Auteurs- en sprekersregister betreffende "Duquesne Antoine" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Carjacking" - Toename - Politieke maatregelen (Autopiraterij) (2-582)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 698 2-16 p. 698 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 911-913 2-20 p. 911-913 (PDF)
"Z"korps - Bevorderingen - Bijkomende proeven (Brandweerdiensten) (2-842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1206 2-26 p. 1206 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1292-1293 2-27 p. 1292-1293 (PDF)
Aanhoudingen in het kader van een colloquium over biotechnologie (2-556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Morael aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 662 2-15 p. 662 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 716 2-16 p. 716 (PDF)
Aanslagen in New York van 11 september 2001 - Controle van de politie- en inlichtingendiensten in het kader van de coŲrdinatie ten gevolge van die gebeurtenissen (2-1575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2235 2-44 p. 2235 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3054 2-56 p. 3054 (PDF)
Adreswijzigingen - Aanvragen - Onderzoek naar de hoofdverblijfplaats (2-1407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1964 2-40 p. 1964 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2075 2-41 p. 2075 (PDF)
Ambtenaren van de Staatsveiligheid en ambtenaren van de gerechtelijke politie - Gelijkstelling van loonschalen (Overplaatsing naar de federale politie) (2-1439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1965 2-40 p. 1965 (PDF)
Analyse van de bestrijding van het terrorisme : wettelijke aspecten en politiepraktijk (Historische schets van het terrorisme - Islamitisch terrorisme - Islamisme in Algerije - Terrorisme in Frankrijk - Belgische diensten belast met de bestrijding van het terrorisme : federale politie, antiterroristische gemengde groep (AGG), Staatsveiligheid, dienst "Terrorisme en Openbare Orde" van de federale politie (Terop) - Hoorzitting met buitenlandse deskundigen) (2-774)      
  Bespreking
2-136
p. 26-30 2-136 p. 26-30 (PDF)
  2-136
p. 30-34 2-136 p. 30-34 (PDF)
Anti-globaliseringsbetoging te Genua op 22 juli 2001 - Rellen - Oorzaken (G 8-top) (2-1457)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 2-41
p. 2045-2046 2-41 p. 2045-2046 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2134-2136 2-42 p. 2134-2136 (PDF)
Apothekers - Gewelddadige overvallen (2-2430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3464 2-62 p. 3464 (PDF)
Arbitraire arrestaties bij de Blijde Intrede van Prins Filip en Prinses Mathilde in Gent (2-105)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-41
p. 58-61 2-41 p. 58-61 (PDF)
Asielaanvragen - Columbiaanse staatsburgers (2-1840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2610 2-50 p. 2610 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2786 2-52 p. 2786 (PDF)
Asielaanvragen - Problemen bij de behandeling van asielaanvragen (2-808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1005 2-22 p. 1005 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1290-1292 2-27 p. 1290-1292 (PDF)
Asielaanvragen - Verzoekschriften bij de Raad van State - Evolutie (Inroeping gezondheidsredenen - Beperking controle Raad van State tot cassatieberoep) (2-1774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2449-2450 2-47 p. 2449-2450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2785 2-52 p. 2785 (PDF)
Asielcentra - Misdrijven gepleegd door asielzoekers - Vergoeding van de slachtoffers (Vergoeding in der minne door de directeur van het centrum - Verwittiging van de politie) (2-950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1323 2-28 p. 1323 (PDF)
Asielcentrum op de Antwerpse Linkeroever (Diverse inlichtingen) (2-951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1323-1324 2-28 p. 1323-1324 (PDF)
Asielprocedure - Gebruik van de talen - Taalkaders (Verdeling van het werk versus begrijpelijkheid van de procedure voor de aanvragers) (2-677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 844-845 2-19 p. 844-845 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1073-1074 2-23 p. 1073-1074 (PDF)
Asielprocedures - Verdeling van de dossiers over de Franse en Nederlandse taalrol (2-2376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3390 2-61 p. 3390 (PDF)
Asielzoekers - Bevel tot het verlaten van het grondgebied - Asielcentra (Gegevens per gerechtelijk arrondissement - Kennis van het Nederlands om het bevel te begrijpen) (2-1799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-48
p. 2512-2513 2-48 p. 2512-2513 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2785-2786 2-52 p. 2785-2786 (PDF)
Asielzoekers - RepatriŽring - Eerbied voor de waardigheid van personen - Psychologische begeleiding (2-1315)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1857-1858 2-38 p. 1857-1858 (PDF)
Autodiefstallen - Rendement van de verbaliserende overheid (Globale aanpak van de controles op voertuigen) (2-2501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3575 2-64 p. 3575 (PDF)
Autodiefstallen - Veroordelingen - Maatregelen (Carjacking en homejacking) (2-1833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2609-2610 2-50 p. 2609-2610 (PDF)
Bedrijfsongelukken - Ontploffing in Toulouse - Preventie in BelgiŽ (Productie van kunstmeststoffen op basis van ammoniumnitraat - Seveso-installaties : afstandsregeling en veiligheidsinspecties) (2-1561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2172-2173 2-43 p. 2172-2173 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2782-2783 2-52 p. 2782-2783 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2362 2-46 p. 2362 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2563 2-49 p. 2563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2696-2697 2-51 p. 2696-2697 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1695)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2362 2-46 p. 2362 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2564 2-49 p. 2564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2643-2644 2-50 p. 2643-2644 (PDF)
Belgische identiteitskaarten - Vermelding "verstoten" (2-122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-4
p. 132-133 2-4 p. 132-133 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 355 2-9 p. 355 (PDF)
Belgische studenten - Inschrijving in het bevolkingsregister van een ander gewest dan het hunne - Onmogelijkheid (Brussels of Waals student die zijn studies van de derde cyclus in Vlaanderen doet) (2-1710)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2363 2-46 p. 2363 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2581-2582 2-49 p. 2581-2582 (PDF)
Bepaalde praktijken bij het verwijderen van vreemdelingen van het Belgische grondgebied (Gesloten centra : botscanners op minderjarige asielzoekers en prostitutienetwerken) (2-193)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 16-18 2-37 p. 16-18 (PDF)
Beroepsbrandweerlieden - Vrijwilligers - Bezoldiging (2-2238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3219-3220 2-59 p. 3219-3220 (PDF)
Bestrijding van de mensenhandel - Toepassing wet van 13 april 1995 (2-112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 105-106 2-3 p. 105-106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 354-355 2-9 p. 354-355 (PDF)
Bevolkingscijfer - Gemeenteraadsverkiezingen 2000 - Aantal mandatarissen (2-148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 219-220 2-6 p. 219-220 (PDF)
Bevolkingsinspectie - Opvragen gegevens bij nutsbedrijven - Vervallenverklaring politiek mandaat - Geschillen in verband met verblijfstoestand (2-98)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 61-62 2-2 p. 61-62 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 765-768 2-17 p. 765-768 (PDF)
Bliksemafleiders - Radioactiviteit - Verwijdering (Middelen van het Agentschap voor nuclťaire controle) (2-2112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3040-3041 2-56 p. 3040-3041 (PDF)
Blok met appartementen en kantoren die toegankelijk zijn voor het publiek - Behandeling en opslag van toxische producten - Expertise van de brandweerdiensten (2-2143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3066-3067 2-56 p. 3066-3067 (PDF)
Brandveiligheidsbeleid - Ontbreken van cijfergegevens - Middelen (2-2450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3521 2-63 p. 3521 (PDF)
  Bul. 2-66
p. 3689 2-66 p. 3689 (PDF)
Brandweermannen - Opleiding - FinanciŽle middelen - Veiligheid (2-2039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2846-2847 2-53 p. 2846-2847 (PDF)
Brandweermannen - Tekort - Maatregelen (Regionalisering) (2-2461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3574 2-64 p. 3574 (PDF)
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van schepenen - Regresvordering - Datum inwerkingtreding (2-103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 104-105 2-3 p. 104-105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 148-149 2-4 p. 148-149 (PDF)
Carjackings - Evolutie (2-1817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2565 2-49 p. 2565 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2648-2649 2-50 p. 2648-2649 (PDF)
Cel terrorismebestrijding - Informatica-uitrusting (2-2418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3463 2-62 p. 3463 (PDF)
Coltan - Radioactiviteit - Risico's - Maatregelen (2-1951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2748-2749 2-52 p. 2748-2749 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3002-3003 2-55 p. 3002-3003 (PDF)
Commissie voor regularisatie - Samenstelling (Advokaten) (2-396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 447 2-11 p. 447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 715 2-16 p. 715 (PDF)
Community policing (Probleem van de onveiligheid - Jeugddelinquentie - Misdrijven te wijten aan alcohol- of drugsproblemen - Etnische getto's) (2-733)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 47-53 2-190 p. 47-53 (PDF)
Controle van motorfietsen op geluids- en milieuhinder door de uitlaten - Gebruik van sonometers (2-886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1261-1262 2-27 p. 1261-1262 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1766-1767 2-36 p. 1766-1767 (PDF)
Criminaliteit - Kust (Stijging - Diefstallen van en inbraken in auto's - Knokke-Heist) (2-1498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2107 2-42 p. 2107 (PDF)
Dancings - Brandveiligheid - Evacuatievoorzieningen (Onderzoek Test-Aankoop) (2-1458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2047 2-41 p. 2047 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2523-2524 2-48 p. 2523-2524 (PDF)
De "Task force" die belast is met de uitvoering van het beleid inzake de regularisatie en de verwijdering van vreemdelingen (2-34)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-11
p. 16-18 2-11 p. 16-18 (PDF)
De Europese school "Berkendaal" in Vorst (Nabijheid van gevangenissen en van een observatiecentrum voor zware seksuele delinquenten) (2-11)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 14-16 2-9 p. 14-16 (PDF)
De Federal Computer Crime Unit (Opzoeken van cyberkinderpornografie - FCCU-personeelsbezetting) (2-753)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-197
p. 32-34 2-197 p. 32-34 (PDF)
De Koninklijke Belgische Voetbalbond (Statuut voetbalclubs - Schulden - Aansprakelijkheid) (2-910)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 26-27 2-190 p. 26-27 (PDF)
De P 90-machinepistolen (Diefstal van een honderdtal van deze geduchte wapens - Productieverbod) (2-740)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-157
p. 11-12 2-157 p. 11-12 (PDF)
De Regie der Gebouwen (Overdracht van de kantoorgebouwen aan de nv SOPIMA, die ze zal verhuren aan de Regie - Oprichting van een vastgoedbevak) (2-374)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 51-56 2-98 p. 51-56 (PDF)
De aanbevelingen van de commissie voor Binnenlandse Zaken over het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (Behandeling van asielaanvragen) (2-704)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 14-16 2-141 p. 14-16 (PDF)
De aandacht voor gelijke kansen van vrouwen en mannen bij de hervorming van de politiediensten (2-175)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 72-76 2-61 p. 72-76 (PDF)
De aangekondigde hervormingen van de wet op de bewakingsondernemingen (Uitbreiding van de bevoegdheden - Handhaving van de openbare orde bij voetbalwedstrijden - Betaling van de kosten door de voetbalclubs) (2-896)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-243
p. 42-49 2-243 p. 42-49 (PDF)
De aankoop door de stad Antwerpen van een pakhuis met het oog op de inrichting ervan als eroscentrum (Vestiging van een politieantenne in de gedoogzone zelf) (2-507)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-127
p. 19-22 2-127 p. 19-22 (PDF)
De aanstelling van een adjunct-verbindingsofficier voor ItaliŽ, AlbaniŽ, Malta en Griekenland met standplaats Rome (Belgische politiediensten in het buitenland - Selectieprocedure - Statuut) (2-928)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-253
p. 77-81 2-253 p. 77-81 (PDF)
De aanvraag tot vestiging van gezinsleden van een onderdaan van de Europese Unie of van een Belg met een onwettige binnenkomst en verblijf (Nieuwe interpretatie van het gemeenschapsrecht door het Europees Hof van Justitie - Voorafgaande uitspraken van de Raad van State waarbij de vestiging geweigerd werd - Schadevergoeding) (2-892)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-241
