Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vander Taelen Luckas" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
De veiligheidssituatie in Brussel (4-1080)      
  Mondelinge vraag van de heer Luckas Vander Taelen aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Zie actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen Vlaams Parlement van 7 juni 2009)      
  de heer Luckas Vander Taelen, gemeenschapssenator
4-86
p. 8 4-86 p. 8 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Rol, werking en toekomst van de Senaat      
  4-93
p. 45-47 4-93 p. 45-47 (PDF)
  4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Voordracht kandidaat-regeringsleden van de Gemeenschaps- of gewestregeringen : constitutieve autonomie ; bevoegdheid regionale parlementen) (4-1579)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Bart Tommelein en Luckas Vander Taelen en mevrouw Martine Taelman
4-1579/1
p. 1-4 4-1579/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 (4-1419)      
  Algemene bespreking
4-93
p. 44-47 4-93 p. 44-47 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999