Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Frank Creyelman

9 resultaten

2-476 Frank Creyelman (VL. BLOK) 30/1/2001
  het gevaar van de extreemlinkse agitatie tegen het Westen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-686 Frank Creyelman (VL. BLOK) 11/7/2001
  het doorgeven van persoonlijke informatie door de gemeentelijke diensten aan private ondernemingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-698 Frank Creyelman (VL. BLOK) 17/7/2001
  de betrekkingen met de Europese Centrale Bank
  minister van Financiλn
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-711 Frank Creyelman (VL. BLOK) 10/10/2001
  de doortocht van de hogesnelheidstrein op het grondgebied van Mechelen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-745 Frank Creyelman (VL. BLOK) 20/11/2001
  de gemeentelijke bijdragen aan de kerkfabrieken
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-885 Frank Creyelman (VL. BLOK) 27/2/2002
  de bedreiging van de uitvoer via Vlaamse zeehavens door nieuwe veiligheidsvoorschriften in de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-943 Frank Creyelman (VL. BLOK) 28/3/2002
  de basisnormering na de fusies in de ziekenhuissector
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-1137 Frank Creyelman (VL. BLOK) 21/11/2002
  het doorsturen van een minderjarig meisje naar een abortuskliniek door een straathoekwerkster van de stad Mechelen zonder dat de ouders op de hoogte werden gebracht
  minister van Justitie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1167 Frank Creyelman (VL. BLOK) 12/12/2002
  de reorganisatie van de spoorwegpolitie en het eventueel openen van een vaste post van de spoorwegpolitie in het station van Mechelen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)