Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Annemie Van de Casteele

25 resultaten

3-62 Annemie Van de Casteele (VLD) 18/11/2003
  de vervanging van een lid van de Medicomut en de aanpassing van het koninklijk besluit houdende samenstelling van de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-138 Annemie Van de Casteele (VLD) 14/1/2004
  het koninklijk besluit betreffende de financiering van de BSE-testen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-175 Annemie Van de Casteele (VLD) 29/1/2004
  de maximumfactuur (MAF)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-220 Annemie Van de Casteele (VLD) 19/2/2004
  de gegevens inzake de te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het RIZIV moeten bezorgen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-267 Annemie Van de Casteele (VLD) 25/3/2004
  de onderfinanciering van de psychiatrische ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-49)
3-325 Annemie Van de Casteele (VLD) 27/5/2004
  de verkeersovertredingen die door prioritaire voertuigen gepleegd zijn
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-404 Annemie Van de Casteele (VLD) 15/7/2004
  het tewerkstellingsbeleid en de maatregelen om de ouderen aan het werk te houden
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-73)
3-438 Annemie Van de Casteele (VLD) 8/11/2004
  de kandidaturen voor de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-474 Annemie Van de Casteele (VLD) 25/11/2004
  het bloedbeleid in BelgiŽ
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-577 Annemie Van de Casteele (VLD) 17/2/2005
  het ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de criteria en de modaliteiten voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering bekomen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-592 Annemie Van de Casteele (VLD) 24/2/2005
  de besparingen inzake het gezondheidsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-613 Annemie Van de Casteele (VLD) 10/3/2005
  de onrust bij de kinesitherapeuten en de studenten kinesitherapie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag ingetrokken
3-680 Annemie Van de Casteele (VLD) 28/4/2005
  de eventuele verlenging van de conventie artsen-ziekenfondsen en de vervroegde artsenverkiezingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-738 Annemie Van de Casteele (VLD) 16/6/2005
  de eventuele invoering van nieuwe voordelen voor diensten van thuisverpleegkundigen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-814 Annemie Van de Casteele (VLD) 20/10/2005
  de BTW-verlaging in de bouw
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-891 Annemie Van de Casteele (VLD) 1/12/2005
  de artsenverkiezingen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-905 Annemie Van de Casteele (VLD) 8/12/2005
  de BTW-verlaging voor arbeidsintensieve diensten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-929 Annemie Van de Casteele (VLD) 22/12/2005
  de niet-geslaagden voor het examen voor de erkenning van kinesitherapeut
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-987 Annemie Van de Casteele (VLD) 2/2/2006
  actie "Building"
  minister van Werk
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1016 Annemie Van de Casteele (VLD) 16/2/2006
  het arrest van het Hof van Cassatie in een dopingzaak en de mogelijke uitholling van onze drugs- en hormonenwetgeving
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 3-1443
3-1044 Annemie Van de Casteele (VLD) 9/3/2006
  de beslissing van de Ministerraad met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie
  minister van Werk
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1284 Annemie Van de Casteele (VLD) 23/11/2006
  het meldpunt voor klachten over geneesmiddelen en de rol van Testaankoop in de gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1308 Annemie Van de Casteele (VLD) 30/11/2006
  schijnzelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Middenstand en Landbouw
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
3-1333 Annemie Van de Casteele (VLD) 14/12/2006
  de gevolgen van de ontslagen bij Volkswagen Vorst
  minister van Werk
  beantwoord op 14/12/2006 (handelingen 3-194)
3-1381 Annemie Van de Casteele (VLD) 25/1/2007
  het dopinggebruik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)