Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Duppen Jan" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De koppeling van het voorschrijfgedrag van huisartsen aan een mogelijke verhoging van het honorarium (Antibiotica en bloeddrukverlagende middelen - Herwaardering van de huisarts - Geneeskunde - Herstructurering van het zorgaanbod) (3-85)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Duppen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 43-48 3-36 p. 43-48 (PDF)
De medische vragenlijst voor bloeddonoren van het Rode Kruis (Uitsluiting van mannen met homoseksuele contacten als bloedgevers - Risico van bloed besmet met ernstige virale aandoeningen - Beleid van het Rode Kruis) (3-193)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Duppen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-43
p. 24-28 3-43 p. 24-28 (PDF)
De oplossing voor het oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten bij ziekenhuizen (3-92)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Duppen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-26
p. 21-23 3-26 p. 21-23 (PDF)
De situatie van de ge´nterneerden in de Belgische gevangenissen (Bezwarend verslag van het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen - Betrekken van Volksgezondheid en Sociale Zaken - Re´ntegratie van de mensen in de maatschappij) (3-163)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Duppen aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-38
p. 7-11 3-38 p. 7-11 (PDF)
De toekomst van de huisartsgeneeskunde (Mandaten in de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen) (3-68)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Duppen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-21
p. 23-27 3-21 p. 23-27 (PDF)
De toepassing van de erkenningsvoorwaarden voor het EMD - elektronisch medisch dossier (Huisartsen - Medische software) (3-324)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Duppen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-60
p. 17-19 3-60 p. 17-19 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Van Duppen, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Het geneesmiddelenbeleid (Kostprijs - Geneesmiddelenindustrie - Voorstel om voor te schrijven op stofnaam en om te onderhandelen over geneesmiddelencontingenten binnen de ziekteverzekering) (3-311)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Duppen aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-57
p. 30-32 3-57 p. 30-32 (PDF)
Het leenrecht (voor auteurs) (3-167)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Duppen aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-39
p. 22-25 3-39 p. 22-25 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de crisis in de koffieteelt (Coffee Rescue Plan - Internationale Koffie Organisatie, ICO - Commodity Management Initiative - Eerlijke internationale handel - Stimuleren van het Havelaar-keurmerk) (3-221)      
  Voorstel van mevrouw De Roeck en de heer Van Duppen
3-221/1
p. 1-7 3-221/1 p. 1-7 (PDF)
  Intrekking
3-98
p. 92 3-98 p. 92 (PDF)
Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Opheffing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht en opnemen van de belangrijkste bepalingen in het gemeenrecht) (3-136)      
  Algemene bespreking
3-12
p. 4-11 3-12 p. 4-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999