Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Magdeleine Willame-Boonen

17 resultaten

1-725 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/1/1998
  het afschaffen van het Hoog Comitι van Toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-755 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 22/1/1998
  de tussen Fedis en de banken gesloten overeenkomst ter bevordering van elektronische betalingen en de gevolgen daarvan voor de kleine winkeliers
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-771 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 4/2/1998
  de omzendbrief die Minister Peeters van plan is te sturen aan de OCMW's van de Brusselse randgemeenten
  Eerste Minister
  beantwoord op 5/2/1998 (handelingen 1-163)
1-786 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 12/2/1998
  de computertechnische problemen bij de overgang naar het jaar 2000
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-806 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 5/3/1998
  het jaarverslag van de ombudsman van de NMBS
  minister van Vervoer
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-813 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 12/3/1998
  het beheer van het Nationaal Orkest
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-868 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 30/4/1998
  het arrest van het Europees Hof van Justitie van 28 april 1998 over de gezondheidszorg
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-895 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 27/5/1998
  de omzetting van de Europese richtlijnen in het Belgisch recht
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-951 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 2/7/1998
  het beheer van de federale culturele instellingen
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-1008 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 12/11/1998
  het ontslag van de gouverneur van Brussel
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-1041 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 8/12/1998
  de Belgische kinderen die ondanks de beslissing van een Belgische rechter in Kenia gehouden worden
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-1052 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 17/12/1998
  de ondertekening door Belgiλ van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1073 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 20/1/1999
  de nationale overeenkomst tandartsen-ziekenfondsen
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1086 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 4/2/1999
  de nieuwe sigaretten met een zoete smaak
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)
1-1121 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 10/3/1999
  de bananenoorlog tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
1-1135 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 18/3/1999
  de uitoefening van het kiesrecht door de Belgen in het buitenland
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1169 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 28/4/1999
  de problemen bij het elektronisch stemmen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)