Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Sabine de Bethune

46 resultaten

3-9 Sabine de Bethune (CD&V) 31/7/2003
  de wapenleveringen aan Nepal en Venezuela
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-10)
3-24 Sabine de Bethune (CD&V) 16/10/2003
  het recht op dubbele nationaliteit en het uitblijven van de ondertekening en ratificatie van de Overeenkomst van de Raad van Europa van 6 november 1997 inzake de nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-56 Sabine de Bethune (CD&V) 13/11/2003
  de jaarlijkse rapportage van de regering aan het Parlement over de toepassing van het verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/11/2003 (handelingen 3-20)
3-125 Sabine de Bethune (CD&V) 18/12/2003
  de samenstelling van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst en zijn beslissingsbevoegdheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-126 Sabine de Bethune (CD&V) 18/12/2003
  het gebruik van e-mail door politieke, economische en socio-culturele organisaties
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-135 Sabine de Bethune (CD&V) 8/1/2004
  de financiering van de projecten ter versterking van de priv-sector in landen met lage inkomens
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-112
3-174 Sabine de Bethune (CD&V) 29/1/2004
  de uitbreiding van het ouderschapsverlof
  staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-185 Sabine de Bethune (CD&V) 5/2/2004
  het sturen van Belgische militairen naar Congo
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-262 Sabine de Bethune (CD&V) 25/3/2004
  de schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-281 Sabine de Bethune (CD&V) 1/4/2004
  de huisvesting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen
  minister van Financin
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2004 (handelingen 3-51)
3-290 Sabine de Bethune (CD&V) 29/4/2004
  de schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (DRC)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  minister van Financin
  beantwoord op 29/4/2004 (handelingen 3-55)
3-317 Sabine de Bethune (CD&V) 13/5/2004
  de kliklijn
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-348 Sabine de Bethune (CD&V) 10/6/2004
  de budgettaire steun van het Internationaal Muntfonds aan Rwanda
  minister van Financin
  beantwoord op 10/6/2004 (handelingen 3-62)
3-389 Sabine de Bethune (CD&V) 8/7/2004
  de mogelijke ontbinding van een aantal NGO's in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/7/2004 (handelingen 3-70)
3-527 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  de hulp van Belgi aan de getroffen gebieden in Zuid-Oost Azi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-541 Sabine de Bethune (CD&V) 20/1/2005
  de uitbreiding van het aantal partnerlanden voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking n.a.v. de aardbeving in Zuid-Oost Azi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-546 Sabine de Bethune (CD&V) 27/1/2005
  het rapport van het onafhankelijk panel van de VN aangaande het wapenembargo in Oost-Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-558 Sabine de Bethune (CD&V) 3/2/2005
  de Belgische deelname aan de EU-ministerraad die plaatsvindt op 4 februari 2005 ter voorbereiding van de 49ste sessie van de Commissie van de VN voor de Status van de Vrouw (Peking +10)
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-579 Sabine de Bethune (CD&V) 17/2/2005
  de annulatie van het bezoek van de Dalai Lama aan Belgi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-611
3-591 Sabine de Bethune (CD&V) 24/2/2005
  het functioneren van de Raad van Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-619 Sabine de Bethune (CD&V) 10/3/2005
  de uitvoervergunning van het Waalse Gewest voor de modernisering van een wapenfabriek in Tanzania
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-639 Sabine de Bethune (CD&V) 24/3/2005
  de totale impasse bij de Dienst voor Alimentatievorderingen
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-682 Sabine de Bethune (CD&V) 28/4/2005
  de situatie in Togo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/4/2005 (handelingen 3-110)
3-727 Sabine de Bethune (CD&V) 9/6/2005
  de opname van tijdskrediet en thematische verloven door mannen en vrouwen
  minister van Werk
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-753 Sabine de Bethune (CD&V) 23/6/2005
  de aanwezigheid van minderjarigen in de gesloten asielcentra
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-791 Sabine de Bethune (CD&V) 15/7/2005
  de voedselcrisis in Niger
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
3-804 Sabine de Bethune (CD&V) 13/10/2005
  de nieuwe adoptiewet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-834 Sabine de Bethune (CD&V) 27/10/2005
  de noodhulp voor Kasjmir en onze bijdragen aan het VN-noodfonds
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-870 Sabine de Bethune (CD&V) 24/11/2005
  het zoetmiddel aspartaam
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-883 Sabine de Bethune (CD&V) 1/12/2005
  de crisisopvang voor daklozen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-954 Sabine de Bethune (CD&V) 19/1/2006
  de bijdrage voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-989 Sabine de Bethune (CD&V) 2/2/2006
  de opschorting van hulp aan de Palestijnse gebieden
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/2/2006 (handelingen 3-149)
3-1086 Sabine de Bethune (CD&V) 20/4/2006
  de Commissie voor de Rechten van de Mens
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-4941
3-1110 Sabine de Bethune (CD&V) 4/5/2006
  de mensenrechten in China
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1190 Sabine de Bethune (CD&V) 22/6/2006
  de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1223 Sabine de Bethune (CD&V) 13/7/2006
  het escalerende conflict in het Midden-Oosten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1234 Sabine de Bethune (CD&V) 12/10/2006
  de moord op de Russische journaliste Anna Politkovskaya
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1829
3-1265 Sabine de Bethune (CD&V) 9/11/2006
  vrouwenbesnijdenis in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1285 Sabine de Bethune (CD&V) 23/11/2006
  de situatie in de Democratische Republiek Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1300 Sabine de Bethune (CD&V) 30/11/2006
  de ratificatie van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de biogeneeskunde
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1338 Sabine de Bethune (CD&V) 21/12/2006
  de schuldkwijtschelding van Congo
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6480
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-6479
3-1366 Sabine de Bethune (CD&V) 18/1/2007
  het aanslepende conflict in Darfoer
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-1399 Sabine de Bethune (CD&V) 8/2/2007
  de projecten van de directe bilaterale samenwerking in Cambodja
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-1420 Sabine de Bethune (CD&V) 15/2/2007
  de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/2/2007 (handelingen 3-204)
3-1440 Sabine de Bethune (CD&V) 8/3/2007
  de toepassing van de wet van 28 januari 2003 tot toewijzing van de gezinswoning aan het slachtoffer van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-1481 Sabine de Bethune (CD&V) 29/3/2007
  de subsidiaire bescherming voor Afghaanse vluchtelingen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2007 (handelingen 3-212)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2253