Mondelinge vraag nr. 5-650

5-650 Ccile Thibaut (Ecolo) 12/7/2012
  de bevoegdheid van de Raad van State om een beslissing van een bestuursorgaan nietig te verklaren in een geval van herverkaveling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2368