Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Sabine de Bethune

10 resultaten

1-662 Sabine de Bethune (CVP) 5/11/1997
  het recht op fiscale aftrek van de premie voor groepsverzekering voor de bestuurder van de eenmansvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-679 Sabine de Bethune (CVP) 13/11/1997
  het magere aandeel van vrouwen in de besluitvorming bij grote financile instellingen
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-705 Sabine de Bethune (CVP) 10/12/1997
  het gratis ter beschikking stellen van coronaire "stents" door een farmaceutische firma
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-733 Sabine de Bethune (CVP) 14/1/1998
  de wet op de jeugdbescherming : opsluiting van minderjarigen krachtens artikel 53
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-823 Sabine de Bethune (CVP) 19/3/1998
  de toekenning van subsidies voor 1998
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-865 Sabine de Bethune (CVP) 29/4/1998
  de verdragen over het afschaffen van foltering
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-924 Sabine de Bethune (CVP) 17/6/1998
  het tweede Belgisch rapport over de rechten van het kind
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-198)
1-961 Sabine de Bethune (CVP) 9/7/1998
  het budget voorzien voor wetenschappelijk onderzoek rond borstkanker
  minister van Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-1114 Sabine de Bethune (CVP) 3/3/1999
  de fiscale behandeling van de tak-23 levensverzekeringen
  minister van Financin
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1166 Sabine de Bethune (CVP) 22/4/1999
  de homologatie van de akte van bekendheid door de rechtbank van eerste aanleg
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)