Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Magdeleine Willame-Boonen

22 resultaten

2-44 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 18/11/1999
  het aandeel in de personenbelasting dat aan het Brusselse Gewest wordt toegekend
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  vraag onontvankelijk
2-58 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 2/12/1999
  de uitgifte door De Post op 6 december van een postzegel met de afbeelding van Lenin
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-101 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 27/1/2000
  de conclusies van de commissie die is belast met het onderzoek van de achterstand bij de gerechten
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-162 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 1/3/2000
  de correcte interpretatie van de wetgeving en de reglementering inzake tewerkstelling en arbeid
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-177 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 16/3/2000
  een milieuheffing op kerosine
  minister van Financin
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-185 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 16/3/2000
  het veiligheidsbeleid van de regering
  Eerste minister
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-204 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 30/3/2000
  de VN-informatie betreffende de aanslag op de Rwandese president Habyarimana
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-218 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 6/4/2000
  de interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel
  Eerste minister
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-300 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 22/6/2000
  het Vlaams ontwerpdecreet waarbij een korting op de personenbelasting wordt toegekend
  minister van Financin
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-321 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 12/7/2000
  de benoeming van de leden van de Raad voor de Mededinging
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-414 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 13/12/2000
  de selectie van de directeurs-generaal van de federale politie
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-496 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 8/2/2001
  het toekennen van de UMTS-licenties
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-526 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/3/2001
  de middelen toegekend aan het Koninklijk filmarchief en aan het Filmmuseum
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-593 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 3/5/2001
  het Brussels akkoord
  Eerste minister
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-689 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 12/7/2001
  het verontrustende aanslepen van sommige gerechtelijke procedures
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-737 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/11/2001
  de verkiezing van de vertegenwoordigers van de tandartsen in de verschillende organen van het RIZIV
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-840 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 24/1/2002
  de valse Belgische paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-914 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 13/3/2002
  de prostitutie in de grootsteden
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-1036 Magdeleine Willame-Boonen (cdH) 27/6/2002
  het seksueel misbruik van vrouwen en jonge meisjes in het oosten van Congo
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1112 Magdeleine Willame-Boonen (cdH) 7/11/2002
  de mogelijke verjaring van een dossier
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2002 (handelingen 2-239)
2-1153 Magdeleine Willame-Boonen (cdH) 28/11/2002
  het sturen van het Tweede Bataljon Commando naar Kosovo
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1179 Magdeleine Willame-Boonen (cdH) 19/12/2002
  de zaak-Lebbe
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)