Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandaele Wilfried" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De energie-eilanden voor onze kust (Marien Ruimtelijk Plan - Positie van de Thorntonbank) (5-1032)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-106
p. 15-17 5-106 p. 15-17 (PDF)
De Fyra en de treinverbinding Brussel-Amsterdam (5-970)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-101
p. 13-14 5-101 p. 13-14 (PDF)
De herberekening van de lastenverdeling binnen politiezones (Verbetering van het financieringssysteem - Herziening van de KUL-norm) (5-2977)      
  Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-206 COM
p. 18-20 5-206 COM p. 18-20 (PDF)
De herschatting van het kadastraal inkomen (5-925)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-97
p. 20-21 5-97 p. 20-21 (PDF)
De recente actie van de Vlaamse regering tegen Belgocontrol inzake de gewijzigde vluchtroutes (Luchthaven Brussel-Nationaal - Luchthavenakkoord - Zie ook mondelinge vraag 5-1307) (5-1301)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-139
p. 28-31 5-139 p. 28-31 (PDF)
De reglementering voor de kleinschalige visserij (Afwezigheid - Gevolgen voor onder andere de visquota) (5-4087)      
  Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 13-15 5-253 COM p. 13-15 (PDF)
De spoorlijn Adinkerke - Duinkerke (Wederingebruikname) (5-1318)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-140
p. 12-13 5-140 p. 12-13 (PDF)
De uitspraken van Didier Bellens over de Belgische politiek ("die bedrijven doodknijpt" - Regionalisering van Belgacom) (5-827)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-90
p. 25-26 5-90 p. 25-26 (PDF)
De veiling van de 800 MHz-band (5-8808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8808
De veiling van de 800 MHz-band (Verdeelsleutel voor de opbrengsten tussen de federale staat en de gemeenschappen) (5-810)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-89
p. 27-28 5-89 p. 27-28 (PDF)
De veiling van de 800 MHz-band en de monitoring (van het gebruik van die frequentie om tot een correcte verdeelsleutel te komen tussen de federale overheid en de gemeenschappen) (5-1110)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-114
p. 13 5-114 p. 13 (PDF)
De veiling van de 800 MHz-band en de rol van de gemeenschappen (5-9474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9474
De veiling van de 800 Mhz-band voor 4G (5-4113)      
  Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 15-16 5-253 COM p. 15-16 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Hof van de Europese Unie en de verantwoordelijkheid van de gewesten (Niet-omzetting van de richtlijn m.b.t. de zuivering van stedelijk afvalwater - Doorrekening van de boete aan de gewesten) (5-1141)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-121
p. 30-31 5-121 p. 30-31 (PDF)
De zonevreemde militaire camping in Lombardsijde (5-886)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
5-94
p. 6-7 5-94 p. 6-7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Wilfried Vandaele, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
5-87
p. 9 5-87 p. 9 (PDF)
Een energie-eiland voor de kust (Overleg met de burgemeesters van de kustgemeenten en het Vlaams Gewest) (5-2967)      
  Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-218 COM
p. 5-7 5-218 COM p. 5-7 (PDF)
Frequenties - Monitoring (Veiling van de 800 MHz-band) (5-9153)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9153
Frontex - Project Eurosur - Bewaking van de kust - Middelen (5-11165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11165
Het monitoren van het internetverkeer (om het aandeel "media" en het aandeel "telecom" in kaart te brengen - Verdeelsleutel tussen de gemeenschappen en de federale staat - Veiling van de 800 MHz-band) (5-4116)      
  Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
5-253 COM
p. 16-17 5-253 COM p. 16-17 (PDF)
Het onderzoek naar de Stichting voor duurzame visserijontwikkeling (Zeevissersfonds - Aanstelling van een regeringscommissaris) (5-1185)      
  Mondelinge vraag van de heer Wilfried Vandaele aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-124
p. 6-7 5-124 p. 6-7 (PDF)
Het onderzoek van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (5-8806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8806
NMBS - Derde spoor tussen Brugge en Dudzele (5-9934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9934
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Ombudsman voor de treinreizigers - Relatie - Spanningen - Jaarverslag van de centrale klantendienst (5-9757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9757
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Elektronische treinkaart - Leestoestel - Werking - Gegevens - Vergoeding van vertragingen (5-10047)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10047
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Spoorlijn 73 - Adinkerke - Duinkerke - Spooroverweg 125 - Afschaffing - Koninklijk besluit (5-11218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11218
Stichting Duurzame Visserijontwikkeling - Regeringscommissaris - Aanstelling (5-9357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9357
Stichting Duurzame Visserijontwikkeling - Zeevissersfonds - Aanstelling van een regeringscommissaris - Financiering (5-9043)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9043
Verwerving van nationaliteit op basis van financiŽle criteria - Saint Kitts & Nevis - Monaco - Belgische belastingplichtigen - Bedrijven (5-9031)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9031
Virtuele betaalmiddelen - Bitcoins - Stand van zaken (5-9029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9029
Virtuele betaalmiddelen - Bitcoins - Stand van zaken - Misbruik - Maatregelen (5-9030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9030
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Wilfried Vandaele c.s.
5-2043/2
p. 1-2 5-2043/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-107
p. 8-13 5-107 p. 8-13 (PDF)
  5-107
p. 39-52 5-107 p. 39-52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering (Strikter kader voor het politioneel informatiebeheer - Controle door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Doorzending aan de politie van bepaalde informatie afkomstig van gerechtelijke beslissingen) (5-2366)      
  Algemene bespreking
5-139
p. 49-57 5-139 p. 49-57 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de uitbreiding van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie tot minderjarigen, de medische hulp aan de patiŽnt die zelf de levensbeŽindigende handeling stelt en de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding (5-1947)      
  Voorstel van de dames Elke Sleurs, Sabine Vermeulen en Lieve Maes en de heren Louis Ide, Huub Broers, Wilfried Vandaele en Patrick De Groote
5-1947/1
p. 1-13 5-1947/1 p. 1-13 (PDF)
de oprukkende exoten in de zee (5-11222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11222
een dreigende Europese miljoenenboete voor BelgiŽ (5-10621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10621
het onzorgvuldige beheer van de collecties van de federale musea (5-11073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandaele aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11073
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999