Auteurs- en sprekersregister betreffende "Creyelman Frank" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Opera voor Vlaanderen" - Oud-werknemers - Uitkeringen (Moeilijke financiŽle situatie en onzekerheid naar de toekomst toe van sommige personeelsleden) (2-2756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3958-3959 2-71 p. 3958-3959 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4075-4076 2-73 p. 4075-4076 (PDF)
Batasuna - Verzoek van Spanje om de partij illegaal te verklaren (Baskische politieke partij - Vrije meningsuiting en recht op vereniging - Gevaarlijk precedent) (2-2395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3393 2-61 p. 3393 (PDF)
Bedrijfsvoorheffing - Terugbetaling - Problemen bij de administratie (2-1152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1558 2-32 p. 1558 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1713-1714 2-35 p. 1713-1714 (PDF)
Brugpensioen - Discriminatie van niet-vakbondsleden (Uitbetaling van een premie door een kas voor bestaanszekerheid) (2-1409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1937-1938 2-39 p. 1937-1938 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 1992-1993 2-40 p. 1992-1993 (PDF)
Congo - Uitwendige veiligheid van de Belgische Staat - Misdaden gepleegd door een Belg in het buitenland (Anti-Belgische campagne door de heer Ludo Martens op touw gezet) (2-1178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-33
p. 1621-1623 2-33 p. 1621-1623 (PDF)
De basisnormering na de fusies in de ziekenhuissector (Dienst medische beeldvorming) (2-943)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 20-22 2-199 p. 20-22 (PDF)
De bedreiging van de uitvoer via Vlaamse zeehavens door nieuwe veiligheidsvoorschriften in de Verenigde Staten (Strijd tegen het internationale terrorisme - Conformiteit met de internationale handelsregels) (2-885)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 7-9 2-184 p. 7-9 (PDF)
De betrekkingen van de Belgische minister van FinanciŽn met de Europese Centrale Bank (2-698)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-141
p. 23-24 2-141 p. 23-24 (PDF)
De discriminatie van nationalisten door de vakbonden en de dienstverlening door de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (Uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen - Werking van de vakbonden en de HVW - Discriminatie van de leden van het Vlaams Blok en de personen die geen lid wensen te worden van een vakbond) (2-415)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-104
p. 8-11 2-104 p. 8-11 (PDF)
De doortocht van de hogesnelheidstrein op het grondgebied van Mechelen (Tracť van de HST - Onteigeningen - Optie) (2-711)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-144
p. 11-12 2-144 p. 11-12 (PDF)
De gemeentelijke bijdragen aan de kerkfabrieken (2-745)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-161
p. 26-28 2-161 p. 26-28 (PDF)
De reorganisatie van de spoorwegpolitie en het eventueel openen van een vaste post van de spoorwegpolitie in het station van Mechelen (Criminaliteit en onveiligheid in de stations van Mechelen) (2-1167)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-251
p. 11-13 2-251 p. 11-13 (PDF)
De slechte betrekkingen tussen Oostenrijk en BelgiŽ (tengevolge de uitlatingen van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken - Invloed op onze economie, export en toerisme) (2-523)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-132
p. 31-33 2-132 p. 31-33 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Debat
2-106
p. 4-39 2-106 p. 4-39 (PDF)
Dioxinewet - Uitbetaling schadeloosstellingen - Stand van zaken (2-566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 675 2-15 p. 675 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Creyelman, gecoŲpteerd senator
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Elektriciteit - BTW (2-1935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2769 2-52 p. 2769 (PDF)
Europese Kampioenschappen voetbal - Handhaving van de openbare orde (2-47)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 12 2-1 p. 12 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 147 2-4 p. 147 (PDF)
Het doorgeven van persoonlijke informatie door de gemeentelijke diensten aan private ondernemingen (bv. parkeerbeleid) (2-686)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-137
p. 24-26 2-137 p. 24-26 (PDF)
Het doorsturen van een minderjarig meisje naar een abortuskliniek door een straathoekwerkster van de stad Mechelen zonder dat de ouders op de hoogte werden gebracht (2-1137)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 24-25 2-243 p. 24-25 (PDF)
Het gevaar van de extreemlinkse agitatie tegen het Westen in Congo (Gestook van Ludo Martens en zijn PVDA) (2-476)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-92
p. 11-13 2-92 p. 11-13 (PDF)
Luchtmacht - Gevechtstoestellen - Ongevallen (Ongevallen met F-16's) (2-2081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3014-3015 2-55 p. 3014-3015 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Diensten - Personeelstekort (Informatica-uitrusting - Aansprakelijkheid van de belastingontvanger) (2-1847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3920-3921 2-70 p. 3920-3921 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Diensten - Personeelstekort (Informaticauitrusting - Aansprakelijkheid van de belastingontvanger) (2-1847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2617-2618 2-50 p. 2617-2618 (PDF)
NMBS - HST-werken - Doortocht te Mechelen (2-127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 167 2-5 p. 167 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 514 2-12 p. 514 (PDF)
NMBS - Herstellingsplaatsen (2-2387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3387 2-61 p. 3387 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3531 2-63 p. 3531 (PDF)