p. 30-33 2-241 p. 30-33 (PDF)
De aanvragen tot regularisatie van het verblijf in BelgiŽ (Aanvragen krachtens artikel 9, alinea 3, wet van 15 december 1980 - Achterstand - Rechtsonzekerheid) (2-944)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 61-64 2-270 p. 61-64 (PDF)
De aanwezigheid in BelgiŽ van de heer Hani Ramadan (Directeur van de "Centre islamique" in GenŤve) (2-1106)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 9-11 2-239 p. 9-11 (PDF)
De aanwezigheid van vertegenwoordigers van terroristische organisaties in Brussel, tijdens een congres van 2 tot 4 mei 2001 (2-475)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-121
p. 19-23 2-121 p. 19-23 (PDF)
De achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie (Regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn vreemdelingen) (2-205)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-38
p. 15-16 2-38 p. 15-16 (PDF)
De actie bombspotting op Kleine Brogel (Aanwezigheid van parlementsleden - Ordehandhaving - Belgische houding inzake kernwapens - Hypocriete geheimhouding) (2-569)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-107
p. 7-11 2-107 p. 7-11 (PDF)
De adviesraad van burgemeesters (Opgericht in het kader van de politiehervorming - Disfunctie) (2-883)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 20-22 2-184 p. 20-22 (PDF)
De aflevering van visa voor Roemeense weeskinderen (Onthaal van Roemeense weeskinderen tijdens de zomervakantie door Belgische gastgezinnen - Aflevering van groepsvisa) (2-606)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-112
p. 13-14 2-112 p. 13-14 (PDF)
De afronding van de regularisatiecampagne (2-945)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-199
p. 6-7 2-199 p. 6-7 (PDF)
De afschaffing van de ruiterbrigade van Bergen (Openbare orde handhaven bij massamanifestaties - Federale bereden politie) (2-512)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-127
p. 22-24 2-127 p. 22-24 (PDF)
De afschaffing van het Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid (VSP) (Copernicushervorming - Plaats van de preventie in de nieuwe structuur - Personeelsstatuut) (2-1121)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-241
p. 8-9 2-241 p. 8-9 (PDF)
De agressie met dodelijke afloop waarvan een dakloze het slachtoffer is geworden te Gosselies en het gevaar dat uitgaat van groepen extremistische hooligans, van wie een lid betrokken was bij de doodslag (Bescherming van daklozen - Infiltratie van extreem rechts in supporterskringen) (2-558)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-105
p. 23-24 2-105 p. 23-24 (PDF)
De alarmerende berichten uit het Midden-Oosten (Palestijnse kwestie) (2-703)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 6-7 2-141 p. 6-7 (PDF)
De arrestatie van de heer Akhmed Zakaev (Arrestatie van een Tjetsjeense vertegenwoordiger in Denemarken - Veronderstelde deelname aan de voorbereiding van de gijzelneming in een theater in Moskou) (2-1113)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 11-13 2-239 p. 11-13 (PDF)
De arrestatie van een Turkse militante (Fehriye Erdal - Crimineel feit in BelgiŽ - Terroristisch feit in Turkije - Weigering om uitlevering - Extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische rechter) (2-349)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-72
p. 14-16 2-72 p. 14-16 (PDF)
De bedragen die de Staat wil toewijzen aan de extra prestaties van de federale politie (Risico van criminaliteitstoename ten gevolge van de vermenigvuldiging van geldtransporten verbonden aan de invoering van de euro) (2-574)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-107
p. 19-21 2-107 p. 19-21 (PDF)
De begroting waaronder de brigadecommissarissen ressorteren die door de politiehervorming het statuut van verbindingsambtenaar hebben gekregen (Salaris en werkingskosten ten laste van de provincies) (2-737)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-198
p. 4-5 2-198 p. 4-5 (PDF)
De behandeling van de gemeentepolitie in het kader van de politiehervorming (2-150)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-30
p. 15-17 2-30 p. 15-17 (PDF)
De beleidsmaatregelen die ervoor kunnen zorgen dat meer vrouwen zich aanmelden voor de toekomstige geÔntegreerde politie (2-116)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-39
p. 56-60 2-39 p. 56-60 (PDF)
De beleidsmaatregelen naar aanleiding van de incidenten in Antwerpen na de recente aanslag op een jonge man van allochtone origine (Gewelddadige migrantenrellen in Borgerhout - Vorming van ordediensten en lokale gezagsdragers - Samenlevingscontracten - Preventiebeleid) (2-1149)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-247
p. 11-13 2-247 p. 11-13 (PDF)
De benadering door Nederland van Belgische politiemensen en de sfeer van onzekerheid bij de politiebasis ten gevolge van de hervorming van de politiediensten (2-133)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-27
p. 5-7 2-27 p. 5-7 (PDF)
De benoemingen van burgemeesters in de gemeenten waar er nog geen is sinds de verkiezingen van 8 oktober 2000 (Verschil tussen burgemeesters met een parlementair mandaat en anderen - Gerechtelijk onderzoek tegen kandidaten) (2-430)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-108
p. 74-78 2-108 p. 74-78 (PDF)
De benoemingsprocedure van schepenen (2-465)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-90
p. 29-30 2-90 p. 29-30 (PDF)
De beperkingen rond het inzetten van vrijwilligers (Toezichtsopdrachten op de openbare weg bij culturele en openluchtmanifestaties - Voetbalwet van 21 december 1998 en wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen) (2-274)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-49
p. 5-6 2-49 p. 5-6 (PDF)
De bereikbaarheid van de hulp- en politiediensten via sms-bericht (Verzoek van verenigingen van doven en doofstommen - Praktische moeilijkheden - Mogelijke misbruiken - ASTRID-systeem) (2-1259)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 16-18 2-271 p. 16-18 (PDF)
De beschermende maatregelen in het kader van de dreiging van bioterroristische aanvallen (Plannen om te vaccineren in geval van besmetting - Vaccinatie tegen pokken - Inventaris van de beschikbare antibiotica) (2-731)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-155
p. 16-18 2-155 p. 16-18 (PDF)
De bescherming van de bevolking tegen radioactiviteit en het beleid met betrekking tot het kernafval (Telerad-systeem - Hoogradioactief kernafval - Toepassing van de wet op het nucleair passief) (2-118)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-26
p. 11-15 2-26 p. 11-15 (PDF)
De beslissing van de administratie van FinanciŽn om het kadastraal inkomen te controleren bij de aankoop van een bescheiden woning (2-611)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 20-22 2-114 p. 20-22 (PDF)
De bestrijding van de georganiseerde misdaad en de georganiseerde financiŽle en economische delinquentie (Bestrijding van de Albanese maffia - Personeelsformatie van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Dossier Lernout en Hauspie) (2-580)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-108
p. 12-15 2-108 p. 12-15 (PDF)
De betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen (FinanciŽle en materiŽle steun tijdens de behandeling van de asielaanvraag en de beroepsprocedure bij de Raad van State) (2-582)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 4-5 2-156 p. 4-5 (PDF)
De betrekkingen tussen de opvangcentra voor asielzoekers en de Dienst Vreemdelingenzaken die de verwijdering van uitgeprocedeerden wil bespoedigen (Rondzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken over de verwijdering van uitgeprocedeerde asielzoekers - Medewerking van de directeurs van de centra) (2-539)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-102
p. 8-11 2-102 p. 8-11 (PDF)
De beveiliging van de kerncentrales (Dreiging met atoomterreur - Weerstand van onze centrales tegen aanvallen met vliegtuigen - Geharmoniseerde Europese visie - Informatie van de bevolking en uitdeling van jodiumtabletten - Controle op de toegang tot de centrales) (2-587)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-156
p. 22-31 2-156 p. 22-31 (PDF)
De bijzondere maatregelen op het vlak van verkeerscontrole die worden genomen door de lokale politie (Versterkte controle op secundaire wegen - Verschillen tussen het Noorden en het Zuiden) (2-832)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-173
p. 10-13 2-173 p. 10-13 (PDF)
De budgettaire norm voor de Westkustzone (Bestrijding van de kust- en grenszonecriminaliteit) (2-675)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 12-13 2-134 p. 12-13 (PDF)
De complementaire werking van de rijkswacht en de immigratieambtenaren (in de risicoluchthavens) (2-273)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-49
p. 8-10 2-49 p. 8-10 (PDF)
De conformiteit van de apparatuur die door Framatone aan Electrabel is geleverd (o.a. voor Tihange I) (2-265)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 19-21 2-47 p. 19-21 (PDF)
De cumulatie van het ambt van minister of lid van een executieve met dat van als verhinderd beschouwd burgemeester (2-344)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-96
p. 74-77 2-96 p. 74-77 (PDF)
De deelname aan de federale verkiezingen door Belgen in het buitenland (2-1254)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-271
p. 6-8 2-271 p. 6-8 (PDF)
De deelname van het Rode Kruis aan de werkgroepen over de hervorming van de diensten van de civiele veiligheid (Hervorming van de organisatie van de hulpdiensten) (2-409)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-105
p. 65-68 2-105 p. 65-68 (PDF)
De defederalisering van de gewestelijke ontvangers (Overdracht van de gewestelijke ontvangers naar de gewesten : bijzondere wet 13 juli 2001 - Administratief, geldelijk en sociaal statuut - Bijzondere rekenplichtigen in meergemeentelijke politiezones) (2-710)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 19-24 2-183 p. 19-24 (PDF)
De definitie van het begrip "nettolast" zoals opgenomen in het koninklijk besluit betreffende de berekeningswijze van het aantal stemmen waarover een burgemeester beschikt in het politiecollege (Begrotingsposten in aanmerking te nemen om de nettolast te evalueren) (2-522)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-100
p. 24-25 2-100 p. 24-25 (PDF)
De dienst "persoonsbescherming" (close protection) van de Staatsveiligheid (Behoud van de personenbescherming binnen de Staatsveiligheid versus integratie in de federale politie) (2-977)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 34-35 2-275 p. 34-35 (PDF)
De diensten die belast zijn met terreurbestrijding (Huiszoekingen in het kader van het onderzoek in de moord op commandant Massoed, commandant van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan - Nood aan personeelsuitbreiding en bijkomende middelen - Dienst Afrika) (2-614)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 66-68 2-164 p. 66-68 (PDF)
De dodelijke vlucht van een Albanese vluchteling in het centrum 127bis (2-353)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-72
p. 8-14 2-72 p. 8-14 (PDF)
De door BelgiŽ gesloten overeenkomsten betreffende de grensoverschrijdende politiesamenwerking (Bilaterale overeenkomst tot vestiging van een Duits politiebureau in Eupen - Akkoord gesloten met Duitsland en Nederland m.b.t. voetbalkampioenschap Euro 2000 - Grensarbeiders) (2-224)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-40
p. 9-11 2-40 p. 9-11 (PDF)
De doorlichting van de werking van het Telerad-systeem (Meten van de omgevingsstraling op het Belgisch grondgebied) (2-129)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-45
p. 44-45 2-45 p. 44-45 (PDF)
De drugstesten in het verkeer (2-489)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 10-11 2-96 p. 10-11 (PDF)
De drugtesten in het verkeer (2-894)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 18-19 2-184 p. 18-19 (PDF)
De duur van de asielprocedure (Verblijfsduur in open asielcentra in afwachting van een interview of een beslissing van het Commissariaat-Generaal) (2-941)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-196
p. 10-13 2-196 p. 10-13 (PDF)
De eedaflegging van de nieuwe gemeente- en provincieraadsleden (Formulering van de eed - Incidenten bij eedafleggingen) (2-439)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-88
p. 13-15 2-88 p. 13-15 (PDF)
De eentalige brochure "De Vlaamse Brabander", die de provincie Vlaams-Brabant heeft verspreid (Gebruik van de talen - Brusselse randgemeenten) (2-500)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 75-78 2-125 p. 75-78 (PDF)
De einddatum voor de regularisatie-operatie (2-702)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 12-14 2-141 p. 12-14 (PDF)
De erkenning die het Belgacom mogelijk maakt toegang te verkrijgen tot "publilink" met het oog op een ADSL-aansluiting (Toegang van de gemeenten tot Internet via een ADSL-aansluiting) (2-1051)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 60-61 2-218 p. 60-61 (PDF)
De erkenning van de Palestijnse Staat (Opschorting van de zogenaamde Associatieakkoorden IsraŽl-EU) (2-728)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-155
p. 6-7 2-155 p. 6-7 (PDF)
De ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De ernstige incidenten te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat) (2-699)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 9-11 2-141 p. 9-11 (PDF)
