Auteurs- en sprekersregister betreffende "Istasse Jean-François" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De vertegenwoordiging van de deelstaten in internationale organisaties (Afspraken - Overleg) (5-1144)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-François Istasse aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-122
p. 27-29 5-122 p. 27-29 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Jean-François Istasse, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
5-95
p. 8 5-95 p. 8 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Verslag van de heren Jean-François Istasse en Wouter Beke
5-2236/3
p. 1 5-2236/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Amendement nr 92 van de heren Hassan Bousetta en Jean-François Istasse
5-1067/7
p. 5-6 5-1067/7 p. 5-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's (De algemene vergadering komt minimum tweemaal samen - Termijn voor bijeenroeping van de algemene vergadering - Raad van bestuur : adreswijziging van de maatschappelijke zetel - Aantal bestuurders - Activiteitenverslag) (5-2349)      
  Voorstel van de heer Jean-François Istasse
5-2349/1
p. 1-6 5-2349/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heren Jean-François Istasse en Yoeri Vastersavendts
5-2349/2
p. 2 5-2349/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Jean-François Istasse
5-2349/2
p. 3 5-2349/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2 en 4 tot 6 van de heer Jean-François Istasse c.s.
5-2349/2
p. 1-3 5-2349/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heer Jean-François Istasse
5-2349/5
p. 1-2 5-2349/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 37-38 5-148 p. 37-38 (PDF)
Zwaar verbranden - Kinesitherapiesessies - Onderscheid tussen kinderen en volwassenen - Aantal - Duur (5-11169)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11169
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999