Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jean-Marie Happart

10 resultaten

2-64 Jean-Marie Happart (PS) 8/12/1999
  het bewijs van de Nederlandse nationaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-131 Jean-Marie Happart (PS) 10/2/2000
  zijn beslissing om de publicatie van de Examenagenda stop te zetten
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-297 Jean-Marie Happart (PS) 22/6/2000
  het dioxinegehalte in vis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-538 Jean-Marie Happart (PS) 14/3/2001
  het mond- en klauwzeer en dood wild
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-607 Jean-Marie Happart (PS) 10/5/2001
  de internetsite van het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-1042 Jean-Marie Happart (PS) 3/7/2002
  de aantasting van korenvelden door fusariose
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1156 Jean-Marie Happart (PS) 5/12/2002
  de dioxinezaak
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1237 Jean-Marie Happart (PS) 12/2/2003
  het buurtonderzoek betreffende burgers die onder de toepassing vallen van de omzendbrief van 1 juli 2002 over de afgifte van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag, model 2
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1250 Jean-Marie Happart (PS) 20/2/2003
  het gebruik der talen in de kiesoproepingsbrieven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1263 Jean-Marie Happart (PS) 26/2/2003
  het lot van verwaarloosde dieren
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)