De evaluatie van de migratieambtenaren (Effect op de migratiestromen naar BelgiŽ) (2-778)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 43-45 2-204 p. 43-45 (PDF)
De evaluatie van de veiligheidscontracten (Omzendbrief houdende richtlijnen over de inhoud van de evaluatierapporten) (2-807)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-212
p. 40 2-212 p. 40 (PDF)
De eventuele achterstand bij de Raad van State op het vlak van benoemingsbetwistingen (Verbindingsofficier te Washington - Commissaris bij de gerechtelijke politie) (2-494)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 63-65 2-125 p. 63-65 (PDF)
De eventuele grenzen aan de Belgische solidariteit met de Verenigde Staten (ingevolge de aanslagen van 11 september 2001 - Militaire operaties in Afghanistan - Wettige zelfverdediging - Interpretatie van de bepalingen van het VN-Handvest - Verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad VN) (2-732)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-155
p. 7-9 2-155 p. 7-9 (PDF)
De eventuele prostitutienetwerken op de luchthaven van Zaventem (Pooiers - Rijkswacht) (2-28)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-11
p. 18-20 2-11 p. 18-20 (PDF)
De extra bescherming tegen terreurdaden (Vrees voor aanslagen, o.a. in geval het Iraakse conflict zou escaleren - Bewaking van de Amerikaanse ambassade in Brussel en het Shape-complex in Casteau - Andere kwetsbare punten) (2-965)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-271
p. 62-64 2-271 p. 62-64 (PDF)
De extra bescherming van de gebouwen van religieuze minderheidsgroepen in ons land (MoskeeŽn en synagogen - Emotionele betrokkenheid van de migrantengemeenschappen in ons land bij het internationaal conflict in Irak) (2-1285)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-277
p. 12-13 2-277 p. 12-13 (PDF)
De extreem-linkse betogers in GŲteborg (Europese top - Gewelddaden - Afwending van subsidies - Website) (2-657)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-128
p. 7-9 2-128 p. 7-9 (PDF)
De federale protocollijst (Opmaak van een nieuwe lijst - Plaats van de kardinaal) (2-559)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-105
p. 17-19 2-105 p. 17-19 (PDF)
De financiering van de hervorming van de hulpdiensten (Brandweerdiensten en civiele bescherming - Sevesofonds - Medewerking van de verzekeringsmaatschappijen) (2-404)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-103
p. 86-88 2-103 p. 86-88 (PDF)
De financiŽle crisis in de landbouwsector in het algemeen en in het arrondissement Verviers in het bijzonder (Melksector - Liquiditeitsproblemen van de onderneming Interlac) (2-601)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-112
p. 20-21 2-112 p. 20-21 (PDF)
De foltering van Palestijnse kinderen in IsraŽl (2-700)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister van minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 5-6 2-141 p. 5-6 (PDF)
De fusie van de oproepnummers 100 en 101 (Nut - Bescherming van het privť-leven - Medisch geheim - Verband met het ASTRID-netwerk) (2-936)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-262
p. 39-43 2-262 p. 39-43 (PDF)
De geautomatiseerde stemming (Studie over de geautomatiseerde stemming - Ontwikkeling van een optisch leessysteem) (2-568)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-148
p. 49-51 2-148 p. 49-51 (PDF)
De gebeurtenissen in december en januari voor het gebouw van de dienst Vreemdelingenzaken (Toestroom van asielzoekers - Installatie van tenten voor de opvang - Rol gespeeld door de filiŤres en mensenhandelaars) (2-303)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 61-66 2-89 p. 61-66 (PDF)
De gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De gegevensbank van Europol (Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de EU-burgers) (2-15)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 16-18 2-9 p. 16-18 (PDF)
De gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de politiediensten en de hervorming van de politiediensten (2-291)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-87
p. 99-101 2-87 p. 99-101 (PDF)
De genderdimensie bij de asielprocedure (2-765)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-198
p. 10-13 2-198 p. 10-13 (PDF)
De gespannen toestand in Noord-Ierland (Sterk sociaal-economisch en religieus getint conflict - Steun aan de democratische krachten) (2-681)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 11-12 2-134 p. 11-12 (PDF)
De gespannen verhouding tussen BelgiŽ en Europa voor wat betreft de pensioenspaarfondsen (Verenigbaarheid met het Europees recht van het koninklijk besluit van 10 januari 1987 betreffende de erkenning van Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen voor de toepassing van artikel 72, ßß1, eerste lid, 1į en 4 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen [nu 145/1, 5į en 145/16, 1į, WIB 92]) (2-1018)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-212
p. 38-39 2-212 p. 38-39 (PDF)
De gevolgen van de uitspraken van de fractieleider van de VLD in de Kamer aangaande het migrantenstemrecht (2-756)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 6-7 2-159 p. 6-7 (PDF)
De gevolgen van het Rwanda-proces en de uitoefening van de universele rechtsmacht (Wet van 16 juni 1993 : bevoegdheid van Belgische rechtbanken om inbreuken begaan in het buitenland te berechten - Immuniteit van buitenlandse staatshoofden in functie - Mogelijke wijziging van de wet van 1993) (2-513)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 48-56 2-128 p. 48-56 (PDF)
De gevolgen van het geweld in televisieprogramma's (Gedrag van jeugdige kijkers - Samenwerking met de Gemeenschappen, de Gewesten en de gemeenten) (2-982)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlanse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-206
p. 15-18 2-206 p. 15-18 (PDF)
De gevolgen van het luchtverkeer te Brussel-Nationaal voor het milieu (Toename van het luchtverkeer - Verontreinigingsniveaus - Effectbeoordeling voorafgaand aan de bouw van de nieuwe terminal - Luchtvaartheffingen) (2-997)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-282
p. 18-22 2-282 p. 18-22 (PDF)
De gevolgen van het transport van militair materieel via de haven van Zeebrugge voor de gezondheid van het havenpersoneel (Laden en lossen van Amerikaanse militaire schepen in de jaren tachtig - Radioactief materiaal - Atoomboten - Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Straling) (2-469)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-90
p. 32-33 2-90 p. 32-33 (PDF)
De gezondheidszorg voor illegalen (Toestand in de gesloten centra - Opname in ziekenhuizen - Wenselijkheid een ziekenafdeling uit te bouwen in ťťn van deze centra - Verwijdering zieke illegalen) (2-794)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-209
p. 30-32 2-209 p. 30-32 (PDF)
De geÔntegreerde politie en de strijd tegen de pedofilie (2-466)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-90
p. 30-32 2-90 p. 30-32 (PDF)
De hernieuwing van identiteitskaarten voor personen met de leeftijd van meer dan 80 jaar (2-25)      
  Mondelinge vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-11
p. 12-14 2-11 p. 12-14 (PDF)
De herschatting van de waarde van onroerende goederen van een nalatenschap (Opduiken van een nieuw testament dat de erfelijke regeling wijzigt - Dubbele inning van successierechten) (2-1001)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-282
p. 28-30 2-282 p. 28-30 (PDF)
De hervatting van de gedwongen uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers (2-26)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-13
p. 47-52 2-13 p. 47-52 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheid (Hoogdringendheid - Financiering : financiŽle bijdrage van de gemeenten ; mogelijke gemengde financiering overheid-verzekeringsinstellingen) (2-461)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 58-60 2-114 p. 58-60 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheid (Werkgroepen : samenstelling en verslag - Integratie van de aanbevelingen van de Senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken) (2-233)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-74
p. 31-33 2-74 p. 31-33 (PDF)
De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid (2-433)      
  Bespreking
2-53
p. 4-25 2-53 p. 4-25 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Bespreking
2-131
p. 4-31 2-131 p. 4-31 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (Evaluatie van de uitvoering van de hervorming van de politiediensten - FinanciŽle repercussies - Hoorzittingen met de beleidsverantwoordelijken van het lokale vlak [burgemeesters, zonechefs, vereniging van steden en gemeenten] en aanbevelingen van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden) (2-1188)      
  Bespreking
2-259
p. 4-27 2-259 p. 4-27 (PDF)
De hervormingen met betrekking tot de brandweer (Geldelijke anciŽnniteit - Arbeidstijd - Risicoanalyse en preventie - Eventuele regionalisering) (2-1157)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 11-13 2-249 p. 11-13 (PDF)
De hotelprijzen aangerekend tijdens Euro 2000 (Voetbalkampioenschap) (2-163)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-32
p. 16-18 2-32 p. 16-18 (PDF)
De incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De incidenten in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De inhoud van de rekruteringsbrochures van de federale politie (Brochure "Jobpol" - Onevenwichtige formulering) (2-693)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 15-16 2-137 p. 15-16 (PDF)
De instellingen voor collectieve beleggingen (Wettelijk kader voor institutionele beleggers - Aanpassing van de belasting - Omzetting richtlijnen 2000/107/EG en 2001/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 januari 2002) (2-835)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 114-115 2-218 p. 114-115 (PDF)
De internationale nucleaire rampenoefening te Grevelingen op 22 mei aanstaande (Telerad-gegevens) (2-600)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-112
p. 16-17 2-112 p. 16-17 (PDF)
De invoering van een premie voor politiemensen die illegale vreemdelingen bij hun uitwijzing begeleiden tot aan de grens van het Belgisch grondgebied (Premie voor de moeilijke opdracht - Toekenning ongeacht hoe de uitzetting afloopt) (2-719)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-148
p. 16-18 2-148 p. 16-18 (PDF)
De inzet van helikopters voor het stedelijk veiligheidsbeleid (2-959)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-201
p. 11-13 2-201 p. 11-13 (PDF)
De juridische randvoorwaarden voor het organiseren van het "Festival of European Motorcycling" te Koksijde in september 2001 (2-465)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-119
p. 73-77 2-119 p. 73-77 (PDF)
De kampen voor asielzoekers die de regering gepland heeft (2-365)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-76
p. 9-10 2-76 p. 9-10 (PDF)
De kampen voor asielzoekers die de regering gepland heeft (Inspraak van de gemeentebesturen) (2-358)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-74
p. 10-12 2-74 p. 10-12 (PDF)
De kennis van de tweede landstaal bij de korpschefs in de politiezones van de faciliteitengemeenten (Zones uitsluitend of gedeeltelijk samengesteld uit faciliteitengemeenten) (2-584)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-156
p. 10-11 2-156 p. 10-11 (PDF)
De kostprijs van de nieuwe politie voor de gemeenten (2-647)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 28-30 2-125 p. 28-30 (PDF)
De kostprijs van het contract tussen de firma Ernst en Young en een dienst van de federale politie (Informatici van de firma in het Centrum voor de informatieverwerkingwerken) (2-567)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-107
p. 25 2-107 p. 25 (PDF)
De lessen die getrokken moeten worden uit de opsluiting in Zaventem van de personen die op 26 december 2002 door IsraŽl illegaal uit het land zijn gezet (Houding van de federale politie) (2-1189)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-260
p. 17-19 2-260 p. 17-19 (PDF)
De maatregelen bedoeld om veroordeelde vreemdelingen terug te wijzen of uit te zetten (Vreemdelingen die een ernstige bedreiging zijn voor de openbare orde of de staatsveiligheid - Probleem van de jongeren van de tweede generatie) (2-589)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-110
p. 16-18 2-110 p. 16-18 (PDF)
De maatregelen die de eerste minister heeft aangekondigd naar aanleiding van zijn werkbezoek aan Charleroi ter bestrijding van de criminaliteit in de stad (2-927)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-193
p. 15-18 2-193 p. 15-18 (PDF)
De maatregelen die genomen werden voor het verhoor van minderjarigen, slachtoffers van seksuele agressie (Gevolgen van de politiehervorming - Opleiding van gespecialiseerde equipes - Deelname van de magistratuur) (2-748)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-193
p. 58-62 2-193 p. 58-62 (PDF)
De maatregelen die worden genomen met het oog op de inschrijving van niet-Belgische Europeanen op de kieslijsten (Sensibiliserings- en informatiecampagne) (2-304)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 13-15 2-59 p. 13-15 (PDF)
De maatregelen voor de redding van de visserijsector (Vraag aan de Europese Commissie om eventueel vrijstelling te kunnen verlenen van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing) (2-363)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 56-59 2-98 p. 56-59 (PDF)
