Vragen om uitleg - Besproken in de plenaire vergadering - B.Z. 2010

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in de plenaire vergadering.

2 resultaten

5-2 Martine Taelman (Open Vld) 7/10/2010
  de elektrificatie van de spoorlijn tussen Herentals en Mol
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)
5-4 Martine Taelman (Open Vld) 7/10/2010
  de verdeling van de draagbare computers die werden aangekocht voor de rechterlijke orde
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/10/2010 (handelingen 5-5)