Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Hugo Vandenberghe

53 resultaten

3-59 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/11/2003
  de kaderbehoeften van de hoven van beroep na de objectieve werklastmeting van deze hoven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/11/2003 (handelingen 3-20)
3-73 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/11/2003
  de verklaringen van de regering tijdens het SABENA-debat op 8 november 2001 over de waardeloosheid van de 'slots' en de vaststellingen van de rechtbank van koophandel te Brussel van 30 juni 2003
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 20/11/2003 (handelingen 3-21)
3-113 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/12/2003
  de werking van de Raad voor de mededinging
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-80
3-143 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/1/2004
  de verderzetting van de subsidiŽring van de Belgische infopunten Europa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-231 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/3/2004
  de toepassing in de tijd van de wet houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-256 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/3/2004
  de beveiligingsmaatregelen rond Marc Dutroux
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-287 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/4/2004
  het chronisch gebrek aan middelen, de logge aanwervingsprocedure en de slechte betaling van het personeel van de Staatsveiligheid
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-294 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/4/2004
  een omstreden vonnis van de rechtbank te Kortrijk en de vordering tot onmiddellijke aanhouding
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 29/4/2004 (handelingen 3-55)
3-315 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/5/2004
  het totale gebrek aan coherentie tussen de staatsveiligheid, de militaire veiligheid en de federale politie bij de bestrijding van het terrorisme
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-329 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/5/2004
  de miraculeuze ontsnapping van mensensmokkelaars onder het oog van de politie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-331 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/6/2004
  de onaanvaardbare ongelijke toepassing van de verkeersboetewet
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Mobiliteit en Sociale Economie
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-350 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/6/2004
  het mogelijk afluisteren en aan de pers doorgeven van gesprekken tussen magistraten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 10/6/2004 (handelingen 3-62)
3-357 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/6/2004
  de voortijdige publicatie van het activiteitenverslag van het Comitť I voor het jaar 2003
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-407 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/7/2004
  de installatie van een werkgroep tot hervorming van het hof van assisen en de lopende behandeling door de Commissie voor de Justitie van de hervorming van het strafprocesrecht
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-73)
3-421 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/10/2004
  de gerechtskosten in strafzaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-460 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/11/2004
  het verkrijgen van de dubbele nationaliteit en het gebeurlijk verval van een buitenlandse nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/11/2004 (handelingen 3-85)
3-514 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/12/2004
  de ongevallen waarbij agenten betrokken zijn
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-560 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/2/2005
  het stopzetten van de Nederlandstalige publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-706
3-593 Hugo Vandenberghe (CD&V) 24/2/2005
  het testen van donororganen op hondsdolheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-652
3-606 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/3/2005
  de berichtgeving betreffende Joseph Kabila en de oorsprong ervan
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-624 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/3/2005
  de betrouwbaarheid van de alcoholtest bij verkeersongevallen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-664 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/4/2005
  het mogelijk witwassen van geld binnen de casino's
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-687 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/5/2005
  de strijd tegen de cannabisplantages
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-718 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/6/2005
  de gevolgen van het verwerpen van de Europese Grondwet in Nederland en Frankrijk
  Eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/6/2005 (handelingen 3-115)
3-757 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/6/2005
  de niet-indexering van de erelonen van artsen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-785 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/7/2005
  de discrepanties tussen de aantallen benoemde parketjuristen en referendarissen bij de Nederlandstalige rechtbanken en bij de Franstalige rechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 7/7/2005 (handelingen 3-123)
3-803 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/10/2005
  de zaak-Hammani
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-842 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/11/2005
  de Europese verordening 805/2004 inzake de Europese uitvoerbare titel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-898 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/12/2005
  het in gevaar brengen door de Franse inlichtingendiensten van een Belgisch terreuronderzoek
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-948 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/1/2006
  de telefonische informatie inzake de inhoud van een rechterlijke beslissing
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-956 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/1/2006
  de verdeling van subsidies door de Nationale Loterij
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
3-962 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/1/2006
  de strijd tegen de cannabisplantages in ons land
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1299
3-997 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/2/2006
  de toekomstige rol van de Koning
  Eerste minister
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1068 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/3/2006
  de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1078 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/3/2006
  de hulpagenten en het uitschrijven van PV's'
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1087 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/4/2006
  het gevoerde beleid dat de ontvluchting van mevrouw Erdal mogelijk heeft gemaakt
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/4/2006 (handelingen 3-159)
3-1105 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/4/2006
  het arrest van het Arbitragehof inzake de verhaalbaarheid van erelonen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1127 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/5/2006
  het niet-opstellen van een authentieke akte bij de wijziging van het zakenrechtelijk statuut van het nieuwe gerechtsgebouw te Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1156 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/6/2006
  het spreidingsplan van de coffeeshops van de burgemeester van Maastricht
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1167 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/6/2006
  de benoeming van een nieuwe administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, de procedure die daarbij wordt gevolgd en de actuele leiding van deze dienst
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/6/2006 (handelingen 3-169)
3-1176 Hugo Vandenberghe (CD&V) 15/6/2006
  de 4 CIA-vluchten in BelgiŽ
  Eerste minister
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1200 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/6/2006
  de 'Swift-gate' en de noodzaak om daar dringend een einde aan te stellen
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1232 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/10/2006
  de publieke verklaringen en polemiek die is ontstaan naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie d.d. 28 september 2006 dat de Belgische Staat veroordeelt wegens een inbreuk op het EVRM
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1240 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/10/2006
  de ontoereikende personeelsbezetting voor de strafuitvoeringsrechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag ingetrokken
3-1281 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/11/2006
  het grote aantal vacatures van parketmagistraten en de maatregelen om dat te verhelpen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/11/2006 (handelingen 3-188)
3-1352 Hugo Vandenberghe (CD&V) 11/1/2007
  het onderzoek naar de beweerde obstructie van het parket te Hasselt in de zaak van de Zeemacht-fraude
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2007 (handelingen 3-198)
3-1393 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/2/2007
  de toestand in de Belgische gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-1405 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/2/2007
  de behandeling van de Hasseltse gevangenen door de nieuwe strafuitvoeringsrechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2007 (handelingen 3-203)
3-1434 Hugo Vandenberghe (CD&V) 1/3/2007
  de benoeming van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-1445 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/3/2007
  de onaanvaardbare verklaringen van de Voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid over de Raad van State
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-1469 Hugo Vandenberghe (CD&V) 22/3/2007
  de uitspraken van de minister van Mobiliteit over de hoven van beroep
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-1491 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/4/2007
  de BTW-eenheid en het advies van het Comitť voor de Belastingen op de toegevoegde waarde
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)
3-1516 Hugo Vandenberghe (CD&V) 26/4/2007
  de erkenning van de droogteschade van de zomer 2006
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)