Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Frank Creyelman

23 resultaten

3-108 Frank Creyelman (VL. BLOK) 11/12/2003
  de algemene, verplichte rampenverzekering
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-122 Frank Creyelman (VL. BLOK) 18/12/2003
  de uitvoering van de arresten van de Raad van State en het Arbitragehof naar aanleiding van de onregelmatige integratie van de voormalige luchtvaartpolitie in de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-155 Frank Creyelman (VL. BLOK) 22/1/2004
  de benoeming voor een topfunctie bij de Europese Centrale Bank
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-202 Frank Creyelman (VL. BLOK) 12/2/2004
  de capaciteit van de treinen bij gratis woon-werkverkeer
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-291 Frank Creyelman (VL. BLOK) 29/4/2004
  de bijkomende bevoegdheden van B-Security
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/4/2004 (handelingen 3-55)
3-379 Frank Creyelman (VL. BLOK) 1/7/2004
  de drugscontroles tijdens de zogenaamde City Parade in Gent
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-505 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 16/12/2004
  de politionele aanpak van het illegaal thuisslachten tijdens het islamitische offerfeest
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-564 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 3/2/2005
  de economische compensaties voor legeraankopen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-604 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 3/3/2005
  de onderbrenging van geÔnterneerden in gevangenissen en het plaatsgebrek in de strafinrichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-623 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 10/3/2005
  het taalgebruik tijdens vergaderingen van de stuurgroep "risicobeheer" en de kwalificaties van de projectleider van deze stuurgroep
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-703 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 26/5/2005
  de afschaffing van de fiscale zegels voor rijbewijzen
  minister van Mobiliteit
  staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-781 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 7/7/2005
  de bepalingen omtrent de uitoefening van de etherpolitie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-805 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 13/10/2005
  de bestrijding van het vogelgriepvirus
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-847 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 10/11/2005
  het advies van het Wetenschappelijk Comitť van het FAVV inzake de thuisslachting van schapen en geiten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-859 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 17/11/2005
  de peeceefobie-campagne
  minister van Werk
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-946 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 12/1/2006
  de gecontroleerde verstrekking van heroÔne
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-955 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 19/1/2006
  de verlaging van het BTW-tarief voor de horeca
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-1075 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 30/3/2006
  het verruimen van het zondagswinkelen
  Eerste minister
  minister van Middenstand en Landbouw
  minister van Werk
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1103 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 27/4/2006
  de Ikea-wet
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1115 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 4/5/2006
  de aanwerving van buitenlandse verpleegsters door de Brusselse ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-5098
3-1165 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 8/6/2006
  de chaotische belastingteruggave via de postkantoren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1309 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 30/11/2006
  het daderproject 'Time Out' in het kader van intrafamiliaal geweld
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1513 Frank Creyelman (Vlaams Belang) 26/4/2007
  de incidenten met allochtone jongeren op 21 april op de lijn Brussel-Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)