Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Anne-Marie Lizin

36 resultaten

1-658 Anne-Marie Lizin (PS) 22/10/1997
  het inschakelen van informanten
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-667 Anne-Marie Lizin (PS) 6/11/1997
  de zaak-Lecrenier
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/11/1997 (handelingen 1-137)
1-688 Anne-Marie Lizin (PS) 20/11/1997
  de schade die de collaborateurs geleden hebben en de vergoedingen waarin het decreet-Suykerbuyk voorziet
  Eerste Minister
  beantwoord op 21/11/1997 (commissiehandelingen 0-0)
1-711 Anne-Marie Lizin (PS) 11/12/1997
  het rapport over de gezondheidstoestand van de vrouw in de Europese Unie en het feit dat de "Nederlandstalige Vrouwenraad" als enig expert werd aangewezen door de regering
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 11/12/1997 (handelingen 1-151)
1-718 Anne-Marie Lizin (PS) 17/12/1997
  de uitbetaling van het saldo van de begroting "vrijzinnigheid 1997"
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-726 Anne-Marie Lizin (PS) 7/1/1998
  het Duitse initiatief in verband met Algerije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-727 Anne-Marie Lizin (PS) 7/1/1998
  de gevaren verbonden aan de sarcofaag-reactor van Tsjernobyl
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-751 Anne-Marie Lizin (PS) 22/1/1998
  de plaats van de vrouw in de politiediensten in het licht van de hervorming
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-787 Anne-Marie Lizin (PS) 12/2/1998
  de beslissing van de Verenigde Staten in verband met Irak
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-803 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/1998
  de situatie in Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
1-875 Anne-Marie Lizin (PS) 6/5/1998
  Kosovo en de vergadering van de contactgroep in Rome
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-876 Anne-Marie Lizin (PS) 6/5/1998
  terugbetaling van de behandeling van stofwisselingsziekten (en met name mucoviscidose)
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 7/5/1998 (handelingen 1-183)
1-885 Anne-Marie Lizin (PS) 13/5/1998
  de voorstellen-Fagnart in verband met het vergoeden van medische fouten
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-889 Anne-Marie Lizin (PS) 14/5/1998
  de verkiezingen bij de moslimgemeenschap
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-186)
1-940 Anne-Marie Lizin (PS) 25/6/1998
  de verklaring van de Minister van Binnenlandse Zaken op een vergadering met het rijkswachtpersoneel van de provincie Luxemburg
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/6/1998 (handelingen 1-201)
1-947 Anne-Marie Lizin (PS) 1/7/1998
  de moord op Matoub Lounes die in Londen door de GIA is opgeist en de noodzaak voor de ministeries van Binnenlandse Zaken van de 15 om een gecordineerde actie te voeren
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-203)
1-955 Anne-Marie Lizin (PS) 8/7/1998
  de voorstellen-Fagnart in verband met het vergoeden van medische fouten
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-965 Anne-Marie Lizin (PS) 14/7/1998
  de tenuitvoerlegging van de akkoorden van Oslo over Palestina en het standpunt van Belgi ten aanzien van de huidige situatie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-978 Anne-Marie Lizin (PS) 5/10/1998
  Kosovo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-985 Anne-Marie Lizin (PS) 14/10/1998
  de berekening van de aan de gemeenten toekomende belastingopbrengsten
  minister van Financin
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-1049 Anne-Marie Lizin (PS) 16/12/1998
  de bevordering tot de graad van adjudant bij de rijkswacht
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1050 Anne-Marie Lizin (PS) 16/12/1998
  het meten van de omgevingsstraling op het Belgisch grondgebied
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-1065 Anne-Marie Lizin (PS) 14/1/1999
  het ontwerp-Fagnart over het vergoeden van medische fouten
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1066 Anne-Marie Lizin (PS) 14/1/1999
  de snelle toepassing van het Verdrag Brussel II over de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en het gezag over kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/1999 (handelingen 1-237)
1-1076 Anne-Marie Lizin (PS) 20/1/1999
  de voorgenomen aanwervingen bij de politie en de rijkswacht
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1090 Anne-Marie Lizin (PS) 4/2/1999
  de hervorming van de politiediensten en de examens en benoemingen bij de gerechtelijke politie
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-247)
1-1117 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/1999
  de wenselijkheid van een overeenkomst tussen het Centrum voor gelijkheid van kansen en De Post
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1119 Anne-Marie Lizin (PS) 4/3/1999
  de Moslimexecutieve van Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/1999 (handelingen 1-250)
1-1129 Anne-Marie Lizin (PS) 16/3/1999
  de steun die OCMW's verlenen aan vluchtelingen die een bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1131 Anne-Marie Lizin (PS) 17/3/1999
  de gelijkwaardigheid van de graden binnen de toekomstige gentegreerde politie
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/1999 (handelingen 1-256)
1-1144 Anne-Marie Lizin (PS) 25/3/1999
  de toestand in Kosovo en het standpunt dat Belgi binnen de NAVO daarover heeft ingenomen
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
1-1152 Anne-Marie Lizin (PS) 31/3/1999
  de mogelijke toevloed van oorlogsvluchtelingen uit Kosovo en de eventuele toekenning van de B-status aan die vluchtelingen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
1-1153 Anne-Marie Lizin (PS) 31/3/1999
  de NAVO-interventie in Kosovo
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  vraag ingetrokken
1-1164 Anne-Marie Lizin (PS) 22/4/1999
  de tewerkstelling van en de uitkeringen aan gehandicapten
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1165 Anne-Marie Lizin (PS) 22/4/1999
  de Kosovaarse vluchtelingen die niet in aanmerking komen voor het toekomstig statuut
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/4/1999 (handelingen 1-263)
1-1177 Anne-Marie Lizin (PS) 29/4/1999
  de financile toestand van het personeel van de Congolese ambassade
  minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)