Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Luc Van den Brande

8 resultaten

3-111 Luc Van den Brande (CD&V) 11/12/2003
  de informatieverstrekking vanwege de FOD Buitenlandse Zaken en de federale ambassades aan de gewesten na de regionalisering van de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-504 Luc Van den Brande (CD&V) 16/12/2004
  de financile vooruitzichten van de Europese Unie voor de periode 2007-2013 en het Belgisch standpunt ter zake in het licht van de Europese Raad van 16 en 17 december 2004
  Eerste minister
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-643 Luc Van den Brande (CD&V) 24/3/2005
  het gebrek aan inspanningen van de federale regering inzake onderzoek en ontwikkeling
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-855 Luc Van den Brande (CD&V) 17/11/2005
  het generatiepact
  Eerste minister
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-900 Luc Van den Brande (CD&V) 8/12/2005
  mogelijke geheime gevangenissen en/of detentiecentra in lidstaten van de EU of van de Raad van Europa en het inzetten van CIA-vluchten naar Europese luchthavens
  Eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-1029 Luc Van den Brande (CD&V) 23/2/2006
  de CIA-vluchten over Belgi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
3-1043 Luc Van den Brande (CD&V) 9/3/2006
  de CIA-vluchten over Belgi
  Eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/3/2006 (handelingen 3-153)
3-1147 Luc Van den Brande (CD&V) 18/5/2006
  de CIA-vluchten over Belgi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)