Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Philippe Charlier

9 resultaten

1-666 Philippe Charlier (PSC) 5/11/1997
  het koninklijk besluit van 29 september 1997 houdende de benoeming van de leden van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-830 Philippe Charlier (PSC) 25/3/1998
  de verantwoordelijkheid van de sociale verzekeringskassen inzake de sociale verzekering in geval van faillissement
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-882 Philippe Charlier (PSC) 13/5/1998
  de vervanging van werknemers met loopbaanonderbreking
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-927 Philippe Charlier (PSC) 17/6/1998
  de extra vakantiedagen voor jonge werknemers
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-939 Philippe Charlier (PSC) 25/6/1998
  de eventuele aankoop door de NMBS van een transportbedrijf in moeilijkheden
  minister van Vervoer
  beantwoord op 25/6/1998 (handelingen 1-201)
1-975 Philippe Charlier (PSC) 16/7/1998
  de datum waarop de verhogingen van de loonschalen moet plaatsvinden
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-1028 Philippe Charlier (PSC) 1/12/1998
  de jaren loopbaanonderbreking voor de opvoeding van een kind, die in aanmerking komen voor de berekening van het rustpensioen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-1062 Philippe Charlier (PSC) 13/1/1999
  het aanwerven en behouden van informatici in de administratie
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1110 Philippe Charlier (PSC) 3/3/1999
  de controle op het naleven van de kwaliteitscriteria door De Post in 1998
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)