Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Patrik Vankrunkelsven

43 resultaten

2-29 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 9/11/1999
  de noodplannen voor de nucleaire installaties
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-48 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 30/11/1999
  de eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-87 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 19/1/2000
  de discriminatie tegenover de mannen voor de behandeling van botontkalking
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-121 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 3/2/2000
  de billijke vergoeding voor de openbare mededeling van fonogrammen
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-150 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 23/2/2000
  de behandeling van de gemeentepolitie in het kader van de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-182 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 16/3/2000
  de opslag van hoogradioactief afval
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-199 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 29/3/2000
  de verspreiding van de P90 en andere oorlogswapens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-215 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 6/4/2000
  de interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-221 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 26/4/2000
  de nieuwe militair-strategische houding van de NAVO
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-272 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 25/5/2000
  de structurele problemen in Kosovo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-303 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 29/6/2000
  de afbouw van het gebruik van kernenergie
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-326 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 13/7/2000
  de tachografen en de snelheidsbegrenzers
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-344 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 12/10/2000
  de liberalisering van de energiemarkt
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-366 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 8/11/2000
  het akkoord dat de grootste wapenproducerende landen van de Europese Unie in Farnborough ondertekenden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-382 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 22/11/2000
  het beleid op het vlak van de nucleaire wapens
  Eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-278
2-400 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 30/11/2000
  de terugbetaling van homeopathische raadplegingen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-436 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 21/12/2000
  de maatregelen om de productie van gelatine te stoppen, welke niet werden genomen
  minister van Landbouw en Middenstand
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-484 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 1/2/2001
  het medisch gebruik van cannabis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-533 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 8/3/2001
  goedkope HIV-medicatie
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-570 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 19/4/2001
  de actie bombspotting op Kleine Brogel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-614 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 17/5/2001
  de onzekerheid omtrent het gevolgde beleid inzake het gebruik en het kweken van cannabis
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-641 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 7/6/2001
  de noodpil
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-502
2-651 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 14/6/2001
  het debat over de genetisch gemodificeerde organismen in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-694 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 12/7/2001
  de dotatie voor het Studiecentrum voor kernenergie en het MYRRHA-project
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-734 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 25/10/2001
  de screening voor borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-740 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 8/11/2001
  de P 90-machinepistolen
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-771 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 29/11/2001
  de P90-machinepistolen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-818 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 10/1/2002
  de pedofilie-onderzoeken
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-828 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 17/1/2002
  het boetefonds en de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-865 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 7/2/2002
  de maatregelen ten aanzien van de kinesitherapeuten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-905 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 7/3/2002
  het akkoord dat werd gesloten over de sluiting van de kerncentrales
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-745
2-922 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 14/3/2002
  het terugkeerbeleid voor asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-938 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 28/3/2002
  de financiering van het nucleair passief
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-954 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 18/4/2002
  de "Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons" en de houding van de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-980 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 16/5/2002
  de toegankelijkheid van de ADSL-aansluitingen van Belgacom
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-1008 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 12/6/2002
  de beperking van het aantal Europese ministerraden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1024 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 20/6/2002
  het proefveld met genetisch gemodificeerde koolzaadplanten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1115 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 7/11/2002
  het gebruik van ELIA voor de financiering van diverse noden
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1130 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 19/11/2002
  de mogelijke vervalsing van de KB's nrs. 78 en 79 van 10 november 1967 over de uitoefening van de geneeskunde en de Orde der geneesheren
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1204 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 16/1/2003
  de Amerikaanse wapentransporten via BelgiŽ
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1223 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 30/1/2003
  de mate waarin de patiŽnt bijdraagt aan de kosten van de gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-953
2-1278 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 13/3/2003
  de hoeveelheid aardgas die in BelgiŽ verloren gaat bij de distributie
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1297 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 27/3/2003
  de raadpleging van het Rijksregister
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)