Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Erika Thijs

28 resultaten

2-1 Erika Thijs (CVP) 13/10/1999
  de eerste donorconferentie voor Kosovo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-110 Erika Thijs (CVP) 27/1/2000
  de financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-123 Erika Thijs (CVP) 3/2/2000
  de financiering van de onthaalcentra voor de slachtoffers van mensenhandel
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-160 Erika Thijs (CVP) 1/3/2000
  de wateroverlast op 4 en 5 juli 1999 in het zuiden en het oosten van de provincie Limburg
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/3/2000 (handelingen 2-32)
2-179 Erika Thijs (CVP) 16/3/2000
  de rol van de internationale samenwerking in het Afrikabeleid
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-198 Erika Thijs (CVP) 29/3/2000
  de officiŽle opening van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat in Wenen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-333 Erika Thijs (CVP) 20/7/2000
  het jaarlijks verslag aan het Parlement over de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-362 Erika Thijs (CVP) 26/10/2000
  het arrest van het Hof van cassatie inzake de fiscale aftrekbaarheid van beschrijfkosten
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-372 Erika Thijs (CVP) 9/11/2000
  het aangifteformulier van de verkiezingsuitgaven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-460 Erika Thijs (CVP) 18/1/2001
  de regularisatiecommissie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-481 Erika Thijs (CVP) 1/2/2001
  de ratificering van het aanvullend protocol bij het Kinderrechtenverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-507 Erika Thijs (CVP) 15/2/2001
  de financiering van de onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel
  Eerste minister
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-551 Erika Thijs (CVP) 22/3/2001
  de politiehervorming en de regeling voor de dotaties aan de gemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-702 Erika Thijs (CVP) 19/7/2001
  de einddatum voor de regularisatie-operatie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-730 Erika Thijs (CD&V) 25/10/2001
  de toekenning van een vergunning voor interne bewaking aan dancings
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-770 Erika Thijs (CD&V) 29/11/2001
  de kwaliteit van het frituurvet in de Belgische frietkramen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-866 Erika Thijs (CD&V) 7/2/2002
  de uitwijzing van Roma-zigeuners en de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-878 Erika Thijs (CD&V) 21/2/2002
  de algemene socio-economische enquÍte 2001
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-924 Erika Thijs (CD&V) 14/3/2002
  de terugstorting aan de OCMW's van de aan asielzoekers toegestane voorschotten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-941 Erika Thijs (CD&V) 28/3/2002
  de duur van de asielprocedure
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-992 Erika Thijs (CD&V) 23/5/2002
  het mond- en klauwzeer in Zuid-Korea tijdens het WK Voetbal 2002
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-1004 Erika Thijs (CD&V) 6/6/2002
  het vakantiegeld voor militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-1026 Erika Thijs (CD&V) 20/6/2002
  het beleid inzake tattoo's en piercings
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1038 Erika Thijs (CD&V) 27/6/2002
  de rapporten over mijnuitbater Forrest
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-1101 Erika Thijs (CD&V) 24/10/2002
  het kwaliteitslabel voor piercers en tatoeŽerders
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1157 Erika Thijs (CD&V) 5/12/2002
  de hervormingen met betrekking tot de brandweer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1214 Erika Thijs (CD&V) 23/1/2003
  zijn bezoek aan Congo
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1235 Erika Thijs (CD&V) 6/2/2003
  de toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg voor buitenlandse patiŽnten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)