De malaise bij het rijkswachtdistrict van Brussel (Tuchtprocedure - Malaise n.a.v. de gebeurtenissen rond de antenne-Neufch‚teau in het kader van het onderzoek Dutroux) (2-65)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-29
p. 65-72 2-29 p. 65-72 (PDF)
De massacommunicatie en andere projecten van de regering naar aanleiding van de overschakeling op de euro als betaalmiddel (2-459)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 55-57 2-114 p. 55-57 (PDF)
De mensen zonder papieren (Inroepen van gezondheidsredenen om het verblijf te verlengen) (2-592)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 76-78 2-161 p. 76-78 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in BelgiŽ (2-152)      
  Bespreking
2-64
p. 4-46 2-64 p. 4-46 (PDF)
De mensenrechten in MoldaviŽ (Persvrijheid - Netwerken van mensenhandel naar BelgiŽ) (2-1093)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 8-9 2-237 p. 8-9 (PDF)
De middelen die ter beschikking gesteld worden van de politiezones om een zonecommissariaat te bouwen (2-613)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 16-17 2-114 p. 16-17 (PDF)
De mogelijkheid tot heroriŽntering van de immigratiemogelijkheden (Noodzaak om de migratiestop te herzien op basis van het arbeidstekort - Sector informatica en andere - Arbeidsvergunning - Visa-beleid) (2-214)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 22-27 2-65 p. 22-27 (PDF)
De mogelijkheid van verkiezingen op een weekdag (2-1232)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-267
p. 14-15 2-267 p. 14-15 (PDF)
De moord op een agent van de federale politie in Rotselaar (Actieplan voor vormen van grote criminaliteit zoals car-jacking, home-jacking - CoŲrdinatie) (2-474)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-121
p. 14-18 2-121 p. 14-18 (PDF)
De nationale erkenning van de oud-strijders uit de oorlog in Korea tussen 1950 en 1955 (2-1248)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 18-19 2-271 p. 18-19 (PDF)
De niet deelname door BelgiŽ aan de snelle interventie "oil-spill-response" ter voorkoming van olieverontreiniging in de Noordzee (Voorstel van de petroleumindustrie in Southampton) (2-75)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-18
p. 15-17 2-18 p. 15-17 (PDF)
De niet vergunde doortocht van het snelheidsparcours in de "Belgian Ypres Westhoek rally" door de dorpskom van Haringe (Poperinge) (2-283)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-54
p. 11-13 2-54 p. 11-13 (PDF)
De niet-begeleide buitenlandse minderjarigen op Belgisch grondgebied (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De niet-gemotiveerde uitzetting van twee Belgen door de staat IsraŽl op 26 december 2002 (Houding van de federale politie wat betreft de uitwisselingspraktijken bij uitwijzingen, het nagaan van de identiteit) (2-963)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-271
p. 57-62 2-271 p. 57-62 (PDF)
De niet-terugbetaling van sondevoeding in een MPI (Gehandicapten die in een MPI of een instelling verblijven) (2-597)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 39-40 2-159 p. 39-40 (PDF)
De niet-toepassing van de wet van 16 juli 1993 betreffende de ecotaksen (Probleem van de ecotakses op drankkartons) (2-302)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquense, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 66-68 2-89 p. 66-68 (PDF)
De niet-uitbetaling van de premies van de lokale politie (2-1166)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-253
p. 12-13 2-253 p. 12-13 (PDF)
De nieuwe begrenzing van de politiezones in de provincie Luik (Negatief advies gemeenten) (2-196)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 18-19 2-37 p. 18-19 (PDF)
De nieuwe invasie in Oost-Congo (door troepen uit Oeganda, Rwanda en Burundi - Schending van vredesakkoorden en VN-resoluties) (2-1305)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-284
p. 6-7 2-284 p. 6-7 (PDF)
De nood aan controle op het bezit van baseballknuppels (Misbruik als wapen - Verbod - Politiecontrole) (2-711)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 24-25 2-183 p. 24-25 (PDF)
De noodplannen voor de nucleaire installaties (2-29)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-11
p. 14-16 2-11 p. 14-16 (PDF)
De nucleaire veiligheid, inzonderheid de veiligheid van de werknemers in Tihange, en het onderzoek van het Telerad-systeem (2-206)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 31-33 2-65 p. 31-33 (PDF)
De officiŽle opening van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat in Wenen (Oostenrijk - Belgische deelname) (2-198)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-38
p. 12-13 2-38 p. 12-13 (PDF)
De omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten (Toestroom van asielzoekers - Installatie van tenten voor de opvang - Rol gespeeld door de filiŤres en mensenhandelaars) (2-323)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 61-66 2-89 p. 61-66 (PDF)
De omstandigheden waarin de Albanese vluchteling in het centrum 127bis is omgekomen (2-432)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-87
p. 16-18 2-87 p. 16-18 (PDF)
De omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1092)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De omstandigheden waarin een minderjarig meisje gerepatrieerd werd (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1102)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coŲrdinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag (Moraliteitsonderzoek waaraan mensen die beroepshalve met kinderen bezig zijn onderworpen worden) (2-979)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-277
p. 24-26 2-277 p. 24-26 (PDF)
De omzendbrieven van 24 juni aan de OCMW's over de huisvesting van asielzoekers (Asielzoekers die niet in de aangewezen gemeentes wonen - Spanning tussen de spreiding van de asielzoekers en de vrijheid van vestiging) (2-1056)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 12-14 2-223 p. 12-14 (PDF)
De onbemande camera's (Garantie voor een continue werking van het systeem) (2-425)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-87
p. 7-9 2-87 p. 7-9 (PDF)
De ondertekening van de conventie met betrekking tot de minderheden (Waarborgen voor de Vlamingen in Brussel - Beslissing van de Brusselse regering) (2-682)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 9-10 2-134 p. 9-10 (PDF)
De ongrondwettelijke beperkingen door bepaalde gemeentebesturen van de vrije meningsuiting (Vrije meningsuiting, persvrijheid en recht van vergadering - Verspreiding van pamfletten op de openbare weg - Verzamelen van handtekeningen voor een petitie of een referendum) (2-22)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-13
p. 42-47 2-13 p. 42-47 (PDF)
De onmenselijke uitwijzingsoperaties van asielzoekers (Reactie op de uitwijzing van 21 asielzoekers - Gevolgen van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 5 februari 2002 inzake Conka versus Koninkrijk BelgiŽ) (2-1044)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-216
p. 14-17 2-216 p. 14-17 (PDF)
De ontwapening in de Straat van Taiwan (Bezorgdheid om de wapenwedloop tussen China en Taiwan) (2-1081)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 15-16 2-235 p. 15-16 (PDF)
De ontwikkelingen in het asielproceduredossier (2-748)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 10-13 2-159 p. 10-13 (PDF)
De onwaardige omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten (2-398)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-81
p. 21-22 2-81 p. 21-22 (PDF)
De onwettelijkheid van de oproepingsbrieven in Sint-Genesius-Rode naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 (Taalgebruik - Gevolgen voor de geldigheid van de verkiezingen) (2-920)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 27-28 2-190 p. 27-28 (PDF)
De oorlog in TsjetsjeniŽ (2-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
De oplevering van het Telerad-systeem (2-168)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-32
p. 18-21 2-32 p. 18-21 (PDF)
De oprichting van de commissie voor de regularisatie (Vergoeding - Kandidaturen - Samenstelling - Taalgebruik) (2-78)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-22
p. 14-15 2-22 p. 14-15 (PDF)
De oprichting van moslimpatrouilles door de Arabisch-Europese Liga in de straten van Antwerpen (AEL) (om toezicht uit te oefenen op politiecontroles en -acties teneinde eventueel racistisch gedrag op te sporen) (2-1134)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-243
p. 17-19 2-243 p. 17-19 (PDF)
De opvang en de uitwijzing van de niet-begeleide minderjarigen (RepatriŽring van een minderjarig meisje naar Congo - Zaak-Tabita) (2-1098)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 12-17 2-237 p. 12-17 (PDF)
De opvang van de slachtoffers van geweld binnen het gezin door de politiediensten (2-669)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 23-27 2-179 p. 23-27 (PDF)
De opvang van een Palestijn door BelgiŽ (Plaats, voorwaarden en kosten van het verblijf - Houding van sommige moskeeŽn in BelgiŽ) (2-996)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-208
p. 18-20 2-208 p. 18-20 (PDF)
De opvang van vluchtelingen uit Irak (Toepassing wet van 18 februari 2003 tot instelling van een tijdelijke bescherming) (2-1304)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-284
p. 15-17 2-284 p. 15-17 (PDF)
De ordehandhaving tijdens de Top van Laken (Top die het Belgisch Voorzitterschap van de EU zal afsluiten) (2-634)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-164
p. 86-88 2-164 p. 86-88 (PDF)
De organisatie van de Belgische hulpverlening naar aanleiding van het zinken van de olietanker Prestige voor de Spaans-Portugese kust (Keuze van het materieel - Arbeidsomstandigheden van militairen en civiele bescherming) (2-1186)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-253
p. 13-15 2-253 p. 13-15 (PDF)
De pedofilie-onderzoeken (Politiehervorming - Taakverdeling tussen de federale en de lokale politie - Verhoor van jeugdige slachtoffers) (2-818)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-172
p. 23-25 2-172 p. 23-25 (PDF)
De politiehervorming (2-267)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-82
p. 32-38 2-82 p. 32-38 (PDF)
De politiehervorming (CALOG-statuut - Vrijwaringsclausule - Promotie vrouwen - Territoriale brigades - BIA -personeelsleden) (2-215)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 33-40 2-65 p. 33-40 (PDF)
De politiehervorming (Kostprijs van de hervorming voor de gemeenten - Financiering van de politiezones) (2-617)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-172
p. 52-54 2-172 p. 52-54 (PDF)
De politiehervorming (Uitvoering en werking - Technische en budgettaire moeilijkheden - Lokale financiering - Bijzondere rekenplichtigen - Verwerking en beheer van inlichtingen ingewonnen door politie - Strijd tegen het terrorisme - Veiligheids- en samenlevingscontracten) (2-586)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-156
p. 11-22 2-156 p. 11-22 (PDF)
De politiehervorming en de dienstverlening (Politiezones - Taken en aanwerving van personeel - Toestand in de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek) (2-1110)      
  Mondelinge vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 14-15 2-239 p. 14-15 (PDF)
De politiehervorming en de mensenhandel (Personeel centrale cel - Zonale veiligheidsplannen - Gegevensbank) (2-609)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-164
p. 81-83 2-164 p. 81-83 (PDF)
De politiehervorming en de regeling voor de dotaties aan de gemeenten (In rekening nemen van de specifieke kenmerken en de diversiteit van de gemeenten - Kost per rijkswachter die wordt overgeheveld) (2-551)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-103
p. 8-10 2-103 p. 8-10 (PDF)
De politiepraktijken rond het Standard-stadion te Sclessin (Voetbalstadion in Luik) (2-1082)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 18-20 2-235 p. 18-20 (PDF)
De positie van de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank (Vergoeding voor de minderheidsaandeelhouders door inruiling van aandelen voor obligaties) (2-1088)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 25-26 2-235 p. 25-26 (PDF)
De preventiecontracten (Selectie van de gemeenten die een nieuw contract hebben kunnen sluiten - Belang van de contracten voor de bestrijding van de onveiligheid - Verwerping kandidatuur Jette) (2-480)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 71-74 2-125 p. 71-74 (PDF)
De preventieve beschermingsmaatregelen die worden getroffen voor het geval dat er zich een terroristische aanslag op nucleaire installaties voordoet (Verdeling van jodiumtabletten) (2-724)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-155
p. 9-11 2-155 p. 9-11 (PDF)
De problematiek van de megadancings (Hinder - Sluitingstijd) (2-914)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 54-56 2-249 p. 54-56 (PDF)
De problematiek van de visa voor gezinshereniging (Vervanging door een circulatievisum) (2-1105)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 13-14 2-239 p. 13-14 (PDF)
De problemen bij de Civiele Bescherming (Statuut en personeelsformatie) (2-920)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-253
p. 74-76 2-253 p. 74-76 (PDF)
De problemen die Belgen met een dubbele nationaliteit ondervinden bij bezoeken aan voormalige Oostbloklanden (Visum) (2-1226)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-267
