Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Louis Siquet

19 resultaten

2-54 Louis Siquet (PS) 1/12/1999
  de aanpassing van de berekening van de personenbelasting als ťťn van de echtgenoten in Luxemburg werkt
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-91 Louis Siquet (PS) 19/1/2000
  de productie van platen van vervuild hout
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-202 Louis Siquet (PS) 30/3/2000
  de elektrificatie van het baanvak Trois-Ponts-Rivage op spoorlijn 42
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag ingetrokken
2-224 Louis Siquet (PS) 27/4/2000
  de door BelgiŽ gesloten overeenkomsten betreffende de grensoverschrijdende politiesamenwerking
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-322 Louis Siquet (PS) 12/7/2000
  de aanpassing van de berekening van de personenbelasting wanneer ťťn van de echtelieden in Luxemburg werkt
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-396 Louis Siquet (PS) 30/11/2000
  de nieuwe regels inzake belastingheffing op de uitkeringen wegens beroepsziekte en de renten uitgekeerd door het Fonds voor Arbeidsongevallen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-443 Louis Siquet (PS) 11/1/2001
  het gebruik van munitie met verarmd uranium tijdens de NATO-oefeningen in het opleidingskamp van Elsenborn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-556 Louis Siquet (PS) 28/3/2001
  de gebruiksperiode van de Go-Pass
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-566 Louis Siquet (PS) 18/4/2001
  de vaccinatie tegen meningitis en de mogelijke terugbetaling ervan
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-705 Louis Siquet (PS) 19/7/2001
  de sluiting van het Huis van Justitie en het gebrek aan Duitstalig personeel bij het parket van Eupen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-725 Louis Siquet (PS) 24/10/2001
  over het inschakelen van een veiligheidscoŲrdinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de gevolgen daarvan voor de activiteit in de bouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-774 Louis Siquet (PS) 5/12/2001
  het versturen door het RSVZ van meer dan 38.000 dwangbevelen aan personen die bepaalde bijdragen verschuldigd op grond van hun reŽel of vermeend statuut van bestuurder van vennootschappen niet hebben betaald
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-859 Louis Siquet (PS) 7/2/2002
  de trainingskampen van de PKK
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-873 Louis Siquet (PS) 20/2/2002
  de aanzienlijke achterstand bij de behandeling van dossiers bij de Rijksdienst voor pensioenen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-948 Louis Siquet (PS) 17/4/2002
  de vertraging bij de administratieve afhandeling van bepaalde dossiers
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-950 Louis Siquet (PS) 18/4/2002
  het voorschrijven van geneesmiddelen op basis van de actieve molecule
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-1046 Louis Siquet (PS) 4/7/2002
  het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-1097 Louis Siquet (PS) 24/10/2002
  de verkeersbelasting voor voertuigen die zijn uitgerust met een LPG-installatie
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1165 Louis Siquet (PS) 11/12/2002
  de verplichte uitrusting van vrachtwagens met dodehoekapparatuur vanaf 1 januari 2003
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)