Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Henri Mouton

3 resultaten

1-677 Henri Mouton (PS) 12/11/1997
  de indienstneming van operationele agenten bij de Civiele Bescherming
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-700 Henri Mouton (PS) 3/12/1997
  de interpretatie van artikel 78 van het K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
  Eerste Minister
  vraag onontvankelijk
1-796 Henri Mouton (PS) 18/2/1998
  de formaliteiten die vervuld moeten worden voor de uitbetaling van de werknemerspensioenen
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)