Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Hugo Vandenberghe

8 resultaten

1-729 Hugo Vandenberghe (CVP) 8/1/1998
  de perspublicaties in extenso van de zogenaamde nevendossiers in de zaak Dutroux
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/1/1998 (handelingen 1-156)
1-897 Hugo Vandenberghe (CVP) 27/5/1998
  het laattijdige verspreiden van deel II van de belastingaangifte
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 28/5/1998 (handelingen 1-189)
1-903 Hugo Vandenberghe (CVP) 3/6/1998
  de deelname van personen met dyslexie aan overheidsexamens
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 4/6/1998 (handelingen 1-192)
1-953 Hugo Vandenberghe (CVP) 8/7/1998
  de financiering van palliatieve zorgverlening
  minister van Sociale Zaken
  beantwoord op 9/7/1998 (handelingen 1-206)
1-1005 Hugo Vandenberghe (CVP) 10/11/1998
  het fenomeen van "homejacking"
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-1033 Hugo Vandenberghe (CVP) 2/12/1998
  de gevolgen van de inwerkingtreding van de wet-Franchimont voor de inverdenkingstelling in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-1079 Hugo Vandenberghe (CVP) 21/1/1999
  de beweerde fraude bij de hypotheekbewaarders en de resultaten van de uitgevoerde interne audit
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 21/1/1999 (handelingen 1-239)
1-1101 Hugo Vandenberghe (CVP) 11/2/1999
  de beursintroductie van Netvision
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-245)