Vragen om uitleg - Stemmingen over moties - 2002-2003

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, waarover moties gestemd werden.

4 resultaten

2-928 Frans Lozie (Agalev) 12/12/2002
  de aanstelling van een adjunct-verbindingsofficier voor Itali, Albani, Malta en Griekenland met standplaats Rome
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
  Met redenen omklede motie door Frans Lozie, gestemd op 19/12/2002 : verworpen
  Gewone motie door Iris Van Riet, gestemd op 19/12/2002 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 9/1/2003 : verworpen
2-940 Armand De Decker (MR) 8/1/2003
  het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Guy Moens, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 6/2/2003 : verworpen
2-942 Georges Dallemagne (cdH) 15/1/2003
  het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak
  Eerste minister
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Guy Moens, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 6/2/2003 : verworpen
2-949 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/1/2003
  het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush
  Eerste minister
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Guy Moens, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 6/2/2003 : verworpen