p. 7-8 2-267 p. 7-8 (PDF)
De problemen die vreemdelingen ondervinden bij het bekomen van een toeristenvisum voor BelgiŽ (Controle van de aanvragen : ambassades en Dienst Vreemdelingenzaken) (2-314)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-61
p. 17-19 2-61 p. 17-19 (PDF)
De procedure tot dringend beroep bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (Snelrechtprocedure voor de behandeling van de ontvankelijkheid van een asielaanvraag - IraniŽrs) (2-319)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-63
p. 7-10 2-63 p. 7-10 (PDF)
De procedure voor het indienen van een visumaanvraag bij een diplomatieke of consulaire post (2-605)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 75-76 2-161 p. 75-76 (PDF)
De prostitutie in de grootsteden (2-914)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 25-26 2-190 p. 25-26 (PDF)
De raadpleging van het Rijksregister (Werkingskosten voor de betrokken politiezone - Grote willekeur inzake de financiŽle afwikkeling van de politiehervorming) (2-1297)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-279
p. 9-10 2-279 p. 9-10 (PDF)
De racistische misdaden die in Schaarbeek zijn gepleegd (Schietpartij op 8 mei 2002 - Gerechtelijke achtergrond - Onderzoek naar het optreden van de politie) (2-974)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 9-16 2-204 p. 9-16 (PDF)
De ratificatie door BelgiŽ van het Unesco-verdrag van 1970 over de illegale handel in kunstwerken (2-746)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 7-8 2-159 p. 7-8 (PDF)
De ratificatie van conventie 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid (2-750)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 8-9 2-159 p. 8-9 (PDF)
De recente aanhouding van illegalen in Zeebrugge (2-1086)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 23-25 2-235 p. 23-25 (PDF)
De recente daden van vandalisme in Voeren (Sportinfrastructuur van SK Moelingen, een Voerense voetbalvereniging) (2-591)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-110
p. 20-21 2-110 p. 20-21 (PDF)
De recente verklaringen van een inspecteur van de federale politie over de illegale handel in cultuurgoederen (Gemis aan een bestrijdingsbeleid en gebrek aan agenten voor de bestrijding van die illegale handel) (2-1249)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 8-10 2-271 p. 8-10 (PDF)
De regeling van de werkzaamheden van de gemeenteraad (Handhaving van de orde in de raad) (2-471)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-90
p. 33-34 2-90 p. 33-34 (PDF)
De regeling voor de veiligheidscontracten vanaf 2001 (Preventie en hulpverlening in de drugsproblematiek) (2-159)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 58-61 2-59 p. 58-61 (PDF)
De reglementering inzake foto's van personen met hoofddeksel voor de identiteitskaarten (Om godsdienstige of medische redenen) (2-697)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 7-9 2-141 p. 7-9 (PDF)
De reglementering van het gebruik van jetscooters op zee (Jetski's en waterscooters - Afbakening van zones) (2-463)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-114
p. 42-44 2-114 p. 42-44 (PDF)
De regularisatie van Rwandezen die zich vermoedelijk schuldig hebben gemaakt aan het misdrijf genocide (o.a. Vincent Ntezimana, die momenteel voor het Hof van Assisen te Brussel terechtstaat) (2-620)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-119
p. 17-20 2-119 p. 17-20 (PDF)
De regularisatiecommissie (Moeilijkheden qua werking van de commissie en qua behandeling van de dossiers : valse documenten en meervoudige identiteiten - Signaal van de vlaamse magistraten dat de wet omzeild wordt) (2-452)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 14-19 2-89 p. 14-19 (PDF)
De regularisatieoperatie van de mensen zonder papieren (Achterstand in de afhandeling van de dossiers - Ontbreken van een beleidsplan) (2-220)      
  Vraag om uitleg van de heer Daif aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-70
p. 21-28 2-70 p. 21-28 (PDF)
De regularisatieprocedure (Rol van de gemeenten - Ontvankelijkheid van de aanvragen - Verwerking van de hoeveelheid aanvragen - Personen in voorlopige hechtenis) (2-99)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-24
p. 15-17 2-24 p. 15-17 (PDF)
De reorganisatie van de spoorwegpolitie (2-908)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-188
p. 6-8 2-188 p. 6-8 (PDF)
De reorganisatie van de spoorwegpolitie en het eventueel openen van een vaste post van de spoorwegpolitie in het station van Mechelen (Criminaliteit en onveiligheid in de stations van Mechelen) (2-1167)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-251
p. 11-13 2-251 p. 11-13 (PDF)
De repatriŽring van asielzoekers, en meer bepaald de gevallen waarbij enkel het gezinshoofd wordt gerepatrieerd (2-578)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-108
p. 15-17 2-108 p. 15-17 (PDF)
De resolutie van de IAO over de dwangarbeid in Birma (Myanmar) (Bouw van een gaspijpleiding door Total Fina) (2-171)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 65-69 2-59 p. 65-69 (PDF)
De resultaten van de door Price Waterhouse Coopers uitgevoerde audit in verband met de oprichting van de federale politie en de oplossingen die werden overwogen om de vastgestelde leemten aan te vullen (Politiehervorming) (2-874)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-182
p. 19-23 2-182 p. 19-23 (PDF)
De risico's inzake een aanslag op kerncentrales (2-877)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 58-63 2-235 p. 58-63 (PDF)
De samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de Kazachse autoriteiten (Verwijdering Kazachse onderdanen die illegaal verblijven - Identificatie - Gesloten centra) (2-706)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-148
p. 14-16 2-148 p. 14-16 (PDF)
De schietpartij in Schaarbeek op 8 mei 2002 waarbij een Marokkaans koppel werd vermoord (Gerechtelijke achtergrond - Onderzoek naar het optreden van de politie) (2-981)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 9-16 2-204 p. 9-16 (PDF)
De situatie in Antwerpen (Misbruik van gemeenschapsgelden door de politietop, door de top van de ambtenarij en door leden van het schepencollege door oneigenlijk gebruik van kredietkaarten door de stad Antwerpen ter beschikking gesteld) (2-1277)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 12-13 2-275 p. 12-13 (PDF)
De situatie in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-508)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De situatie van de Kosovaarse vluchtelingen (2-193)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 76-78 2-61 p. 76-78 (PDF)
De situatie van het huispersoneel bij een aantal Afrikaanse ambassades (2-311)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 59-61 2-89 p. 59-61 (PDF)
De spoedcursus "terreur" voor de hulpdiensten (2-577)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 89-92 2-161 p. 89-92 (PDF)
De spreiding van het aantal rijkswachters over de proefprojecten en de toekomstige financiering van de lokale politie door de federale overheid (2-124)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-41
p. 62-66 2-41 p. 62-66 (PDF)
De stand van zaken betreffende de regularisatieoperatie en de toegang van de Dienst Vreemdelingenzaken tot de gegevens van de Regularisatiecommissie (2-103)      
  Vraag om uitleg van de heer Daif aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-38
p. 58-61 2-38 p. 58-61 (PDF)
De stand van zaken in het regularisatiedossier (Regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn vreemdelingen - Afgewezen aanvragen - RepatriŽringen - Hangende dossiers) (2-1200)      
  Mondelinge vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-262
p. 13-14 2-262 p. 13-14 (PDF)
De stress op het werk en de beroepsziekten (Lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling - Aanvulling met stressgebonden ziekten) (2-1210)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-264
p. 6-8 2-264 p. 6-8 (PDF)
De studie naar criminaliteit bij allochtone jongeren (Studie uitgevoerd door Dr. Marion van San - Indienstneming van allochtonen bij de politie) (2-646)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-172
p. 50-52 2-172 p. 50-52 (PDF)
De systematische herziening van het kadastraal inkomen van te koop aangeboden bescheiden woningen (2-609)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 20-22 2-114 p. 20-22 (PDF)
De taalverhouding bij de gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Brussel (2-603)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-112
p. 21-22 2-112 p. 21-22 (PDF)
De tachografen en de snelheidsbegrenzers (2-326)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-63
p. 17-20 2-63 p. 17-20 (PDF)
De termijn die de Raad van State uittrekt voor het verstrekken van een advies over wetsvoorstellen en voorstellen van decreet (2-995)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-282
p. 24-28 2-282 p. 24-28 (PDF)
De terugkeer van Afghaanse vluchtelingen (Bedrag van de terugkeerpremie - Prijs van de aktes ter verlenging van de verblijfsvergunning - Toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt) (2-884)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-236
p. 4-8 2-236 p. 4-8 (PDF)
De tewerkstelling van vrouwen bij de brandweer (2-165)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 53-58 2-59 p. 53-58 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor kinderen zonder wettig verblijf die lijden aan een chronische ziekte en het koninklijk besluit inzake dringende medische hulp (Onderscheid tussen begeleide en niet-begeleide minderjarigen) (2-580)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-156
p. 7-10 2-156 p. 7-10 (PDF)
De toegang tot de informatie en de accreditering van beroepsjournalisten bij EURO 2000 (Voetbalkampioenschap) (2-278)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-49
p. 10-11 2-49 p. 10-11 (PDF)
De toekenning van een vergunning voor interne bewaking aan dancings (Aantal interne bewakingsvergunningen - Controle) (2-730)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-155
p. 11-13 2-155 p. 11-13 (PDF)
De toekomst van de Regie der Gebouwen (Overdracht van de kantoorgebouwen aan de nv SOPIMA, die ze zal verhuren aan de Regie - Oprichting van een vastgoedbevak) (2-366)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 51-56 2-98 p. 51-56 (PDF)
De toepassing van de bepalingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Vertraging bij de inschrijving van de nieuwe burgers in het bevolkingsregister en aanvaarding van consulaire documenten als gelijkwaardig met de geboorteakte) (2-221)      
  Vraag om uitleg van de heer Daif aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-74
p. 50-53 2-74 p. 50-53 (PDF)
De toepassing van het Verdrag van GenŤve op vrouwen die seksueel verminkt zijn (2-39)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-13
p. 14-15 2-13 p. 14-15 (PDF)
De toestand in KabyliŽ (Algerije : ontevredenheid over de sociaal-economische toestand) (2-677)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 10-11 2-134 p. 10-11 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-117)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-39
p. 63-66 2-39 p. 63-66 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-37)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
De toestand in de Brusselse randgemeenten (2-33)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 13-20 2-16 p. 13-20 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Organieke hervorming van het gevangeniswezen [Hervorming Dupont] - Externe rechtspositie van de gevangenen - Drugs in de gevangenissen) (2-1100)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 19-20 2-237 p. 19-20 (PDF)
De toestand in het Midden-Oosten (Palestijnse kwestie - Hevige spanningen - IsraŽlische militaire represailles en escalatie van het geweld - Rol van de EU - Evaluatie van de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Economische sancties) (2-872)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-182
p. 9-13 2-182 p. 9-13 (PDF)
De toestand van de Oeigoerische bevolkingsgroep in Kazakstan (Asielzoekers) (2-358)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-96
p. 77-82 2-96 p. 77-82 (PDF)
De toestand van de Tsjetsjeense vluchtelingen in Verviers (2-875)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 56-57 2-235 p. 56-57 (PDF)
De toestand van de uitgeprocedeerde Sierraleoners (Instelling van een voorlopig collectief beschermingsstatuut) (2-582)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-108
p. 7-8 2-108 p. 7-8 (PDF)
De toestand van studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt (2-488)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-122
p. 31-34 2-122 p. 31-34 (PDF)
De trainingskampen van de PKK (Kampen van de Koerdische organisatie in BelgiŽ) (2-859)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 25-26 2-180 p. 25-26 (PDF)
De uitreiking van een identiteitskaart aan hoogbejaarde personen (Tienjaarlijkse vernieuwing) (2-309)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 15 2-59 p. 15 (PDF)
De uitvoering van de Euro-mediterrane overeenkomst in het Midden-Oosten (Vrijhandelszone - Controle van de oorsprong van de ingevoerde goederen) (2-202)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 27-30 2-65 p. 27-30 (PDF)
De uitvoering van de asielrechthervorming (2-755)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 10-13 2-159 p. 10-13 (PDF)