NMBS - Terreinen op het grondgebied van de stad Mechelen en haar deelgemeenten (Bodemvervuiling - Gevaar voor de gezondheid - Sanering) (2-2056)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2979-2980 2-55 p. 2979-2980 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3249-3250 2-59 p. 3249-3250 (PDF)
Parkings - Doorgeven van vertrouwelijke informatie door overheidsdiensten aan private ondernemingen (2-1933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2765 2-52 p. 2765 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3845-3847 2-69 p. 3845-3847 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Asielbeleid
2-233
p. 6-7 2-233 p. 6-7 (PDF)
   Communautaire toegevingen
2-233
p. 7 2-233 p. 7 (PDF)
   Rang toegekend door VN-deskundigen aan BelgiŽ inzake menselijke ontwikkeling
2-233
p. 4-5 2-233 p. 4-5 (PDF)
   Veiligheids- en justitiebeleid
2-233
p. 5-6 2-233 p. 5-6 (PDF)
Tijdskrediet - Brochure - Foute gegevens en taalfouten (2-1924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2738 2-52 p. 2738 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2863-2864 2-53 p. 2863-2864 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Creyelman
2-448/3
p. 1-3 2-448/3 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-120
p. 4-42 2-120 p. 4-42 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
2-120
p. 42 2-120 p. 42 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Voorstel van de heren Creyelman en Verreycken
2-1382/1
p. 1-3 2-1382/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Algemene bespreking
2-261
p. 4-51 2-261 p. 4-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (2-227)      
  Amendementen nrs 15 tot 17 van de heren Creyelman en Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Kosteloosheid naturalisatieprocedure : Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
2-227/6
p. 1-2 2-227/6 p. 1-2 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Creyelman en Caluwť
2-22
p. 54-56 2-22 p. 54-56 (PDF)
  2-22
p. 68 2-22 p. 68 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting (2-832)      
  Algemene bespreking
   Fiscale neutraliteit t.o.v. de samenlevingsvorm - Discriminatie gehuwden-feitelijke samenwonenden
2-140
p. 20 2-140 p. 20 (PDF)
   Invoering van een terugbetaalbaar belastingkrediet
2-140
p. 20 2-140 p. 20 (PDF)
   Spreiding in de tijd van de inwerkingtreding van de fiscale maatregelen
2-140
p. 20 2-140 p. 20 (PDF)
  2-140
p. 21 2-140 p. 21 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Oprichting van een "Executief Comitť van de Ministers van Mobiliteit" - Goedkeuring van het investeringsplan 2001-2002 van de NMBS - Verbintenis van elk van de partijen wat de machtigingsprocedures en de vereiste vergunningen betreft - "Prefinanciering" en "cofinanciering" door de Gewesten van infrastructuurprojecten en werken - Gewestelijk expresnet in en rond Brussel) (2-933)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie) (2-934)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Amendementen nrs 45 en 46 van de heren Verreycken en Creyelman
2-1003/3
p. 18-19 2-1003/3 p. 18-19 (PDF)
  Amendementen nrs 45 en 46 van de heren Verreycken en Creyelman, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1003/6
p. 3 2-1003/6 p. 3 (PDF)
  2-1003/6
p. 4 2-1003/6 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent) (2-833)      
  Algemene bespreking
2-148
p. 23-45 2-148 p. 23-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat het registratierecht voor de aankoop van een woning betreft (Vrijstelling van registratierecht bij aankoop van woning t.g.v. verandering van arbeidsplaats) (2-163)      
  Voorstel van de heer Creyelman
2-163/1
p. 1-3 2-163/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een inzagerecht in dossiers van de Staatsveiligheid (2-35)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Creyelman
2-35/1
p. 1-3 2-35/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een betaalde feestdag op 11 juli (2-61)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Creyelman
2-61/1
p. 1-2 2-61/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koninging Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, alsook van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninlijke Hoogheid Prins Laurent (Afschaffing van dotaties aan leden van de Koninklijke familie) (2-1175)      
  Voorstel van de heren Creyelman en Verreycken
2-1175/1
p. 1-3 2-1175/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan vakbonden (2-36)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Creyelman
2-36/1
p. 1-5 2-36/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
2-84
p. 82-83 2-84 p. 82-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331 van de nieuwe gemeentewet (Districtsraden kunnen op initiatief van de gemeenteraad worden opgericht) (2-690)      
  Voorstel van de heren Buysse en Creyelman
2-690/1
p. 1-2 2-690/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken (Verpachting van woningen - Belangenvermenging tussen een lid van de kerkraad en gemeenteraadslid) (2-473)      
  Voorstel van de heer Creyelman
2-473/1
p. 1-2 2-473/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Ontzegging van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen) (2-46)      
  Verslag van de heer Creyelman
2-46/2
p. 1 2-46/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, met het oog op de invoering van een vereiste van taalkennis (2-38)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Creyelman
2-38/1
p. 1-5 2-38/1 p. 1-5 (PDF)
Woon- en werkverkeer - NMBS - Fietsenstallingen (2-2079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2981-2982 2-55 p. 2981-2982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3251-3252 2-59 p. 3251-3252 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999