S. 3-221 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de crisis in de koffieteelt
Jacinta De Roeck    Jan Van Duppen   

internationale organisatie
koffie
motie van het Parlement
internationale overeenkomst
sociaal label
eerlijke handel
ontwikkelingsland
internationale handel
Noord-Zuid-handel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-221/1 3-221/1 (PDF) Voorstel van resolutie 8/10/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
8/10/2003   Indiening Doc. 3-221/1 3-221/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
16/10/2003   Verzending naar commissie
22/2/2005   Inschrijving op agenda
22/2/2005   Het voorstel van resolutie zal worden ingetrokken
22/2/2005   Intrekking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Ingetrokken 22/2/2005
[S1] Behandeling door Senaat
Ingetrokken 22/2/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Ingetrokken