De uitvoering van de maatregelen vervat in het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (Controle op snelheidsbeperkingen - Ozon-brochures) (2-538)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 119-121 2-137 p. 119-121 (PDF)
De uitvoering van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (Evolutie van het beheersplan - Dossiers in behandeling bij de Commissie voor de Regularisatie) (2-515)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 19-22 2-98 p. 19-22 (PDF)
De uitwijzing van Roma-zigeuners en de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2-866)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 18-24 2-180 p. 18-24 (PDF)
De uitwijzing van asielzoekers afkomstig van Kazachstan (Situatie van de OeÔgoerse minderheid - Netwerken en lokale filiŤres om de emigratie naar ons land te bevorderen) (2-419)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-84
p. 32-34 2-84 p. 32-34 (PDF)
De uitwijzing van jonge vaders van vreemde nationaliteit (Artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Verblijfmachtigingsaanvraag - Buitengewone omstandigheden - Vaste relatie - Zwangerschap van de partner - Huwelijksaanvraag - Strijd tegen schijnhuwelijken) (2-841)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 106-107 2-218 p. 106-107 (PDF)
De uitzetting van enkele honderden Slovaakse en Bulgaarse onderdanen die tot de Roma-minderheid behoren (2-245)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-45
p. 5-8 2-45 p. 5-8 (PDF)
De valse identiteitsbewijzen bij voetbalclubs en de verbazingwekkende praktijken inzake mensenhandel (Methodes die de clubs of hun bemiddelaars aanwenden om potentiŽle spelers BelgiŽ binnen te krijgen - Situatie van die spelers) (2-457)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 19-21 2-89 p. 19-21 (PDF)
De veiligheid in de kerncentrale van Tihange I (2-187)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 78-80 2-61 p. 78-80 (PDF)
De veiligheid van de Belgische stations (Brandveiligheid - Evacuatiemogelijkheden) (2-480)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-92
p. 16-18 2-92 p. 16-18 (PDF)
De veiligheid van de Ieperse Rally 2000 (2-252)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-46
p. 17-20 2-46 p. 17-20 (PDF)
De veiligheidscontracten (Prioriteiten : bestrijding van geweldpleging, jeugdcriminaliteit, hooliganisme en drugshandel) (2-149)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-30
p. 9-13 2-30 p. 9-13 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Euro 2000 (Voetbalcompetities - Hooligans) (2-46)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 19-21 2-15 p. 19-21 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen rond de terugkeer van het ruimtestation MIR in de dampkring (Gebruik van kernernergie in de ruimte - Probleem van kernafval) (2-227)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-74
p. 53-58 2-74 p. 53-58 (PDF)
De veiligheidsvoorwaarden inzake de transporten van kernafval (2-373)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-100
p. 63-67 2-100 p. 63-67 (PDF)
De verblijfskaart die de in BelgiŽ wonende onderdanen van de Europese Unie als identiteitsbewijs gebruiken (Bezorgdheid van de Italiaanse gemeenschap) (2-47)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-24
p. 28-30 2-24 p. 28-30 (PDF)
De vergadering in Rome over de illegale immigratie in Europa (Europees gemeenschappelijk beleid inzake opvang en informatie over de rechten, plichten en procedures van elke asielzoeker of vreemdeling die illegaal het grondgebied van de EU betreedt) (2-1006)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-209
p. 14-18 2-209 p. 14-18 (PDF)
De vergoeding van de bureauleden in de Antwerpse districten (Eerste districtraad gekozen in Antwerpen op 8 oktober 2000 - Uitvoeringsbesluit dat de wedden van de leden en de voorzitter van het bureau vastlegt) (2-356)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-74
p. 13-14 2-74 p. 13-14 (PDF)
De verklaringen van de Belgische ambassadeur in IsraŽl (2-1103)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 6-7 2-239 p. 6-7 (PDF)
De verklaringen van de Britse ferry-operator P&O versus verklaringen van de minister van Justitie (Dramatische gebeurtenissen in Dover : overlijden van 58 chinese verstekelingen in een vrachtwagen) (2-310)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 16-17 2-59 p. 16-17 (PDF)
De verkoop van Mox door Belgonuclťaire aan Japan, in het bijzonder voor de site van Kashiwazaki ( Controle op de nucleaire sector in BelgiŽ - Kwaliteitscontrole op de Mox-brandstof) (2-540)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 114-119 2-137 p. 114-119 (PDF)
De verkoop van vastgoed door de Nationale Bank van BelgiŽ (2-844)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 109-114 2-218 p. 109-114 (PDF)
De verkoop van vastgoed door de Nationale Bank van BelgiŽ (2-850)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 109-114 2-218 p. 109-114 (PDF)
De vermelding van BelgiŽ met betrekking tot "deportaties" en "gedwongen repatriŽringen" in het jaarrapport van Amnesty International (2-628)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-119
p. 20-21 2-119 p. 20-21 (PDF)
De vermindering van de staatsschuld (Waar heeft de Staat het meest baat bij : schuldafbouw of belastingverlaging ?) (2-371)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 59-61 2-98 p. 59-61 (PDF)
De verontrustende verdwijningen van minderjarige asielzoekers (Niet-begeleide minderjarigen - Risico dat deze jongeren economisch of seksueel worden uitgebuit of in criminele netwerken verstrikt geraken) (2-505)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-127
p. 14-19 2-127 p. 14-19 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de veronachtzaming van de arresten van de Raad van State door de Dienst Vreemdelingenzaken (2-864)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 18-24 2-180 p. 18-24 (PDF)
De veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg ten gevolge van de uitzetting van Slovaakse zigeuners uit het Rijk (2-862)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 18-24 2-180 p. 18-24 (PDF)
De verslechterende toestand in MacedoniŽ voor de Albanese minderheid (2-497)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 65-67 2-125 p. 65-67 (PDF)
De versnelde verslechtering van de toestand in het Nabije Oosten (Palestijnse kwestie - Hevige spanningen - IsraŽlische militaire represailles en escalatie van het geweld - Vernietiging door het IsraŽlische leger van de door de EU betaalde burgerlijke infrastructuur - Rol van de EU - Evaluatie van de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Economische sancties) (2-876)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-182
p. 9-13 2-182 p. 9-13 (PDF)
De verspreiding van de P90 en andere oorlogswapens (Wapenroof te Momignies - Wapenhandelaars : veiligheid van het opslaan van wapens - Vergunningen voor P90 - Rijkswacht) (2-199)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-38
p. 13-14 2-38 p. 13-14 (PDF)
De versterking van de federale wegenpolitie met gerechtelijke secties (Antidiefstalacties langs autosnelwegen) (2-1091)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 11-12 2-237 p. 11-12 (PDF)
De verwerking van processen-verbaal die werden opgemaakt met behulp van onbemande camera's (2-495)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 15-16 2-94 p. 15-16 (PDF)
De verwijderingen van de Roma-zigeuners (2-168)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 61-65 2-59 p. 61-65 (PDF)
De verzoekschriften van asielzoekers bij de Raad van State (2-773)      
  Mondelinge vraag van de heer Wille aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 24-26 2-162 p. 24-26 (PDF)
De verzorging en de uitwijzing van met het HIV-virus besmette vreemdelingen (2-842)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 107-109 2-218 p. 107-109 (PDF)
De visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen en de perikelen van de jongste weken (Fraude - Valse papieren - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-933)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-193
p. 20-21 2-193 p. 20-21 (PDF)
De vordering van lokalen in het kasteel van Sclessin voor Euro 2000 (Inrichten van cellen voor hooligans aangehouden bij het voetbalkampioenschap) (2-206)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-38
p. 16-18 2-38 p. 16-18 (PDF)
De vorming van stewards die ingezet worden om evenementen te beveiligen (Uitvoeringsbesluiten van de wet van 9 juni 1999) (2-50)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 21-22 2-15 p. 21-22 (PDF)
De vraag of de instelling van een Administratief Technisch Secretariaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken past in het kader van de hervormingen van het Copernicusplan (Verbinding tussen de geÔntegreerde politiedienst en de minister versus oprichting van een Cel beleidsvoorbereiding in elke federale overheidsdienst) (2-365)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 46-51 2-98 p. 46-51 (PDF)
De vrijlating van een asielzoeker van Oeigoerische origine (Collectieve uitwijzing van afgewezen Kazakse asielzoekers - Opschorting van de verwijderingsprocedure i.g.v. beroep bij de Raad van State) (2-446)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-88
p. 15-18 2-88 p. 15-18 (PDF)
De waarde van de brevetten aangaande de brandweer, uitgereikt door de erkende opleidingscentra (2-115)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-41
p. 57-58 2-41 p. 57-58 (PDF)
De waardering van de Lernout & Hauspie-aandelen in een aangifte van nalatenschap (2-733)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-155
p. 13-14 2-155 p. 13-14 (PDF)
De wateroverlast op 4 en 5 juli 1999 in het zuiden en het oosten van de provincie Limburg (Vergoeding) (2-160)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-32
p. 14-16 2-32 p. 14-16 (PDF)
De weigering van de Dienst Vreemdelingenzaken om afschriften van documenten te bezorgen aan mensen zonder papieren die een aanvraag tot regularisatie indienen (2-89)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-24
p. 13-15 2-24 p. 13-15 (PDF)
De werking en de bevoegdheden van de Ombudsdienst Telecommunicatie en de protocolovereenkomsten die deze kan afsluiten (Protocolovereenkomsten met operatoren spraaktelefonie, mobilofoonoperatoren en uitgevers van telefoongidsen en internetserviceproviders - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-213)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 16-19 2-65 p. 16-19 (PDF)
De werking van de werkgroep "informatieflux" in het kader van de veiligheid van het zelfstandig ondernemen (Bestrijding van de misdadigheid) (2-752)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-198
p. 5-9 2-198 p. 5-9 (PDF)
De werkoverlast bij de verkeerspost van de rijkswacht te Jabbeke (Vreemdelingen en illegalen - Dienst Vreemdelingenzaken) (2-104)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-41
p. 54-57 2-41 p. 54-57 (PDF)
De werkzaamheden van het Interdepartementaal Comitť in de strijd tegen de wapentrafieken (Omzetting richtlijn 91/477 in het Belgisch recht) (2-203)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 30-31 2-65 p. 30-31 (PDF)
De wet op de kansspelen (Toepasbaarheid van de wet - Overgangsregeling - Convenanten die gemeenten en uitbaters van kansspelinrichtingen van klasse II afsluiten) (2-590)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 18-20 2-110 p. 18-20 (PDF)
De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Specifiek toezicht) (2-119)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-39
p. 67-69 2-39 p. 67-69 (PDF)
De wijze waarop de resultaten van botscans door de Dienst Vreemdelingenzaken worden aangewend (Leeftijd van asielzoekers - Aantal en betrouwbaarheid van botscans - Stelling van de dienst Vreemdelingenzaken - Informatie-uitwisseling met andere landen) (2-883)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-236
p. 8-10 2-236 p. 8-10 (PDF)
De wijze waarop de zaken van asielzoekers worden behandeld voor de raadkamer (Uitzetting tijdens de behandeling van de zaak voor de raadkamer) (2-635)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-164
p. 88-90 2-164 p. 88-90 (PDF)
De wijze waarop illegale vreemdelingen in de gesloten centra worden behandeld (Overlijden van een Kosovaar in het centrum 127bis - Werking van de centra : ontwerpen KB's - Bescherming niet-begeleide minderjarigen) (2-937)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-196
p. 6-9 2-196 p. 6-9 (PDF)
De wooncontrole en de bepaling van het aantal te begeven lokale raadszetels (Controle op nepadressen - Vreemdelingen - Districtraden in Antwerpen) (2-85)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-25
p. 10-11 2-25 p. 10-11 (PDF)
De zorg over de stoffelijke resten van de soldaten uit de Eerste Wereldoorlog op de Ypres Salient (Doortrekking van de A19 tot Steenstrate over de "Pilkem Ridge" - Opname van dit gebied in de Unesco-lijst van het werelderfgoed) (2-622)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-164
p. 83-86 2-164 p. 83-86 (PDF)
Dienst Vreemdelingenzaken - Achterstand - Evolutie (Achterstand van de asielaanvragen) (2-615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-17
p. 746 2-17 p. 746 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 913-914 2-20 p. 913-914 (PDF)
Dienst Vreemdelingenzaken - Toegankelijkheid (Transparantieproblemen in haar contacten met de gebruikers) (2-2109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3040 2-56 p. 3040 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3406-3407 2-61 p. 3406-3407 (PDF)
Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunningen - Verlengingsaanvragen (Houding van de Dienst jegens de asielzoekers) (2-621)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 791 2-18 p. 791 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-26
p. 1229-1230 2-26 p. 1229-1230 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3003 2-55 p. 3003 (PDF)
Diplomatieke posten - Aflevering van visa en verblijfsvergunningen (2-2173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3112 2-57 p. 3112 (PDF)
Documenten afgegeven door de gemeentelijke administratie - Vermelding van de datum van naturalisatie - Afschaffing (Bewijs van goed zedelijk gedrag - Discriminatie) (2-1222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1690 2-35 p. 1690 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2072-2073 2-41 p. 2072-2073 (PDF)
Drugsbeleid - Gebruik van drugs op muziekfestivals (2-170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 201 2-6 p. 201 (PDF)
Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken - Sociaal-sanitaire opvangcentra (2-192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 236 2-7 p. 236 (PDF)
  Bul. 2-12
p. 501 2-12 p. 501 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 713-715 2-16 p. 713-715 (PDF)
Drugspreventie door politie en rijkswacht in de lagere school (Pedagogische versus politionele aanpak) (2-332)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-67
p. 11-12 2-67 p. 11-12 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 846 2-19 p. 846 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1001 2-22 p. 1001 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1074-1075 2-23 p. 1074-1075 (PDF)
E-governmentproject - Aanbestedingsprocedure (2-1888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2746 2-52 p. 2746 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3063-3064 2-56 p. 3063-3064 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Duquesne, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Een basisopleiding of een voortgezette opleiding mensenhandel binnen de politiescholen (2-715)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 26-27 2-183 p. 26-27 (PDF)
Een versoepeling van de visaverplichtingen voor familieleden van in BelgiŽ verblijvende burgers van Turkse origine die de aardbeving overleefd hebben (2-5)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 41-42 2-6 p. 41-42 (PDF)
Elektronische identiteitskaart - Beveiliging - Producent (Bedreiging van de leefbaarheid van het bedrijf Idoc tengevolge de keuze van een andere producent) (2-2613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3885-3886 2-70 p. 3885-3886 (PDF)
Euro 2000 (Europees voetbalkampioenschap) - Budget - Kosten ten laste van de overheid (2-327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 338 2-9 p. 338 (PDF)
  Bul. 2-17
p. 746 2-17 p. 746 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 999 2-22 p. 999 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1124 2-24 p. 1124 (PDF)
Euro 2000 - Kostprijs voor de overheid (Voetbalkampioenschap) (2-580)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 698 2-16 p. 698 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1125-1126 2-24 p. 1125-1126 (PDF)
Euro 2000 - Ordehandhaving - Optreden van de Brusselse politie (2-763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Morael aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1003-1004 2-22 p. 1003-1004 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1131-1133 2-24 p. 1131-1133 (PDF)
Europese Kampioenschappen voetbal - Handhaving van de openbare orde (2-47)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 12 2-1 p. 12 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 147 2-4 p. 147 (PDF)
Europese anti-oproerpolitie - Eventuele oprichting - Juridische basis (Geweld tijdens de G 8-top in Genua - Europese topbijeenkomsten van Gent en Laken) (2-1470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2047 2-41 p. 2047 (PDF)
Europese anti-oproerpolitie - Eventuele oprichting - Juridische basis (Geweld tijdens de G8-top in Genua - Europese topbijeenkomsten van Gent en Laken) (2-1470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2640-2642 2-50 p. 2640-2642 (PDF)
Evaluatie van het preventie- en veiligheidsbeleid van de regering (Veiligheids- en preventieplannen - Veiligheidscontracten en preventiecontracten - Hoorzitting met de heer Van de Vloedt, vaste secretaris voor het preventiebeleid) (2-669)      
  Bespreking
2-103
p. 60-70 2-103 p. 60-70 (PDF)
Eventuele Amerikaanse wapentransporten via de Antwerpse haven (Mogelijke voorbereiding van een aanval tegen Irak) (2-1125)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-241
p. 9-11 2-241 p. 9-11 (PDF)
Eventuele kiescampagnes via SMS (Verkiezingsuitgaven - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (2-1219)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-265
p. 33-34 2-265 p. 33-34 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-34)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 11-12 2-1 p. 11-12 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-2
p. 74-75 2-2 p. 74-75 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 570 2-13 p. 570 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 715-716 2-16 p. 715-716 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3741 2-67 p. 3741 (PDF)
Federale politie - Algemene organisatie van de studies (2-2370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3389-3390 2-61 p. 3389-3390 (PDF)
Federale politie - Snelheidscontroles - Onbewaakte camera's (2-1804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2564-2564 2-49 p. 2564-2564 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3056-3059 2-56 p. 3056-3059 (PDF)
Federale politie - Sproeiwagens en ander rollend materieel - Terbeschikkingstelling aan andere landen (Ordehandhaving - Noord-Ierland) (2-1376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1922 2-39 p. 1922 (PDF)
Federale verkeerspolitie - Snelheidscontroles - Vaststellingen vanop de pechstrook (2-1964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2844-2845 2-53 p. 2844-2845 (PDF)
Federale wegenpolitie - Gerechtelijke secties - Statuut (Misdaadbestrijding) (2-2525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3636-3637 2-65 p. 3636-3637 (PDF)
Fiscale en sociale fraude - Gezinssamenstelling - Rijksregister (VUB-studie - Nep-alleenstaanden) (2-474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 502-503 2-12 p. 502-503 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1071-1072 2-23 p. 1071-1072 (PDF)
Geadopteerde kinderen - Inschrijving in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister (Verschillende behandeling naar gelang de gemeenten) (2-2152)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3112 2-57 p. 3112 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3265-3266 2-59 p. 3265-3266 (PDF)
Geldtransporten - Begeleiding door de rijkswacht (2-379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 395 2-10 p. 395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 468-469 2-11 p. 468-469 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 282 2-8 p. 282 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 356 2-9 p. 356 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1037)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1325 2-28 p. 1325 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1416-1417 2-29 p. 1416-1417 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3956 2-71 p. 3956 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2448 2-47 p. 2448 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2644-2645 2-50 p. 2644-2645 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1324 2-28 p. 1324 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1731-1732 2-36 p. 1731-1732 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2562 2-49 p. 2562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2633-2635 2-50 p. 2633-2635 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 283 2-8 p. 283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1070-1071 2-23 p. 1070-1071 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2331)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3534-3536 2-63 p. 3534-3536 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2108 2-42 p. 2108 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2482-2483 2-47 p. 2482-2483 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1330)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-38
p. 1858 2-38 p. 1858 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2132-2134 2-42 p. 2132-2134 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1922 2-39 p. 1922 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2563 2-49 p. 2563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2781-2782 2-52 p. 2781-2782 (PDF)
Geluidshinder - Discotheken - Gezondheidsrisico's (Vermindering gehoorscherpte - Onderzoek Test-Aankoop) (2-1474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2048 2-41 p. 2048 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2578-2579 2-49 p. 2578-2579 (PDF)
Gemeenten - Hervormingen waartoe op federaal niveau is besloten - Geraamde kosten ten laste van de gemeenten (Belastinghervorming - Verhoging van de wedden van burgemeester en schepenen - Vrijmaking energiesector - Politiehervorming) (2-1145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1556 2-32 p. 1556 (PDF)
Gemeenteraadslid - Vervallenverklaring van het mandaat - Opvolger - Beroepsprocedure (bij de Raad van State - Schorsing) (2-2595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3782 2-68 p. 3782 (PDF)
Gemeenteraadsverkiezingen - Publiciteitsborden - Gebruik (Kosteloos ter beschikking stellen van de meerderheidspartijen van door de gemeente gehuurde borden - Sint-Joost-ten-Noode) (2-631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 792 2-18 p. 792 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 999-1000 2-22 p. 999-1000 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1072-1073 2-23 p. 1072-1073 (PDF)
Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000 - Resultaten - Voorkeurstemmen (2-1379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1923 2-39 p. 1923 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2639-2640 2-50 p. 2639-2640 (PDF)
Gerechtelijke politie - Stagiair-inspecteurs - ReÔntegratie (Dualiteit statuut stagiairs) (2-2068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2983 2-55 p. 2983 (PDF)
Geweld jegens vrouwen - Vertrouwenspersonen van de federale politie - Netwerk (Ongewenst sexueel gedrag) (2-2513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3636 2-65 p. 3636 (PDF)
Gezinshereniging - Aanvragen - Toename - Gearrangeerde huwelijken (2-2042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2919 2-54 p. 2919 (PDF)
Gezinshereniging - Vreemdelingen - Vestigingsaanvraag - Visums en verblijfsvergunningen (Onderdaan van een derde Staat, echtgeno(o)t(e) van een onderdaan van een lidstaat - Beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken) (2-2420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3463-3464 2-62 p. 3463-3464 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3753-3755 2-67 p. 3753-3755 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 469 2-11 p. 469 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-410)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 447 2-11 p. 447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1071 2-23 p. 1071 (PDF)
GeÔntegreerde politie - Onverenigbaarheden - Extra-professionele activiteiten - Tuchtprocedures (Zwartwerk - Overstappen naar privť-veiligheidsbedrijven) (2-1055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1325 2-28 p. 1325 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1602-1603 2-33 p. 1602-1603 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1732-1733 2-36 p. 1732-1733 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2359-2360 2-46 p. 2359-2360 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2744 2-52 p. 2744 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3569-3570 2-64 p. 3569-3570 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4007-4009 2-72 p. 4007-4009 (PDF)
Grenspalen tussen Frankrijk en BelgiŽ - Onderhoud - Bevoegde instanties (2-309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 283 2-8 p. 283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 769-770 2-17 p. 769-770 (PDF)
Helikoptervluchten boven de bebouwde kom - Veiligheid - Leefbaarheid - Gevolgen (2-2612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3885 2-70 p. 3885 (PDF)
Heling - Aanbieden van gestolen goederen op het Internet (Opsporingsinitiatief in Nederland) (2-1858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2676-2678 2-51 p. 2676-2678 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3061-3063 2-56 p. 3061-3063 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Algemene bespreking
2-103
p. 29-35 2-103 p. 29-35 (PDF)
  2-103
p. 36-59 2-103 p. 36-59 (PDF)
  Bespreking van het enig artikel
2-103
p. 59-60 2-103 p. 59-60 (PDF)
Het "Te Deum" (n.a.v. het feest van de Dynastie- Hervorming) (2-378)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-78
p. 13-15 2-78 p. 13-15 (PDF)
