gehanteerd om over te gaan tot de sluiting van postkantoren en de impact daarvan op de werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-610 Olga Zrihen (PS) 9/3/2005
  zijn komende reis naar de Verenigde Staten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-625 Olga Zrihen (PS) 17/3/2005
  de sociaal-economische impact van de sluiting van sommige stations
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-636 Olga Zrihen (PS) 23/3/2005
  de financiering van de "Info Points Europe"
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-675 Olga Zrihen (PS) 28/4/2005
  onbeschoftheid en administratieve bestraffing door de gemeenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-764 Olga Zrihen (PS) 29/6/2005
  het einde van de loopbaan van vrouwelijke werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-774 Olga Zrihen (PS) 6/7/2005
  de prioriteiten van het Britse voorzitterschap van de Europese Unie en het dossier Better Regulation
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-797 Olga Zrihen (PS) 12/10/2005
  de spoeddiensten voor doven en slechthorenden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-853 Olga Zrihen (PS) 16/11/2005
  de definitie van rechtvaardige handel
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-879 Olga Zrihen (PS) 30/11/2005
  de niet-naleving door Polen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-894 Olga Zrihen (PS) 7/12/2005
  het uitblijven van het koninklijk besluit tot invoering van de zogenaamde 'nulstelling' bij kredietopeningen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-952 Olga Zrihen (PS) 18/1/2006
  het koninklijk besluit tot invoering van de zogenaamde nulstelling bij kredietopeningen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-963 Olga Zrihen (PS) 25/1/2006
  de Internationale Conventie over de bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun familieleden
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-991 Olga Zrihen (PS) 8/2/2006
  de Internationale Conventie over de bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun familieleden
  minister van Werk
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1032 Olga Zrihen (PS) 8/3/2006
  de omzetting van de richtlijn 2002/73/EG van 23 september 2002 tot uitvoering van het principe van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van werk
  minister van Werk
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1059 Olga Zrihen (PS) 23/3/2006
  de bewustmakingscampagne in het kader van het verbod op alcoholgebruik in de werkplaatsen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1069 Olga Zrihen (PS) 29/3/2006
  het Chikungunya-virus
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1082 Olga Zrihen (PS) 19/4/2006
  de toename van de bezettingen van kerken door mensen zonder papieren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1109 Olga Zrihen (PS) 3/5/2006
  de eventuele sluiting van de Externe Directie voor het toezicht op de sociale wetten te La Louvire
  minister van Werk
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1124 Olga Zrihen (PS) 10/5/2006
  de geldigheid van het Belgische rijbewijs voor motorfietsen in het buitenland en meer in het bijzonder in Frankrijk
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1161 Olga Zrihen (PS) 7/6/2006
  de definitie van rechtvaardige handel
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1170 Olga Zrihen (PS) 14/6/2006
  de invulling van het concept 'zwaar werk' voor vrouwelijke werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1208 Olga Zrihen (PS) 6/7/2006
  de zonnecrmes en de bescherming tegen ultraviolette straling
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/7/2006 (handelingen 3-175)
3-1228 Olga Zrihen (PS) 11/10/2006
  de moord op de journaliste Anna Politkovskaya
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1273 Olga Zrihen (PS) 14/11/2006
  de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  minister van Werk
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1289 Olga Zrihen (PS) 23/11/2006
  het toestaan van gewelddadige verhoormethodes door president Bush
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1324 Olga Zrihen (PS) 13/12/2006
  de eventuele verboden afspraken in de sector van de mobiele telefonie die aan de Raad voor de Mededinging zouden moeten worden voorgelegd
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1347 Olga Zrihen (PS) 10/1/2007
  de gevolgen van de verslechterde relatie tussen Rusland en Wit-Rusland voor de Europese energiebevoorrading
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/1/2007 (handelingen 3-198)
3-1387 Olga Zrihen (PS) 1/2/2007
  de opvolging van het Kyoto-protocol
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-1397 Olga Zrihen (PS) 8/2/2007
  het samenwerkingsakkoord met Cambodja
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-1451 Olga Zrihen (PS) 14/3/2007
  het consumentenkrediet
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-1475 Olga Zrihen (PS) 28/3/2007
  de toegang tot de nooddiensten voor doven en slechthorenden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)