Auteurs- en sprekersregister betreffende "Fourny Dimitri" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De erkenning van de medische spoeddiensten per helikopter (5-991)      
  Vraag om uitleg van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 32-33 5-80 COM p. 32-33 (PDF)
De mogelijke staking van de advocaten als plaatsvervangende magistraten (Rechtsbijstand - Salduz-wachtdiensten) (5-575)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-61
p. 15-18 5-61 p. 15-18 (PDF)
De ontwikkelingen inzake het unieke oproepnummer 1733 voor de medische wachtdienst (5-1035)      
  Vraag om uitleg van de heer Dimitri Fourny aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-80 COM
p. 25-31 5-80 COM p. 25-31 (PDF)
De situatie in Ivoorkust (Gevechten tussen de aanhangers van de uittredende president en de winnaar van de verkiezingen) (5-99)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-19
p. 24-26 5-19 p. 24-26 (PDF)
De tegemoetkoming van het Rampenfonds aan landbouwers die getroffen zijn door de droogte (Steun van de minister - Oplossen van de procedureproblemen met de lokale commissies) (5-182)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitry Fourny aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-25
p. 11-13 5-25 p. 11-13 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Dimitri Fourny, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn 163 Libramont-Bastenaken - Heropening - Studie (5-1988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-1988
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Lijn 163 Libramont-Bastenaken - Heropening - Studie (5-3938)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-3938
Ontslag van senatoren (2012-2013)      
  de heer Dimitri Fourny (vervangen door de heer Bertin Mampaka Mankamba )
5-82
p. 8 5-82 p. 8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg (Fundamentele vrijheid - Beginsel van sociabiliteit - Verhullen van het gelaat) (5-722)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Dimitri Fourny en André du Bus de Warnaffe en mevrouw Vanessa Matz
5-722/1
p. 1-4 5-722/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
brucellose (5-6614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6614
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999