Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Jean Cornil

19 resultaten

2-515 Jean Cornil (PS) 21/2/2001
  de uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-529 Jean Cornil (PS) 8/3/2001
  het niet-belasten van op de beurs behaalde meerwaarden
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-539 Jean Cornil (PS) 15/3/2001
  de betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-582 Jean Cornil (PS) 26/4/2001
  de toestand van de uitgeprocedeerde Sierra Leoners
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-589 Jean Cornil (PS) 2/5/2001
  de maatregelen bedoeld om veroordeelde vreemdelingen terug te wijzen of uit te zetten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-634 Jean Cornil (PS) 7/6/2001
  de kwijtschelding van de schulden van de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-658 Jean Cornil (PS) 20/6/2001
  het belasten van de meerwaarden op aandelen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-719 Jean Cornil (PS) 18/10/2001
  de invoering van een premie voor politiemensen die illegale vreemdelingen bij hun uitwijzing begeleiden tot aan de grens van het Belgisch grondgebied
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-748 Jean Cornil (PS) 22/11/2001
  de ontwikkelingen in het asielproceduredossier
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-872 Jean Cornil (PS) 20/2/2002
  de toestand in het Midden-Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-900 Jean Cornil (PS) 6/3/2002
  de toestand in het Centrum voor minderjarigen te Everberg
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-917 Jean Cornil (PS) 14/3/2002
  de arbeidsvoorwaarden van de psychologen-deskundigen bij het parket
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-937 Jean Cornil (PS) 27/3/2002
  de wijze waarop illegale vreemdelingen in de gesloten centra worden behandeld
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-1011 Jean Cornil (PS) 12/6/2002
  het behoud van de bijzondere beroepstitel gegradueerde verpleger in intensieve zorg en spoedgevallenzorg
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1019 Jean Cornil (PS) 19/6/2002
  het samenvoegen van de telefoonnumers 100 en 101
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1043 Jean Cornil (PS) 3/7/2002
  de ontwikkelingen in het proces tegen de bij het Vlaams Blok aanleunende verenigingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1136 Jean Cornil (PS) 21/11/2002
  de betaling van het leefloon aan personen die een vrijheidsstraf ondergaan
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1199 Jean Cornil (PS) 15/1/2003
  het getuigschrift van goed gedrag en zeden, model 2
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1300 Jean Cornil (PS) 3/4/2003
  het beleid inzake de regularisatie van mensen zonder papieren dat momenteel wordt gevoerd
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)