Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Hugo Vandenberghe

36 resultaten

2-61 Hugo Vandenberghe (CVP) 8/12/1999
  de publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie op Internet
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-180 Hugo Vandenberghe (CVP) 16/3/2000
  de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot machtiging van de oproep tot de kandidaten voor sommige vacante plaatsen van magistraat en griffier van de Rechterlijke Orde
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-183 Hugo Vandenberghe (CVP) 16/3/2000
  het veiligheidsbeleid van de regering
  Eerste minister
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-222 Hugo Vandenberghe (CVP) 26/4/2000
  de BTW-plichtigheid van de erkende vormingsinstituten voor zelfstandigen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-257 Hugo Vandenberghe (CVP) 18/5/2000
  het beslag door onderzoekrechters op medische dossiers
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-274 Hugo Vandenberghe (CVP) 30/5/2000
  de beperkingen rond het inzetten van vrijwilligers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/5/2000 (handelingen 2-49)
2-310 Hugo Vandenberghe (CVP) 29/6/2000
  de verklaringen van de Britse ferry-operator P&O
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-343 Hugo Vandenberghe (CVP) 12/10/2000
  het plotselinge ontslag van de heer Pierre Chevalier, Staatssecretaris voor Buitenlandse handel, en het beweerde misbruik door de CVP-oppositie
  Eerste minister
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-378 Hugo Vandenberghe (CVP) 16/11/2000
  het "Te Deum"
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-401 Hugo Vandenberghe (CVP) 30/11/2000
  de juridische consistentie van zijn tuchtrechtelijke beslissing ten aanzien van de procureur des Konings te Brussel samen met een publieke veroordeling van de betrokkene
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-448 Hugo Vandenberghe (CVP) 11/1/2001
  de vleesheffing die werd aangekondigd door de Vlaamse minister van Landbouw
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-520 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/2/2001
  het voorkooprecht van de pachter bij aankoop in der minne door de overheid
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-664 Hugo Vandenberghe (CVP) 21/6/2001
  het verlenen van "speciale opdrachten" aan leden van het federaal parlement
  Eerste minister
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-793 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/12/2001
  de mogelijk strafbare actie rond eurominikits van een krant, waaraan de Minister actief heeft meegewerkt
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-807 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/12/2001
  het stijgend aantal niet-verzekerde chauffeurs en de vermoedelijke stijging van het aantal vluchtmisdrijven
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Justitie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-817 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/1/2002
  de belangenvermenging van zijn communicatieadviseur NoŽl Slangen
  Eerste minister
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-851 Hugo Vandenberghe (CD&V) 31/1/2002
  de benoeming van de toekomstige topmanagers
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-906 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/3/2002
  de fiscale bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-934 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/3/2002
  de afslanking van de geestelijke begeleiding in het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-963 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/4/2002
  het stilleggen van de bouwwerken voor de nieuwe jeugdgevangenis te Everberg (Kortenberg)
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-991 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/5/2002
  de onderhandelingen met de cipiersvakbonden
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-1005 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/6/2002
  het ontslag van de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-1049 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/7/2002
  de benoemingen van toegevoegde rechters
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1066 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/7/2002
  de MPA-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1076 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/10/2002
  de spectaculaire stijging van het aantal door de luchtmacht vervoerde VIP's en de stijging van het aantal vluchten met VIP's onder deze regering
  Eerste minister
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1088 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/10/2002
  de positie van de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1159 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/12/2002
  het wettelijk arsenaal om de Arabisch-Europese Liga en de controles van politiepatrouilles die door deze organisatie worden verricht te verbieden
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1185 Hugo Vandenberghe (CD&V) 19/12/2002
  de halvering van het aantal aalmoezeniers, islam- en lekenconsulenten in de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1205 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/1/2003
  de oorlog in Irak en de Belgische directe en indirecte steun
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-1219 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/1/2003
  eventuele kiescampagnes via SMS
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1241 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/2/2003
  de terugroeping van de IsraŽlische ambassadeur uit BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1257 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/2/2003
  de mededeling van vertrouwelijke gegevens door de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1267 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/2/2003
  het gevolg dat de regering zal geven aan het arrest van het Arbitragehof inzake de kieswetgeving
  Eerste minister
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-273)
2-1284 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/3/2003
  het gewapende conflict in Irak
  Eerste minister
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-1298 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/3/2003
  de huiszoekingen in verband met de georganiseerde misdaad die werden uitgevoerd op 26 maart 2003
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)
2-1299 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/3/2003
  de technische werkgroep inzake de wapentransporten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-1006