Het Belgisch beleid inzake illegale handel in cultuurgoederen (Bestrijding van het witwassen van geld dat voortkomt uit die handel - Gemis aan een bestrijdingsbeleid en gebrek aan personeel bij de betrokken politiediensten) (2-1240)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 15-17 2-270 p. 15-17 (PDF)
Het Belgisch noodplan rond de terugkeer van MIR in de dampkring (Gevaar van de nucleaire componenten in het ruimtestation) (2-550)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-103
p. 6-8 2-103 p. 6-8 (PDF)
Het CALOG-personeel bij de geÔntegreerde politie (Burgerpersoneel tewerkgesteld op contractuele basis) (2-590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 40-41 2-159 p. 40-41 (PDF)
Het Europese asielbeleid en de gevolgen daarvan voor ons land (2-1016)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-212
p. 33-37 2-212 p. 33-37 (PDF)
Het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle en de betrouwbaarheid van Mox-brandstof (Ongeval van Tokaimura in Japan - Verslag - Werking van het Agentschap) (2-46)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-24
p. 24-27 2-24 p. 24-27 (PDF)
Het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht (Sociale spanningen in het Centrum - Eisen van het personeel - Uitbreiding van het elektronisch toezicht) (2-1271)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 17-21 2-275 p. 17-21 (PDF)
Het Telerad-netwerk (Doorlichting - Actieplan) (2-450)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 13-14 2-89 p. 13-14 (PDF)
Het aangifteformulier van de verkiezingsuitgaven (Laattijdige publicatie - Geldigheid oude formulieren - Rubriek "middelen uit eigen patrimonium") (2-372)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-76
p. 13-15 2-76 p. 13-15 (PDF)
Het aanvaarden van de Arabisch-Europese Liga (AEL) als officiŽle gesprekspartner (Klachten over racisme bij de Antwerpse politie - Initiatief van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Benadering van de eerste minister) (2-1238)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 10-12 2-270 p. 10-12 (PDF)
Het actieplan van Electrabel inzake de veiligheid van de kerncentrales (Brandbestrijding bij vliegtuigramp) (2-1208)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-264
p. 8-9 2-264 p. 8-9 (PDF)
Het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de sms- en e-mailcampagnes (Verkiezingspropaganda) (2-1279)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 16-17 2-275 p. 16-17 (PDF)
Het afluistersysteem dat in het Justus Lipsius-gebouw te Brussel werd ontdekt (n.a.v. storingen in het intern telefoonnet van de Europese Raad) (2-1292)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 33-34 2-279 p. 33-34 (PDF)
Het beleid inzake de regularisatie van mensen zonder papieren dat momenteel wordt gevoerd (Nieuwe omzendbrief) (2-1300)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-284
p. 9-12 2-284 p. 9-12 (PDF)
Het beleid ten aanzien van de snelheid en het vermogen van personenwagens (Invoering van een snelheidsbegrenzing voor personenwagens - Gents project - Nieuwe trend van chip tuning [Opfokken van het vermogen van wagens]) (2-639)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-173
p. 25-27 2-173 p. 25-27 (PDF)
Het bewijs van de Nederlandse nationaliteit (Inschrijving op de kieslijst) (2-64)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 7-9 2-16 p. 7-9 (PDF)
Het boetefonds en de politiehervorming (Verdeling van de middelen) (2-828)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-173
p. 13-15 2-173 p. 13-15 (PDF)
Het borstvoedingsverlof bij de nieuwe, geÔntegreerde politiediensten (Schema met alle mogelijke verlofregelingen en bijhorende vergoedingen) (2-560)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-105
p. 24-26 2-105 p. 24-26 (PDF)
Het borstvoedingsverlof bij de politiediensten (Vrouw- en gezinsvriendelijke regelingen) (2-320)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-63
p. 10-12 2-63 p. 10-12 (PDF)
Het buurtonderzoek betreffende burgers die onder de toepassing vallen van de omzendbrief van 1 juli 2002 over de afgifte van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag, model 2 (Beroepen in het onderwijs en de jeugdzorg - Waardigheid van de burger - Beroep tegen misbruiken - Transparantiebeginsel) (2-1237)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 51-53 2-270 p. 51-53 (PDF)
Het compensatieloon aan een vervangingsinkomentrekker vanwege de gemeente (2-632)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-122
p. 20-22 2-122 p. 20-22 (PDF)
Het conflict bij Electrabel en het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (De liberalisering van de elektriciteitsmarkt en de veiligheid van de kerninstallaties - Opdrachten van het Federaal Agentschap) (2-1272)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 11-12 2-275 p. 11-12 (PDF)
Het conflict dat zich aandient met zijn Vlaamse collega van Binnenlandse Aangelegenheden aangaande het taalgebruik voor de oproepingsbrieven voor de verkiezingen van 18 mei 2003 (Omzendbrief van de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden versus omzendbrief van de federale minister van Binnenlandse Zaken) (2-1258)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 13-16 2-271 p. 13-16 (PDF)
Het conflict tussen Azerbeidzjan en ArmeniŽ (Strijd voor de economische suprematie in de Kaukasus [Nagorno-Karabach] - Turks embargo tegen ArmeniŽ) (2-501)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 60-62 2-125 p. 60-62 (PDF)
Het controleren en vervolgen van verkeersovertredingen (Onvoldoende controles - Seponering van PV's) (2-815)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-172
p. 20-23 2-172 p. 20-23 (PDF)
Het debat over de genetisch gemodificeerde organismen in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Nieuwe technologieŽn in de landbouw - Europees moratorium - Gezamenlijke positie inzake de traceerbaarheid en etikettering) (2-651)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 30-31 2-125 p. 30-31 (PDF)
Het deel "Justitie" van de veiligheids- en samenlevingscontracten (SubsidiŽring van verenigingen die zich bezighouden met alternatieve gerechtelijke maatregelen - Achterstand in bepaalde gemeenten) (2-679)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 13-14 2-134 p. 13-14 (PDF)
Het dreigend gevaar voor het Distributiecentrum voor zegels van Jemelle (Akkoord over de verdeling tussen Mechelen en Jemelle - Dreigend gevaar voor de tak "postzegelverdeling" van Jemelle - Gebruik der talen) (2-216)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 20-22 2-65 p. 20-22 (PDF)
Het dreigende etnische geweld in Ivoorkust (Poging tot staatsgreep) (2-866)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 51-56 2-235 p. 51-56 (PDF)
Het drugspreventieproject MEGA in het onderwijs (Project van de federale politie - Basisonderwijs - Rol van de politie inzake preventie) (2-695)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-182
p. 67-71 2-182 p. 67-71 (PDF)
Het exporteren naar ons land van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict (2-971)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 17-18 2-202 p. 17-18 (PDF)
Het falend beleid inzake snelheidscontroles op de weg (Daling van het aantal controles - Klachten van de provinciale verkeerseenheid van de federale politie) (2-776)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 26-28 2-162 p. 26-28 (PDF)
Het feit dat de politie scholen binnenvalt om kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten (2-636)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-122
p. 23-24 2-122 p. 23-24 (PDF)
Het gebrek aan personeel bij de lokale brigades van de federale politie (2-463)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-90
p. 22-23 2-90 p. 22-23 (PDF)
Het gebruik der talen in de kiesoproepingsbrieven (Omzendbrief van de Vlaamse minister voor Binnenlandse Aangelegenheden versus omzendbrief van de federale minister van Binnenlandse Zaken) (2-1250)      
  Mondelinge vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 13-16 2-271 p. 13-16 (PDF)
Het gebruik der talen in de politiezones waartoe faciliteitengemeenten behoren (2-986)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-277
p. 27-29 2-277 p. 27-29 (PDF)
Het gebruik van de verblijfskaart als identiteitsbewijs door de onderdanen van de Europese Unie die in BelgiŽ verblijven (2-996)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 68-71 2-279 p. 68-71 (PDF)
Het geregistreerd samenwonen en de verkiezingswetgeving (Volmacht om te stemmen - Samen zetelen van samenwonenden in de gemeenteraad) (2-250)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-46
p. 16-17 2-46 p. 16-17 (PDF)
Het geringe aantal parkeerboetes dat de Kortrijkse politie uitschreef in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (2-412)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-84
p. 31-32 2-84 p. 31-32 (PDF)
Het getuigschrift van goed gedrag en zeden, model 2 (Tenuitvoerlegging van de circulaire van toepassing op beroepen met een contact met minderjarigen) (2-1199)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-262
p. 11-13 2-262 p. 11-13 (PDF)
Het gevaar voor radioactieve besmetting wanneer een vliegtuig neerstort op een kerncentrale (2-868)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 58-63 2-235 p. 58-63 (PDF)
Het gratis laten testen van drugs tijdens een muziekfestival (Festival in Dour - "Pill testing" - Synthetische drugs - Politiecontrole) (2-1060)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 9-10 2-223 p. 9-10 (PDF)
Het hardhandig optreden van de politie in het Lappersfortbos (tegen journalisten - Vrije nieuwsgaring - Betoging voor het behoud van het Lappersfortbos in Brugge) (2-1084)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 20-21 2-235 p. 20-21 (PDF)
Het in Anderlecht georganiseerde protest tegen de antisemitische wandaden (Ingezette middelen om de daders van antisemitische wandaden in BelgiŽ te indentificeren - Vergunningsweigering door de burgemeester van Anderlecht voor een optocht naar het monument van de joodse martelaar) (2-774)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 40-42 2-204 p. 40-42 (PDF)
Het initiatief van de stad Gent om de rechtzoekende die meegenomen wordt in een voertuig van de lokale politie daarvoor te laten betalen (Wettelijke basis) (2-1244)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 49-51 2-270 p. 49-51 (PDF)
Het inschakelen van de leden van de BOB in de nieuwe geÔntegreerde politie en de bezoldigingsregeling van de leden van het CBO (2-212)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-39
p. 33-36 2-39 p. 33-36 (PDF)
Het instellen van een overschrijfbare titel bij nalatenschappen (Verplichting een notariŽle akte op te stellen bij nalatenschappen met onroerend goed) (2-1212)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-264
p. 10-11 2-264 p. 10-11 (PDF)
Het invoeren van een systeem van licenties voor basketbalploegen naar analogie met het systeem van de voetbalbond (Achterstallen inzake RSZ en bedrijfsvoorheffing) (2-631)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-122
p. 28-29 2-122 p. 28-29 (PDF)
Het inzetten van Franstalige politieagenten in het Nederlandse taalgebied (Versterking van een politieactie - Inzetten van ťťntaligen voor taken die hen niet in rechtstreeks contact brengen met de bevolking) (2-966)      
  Vraag om uitleg van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-273
p. 26-28 2-273 p. 26-28 (PDF)
Het jaarverslag 2000 van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (Mededeling aan de Senaat van de jaarverslagen 2000 en 2001) (2-776)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 42-43 2-204 p. 42-43 (PDF)
Het kleinschalig gebruik van cannabis op muziekfestivals (Actie politiediensten - Aanpak op het festival in Dour) (2-1064)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 10-11 2-223 p. 10-11 (PDF)
Het licentiaatsdiploma criminologie, de opleiding "privť-detective", de opleiding "politie" en de opleiding "bewakings- en beveiligingsmanagement" (Op elkaar afstemmen van de opleidingen) (2-262)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 26-28 2-47 p. 26-28 (PDF)
Het mobiliseren van de rijkswacht voor EURO 2000 en de gevolgen daarvan voor de werkzaamheden van de hoven en rechtbanken (Voetbalkampioenschap - Mobilisatie van 40.000 rijkswachters en politiemensen - Verdaging processen) (2-277)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-49
p. 6-8 2-49 p. 6-8 (PDF)
Het multimediaplan voor de scholen (Operatie "I-Line" - Operator [Belgacom] - FinanciŽle bijdrage van de overheid - Breedband) (2-512)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 25-27 2-98 p. 25-27 (PDF)
Het negeren door sommige gemeenten van de wetgeving over verstoting (Aanvaarding van verstotingsakten als bewijs van echtscheiding ook als ťťn van de echtgenoten Belg is - Legalisatie door buitenlandse consulaten in strijd met de Belgische openbare orde) (2-1274)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 9-10 2-275 p. 9-10 (PDF)
Het niet uitbetalen van een dioxineschadevergoeding aan de kleinveefokkers (Discriminatie van de houders van geiten, schapen of konijnen) (2-517)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 23-24 2-98 p. 23-24 (PDF)
Het onderzoek naar de gewelddadige feiten die zich op 9 juni jongstleden te Voeren hebben voorgedaan (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat) (2-685)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 12-14 2-137 p. 12-14 (PDF)
Het onderzoek van Telerad (Meting van de omgevingsstraling op het Belgisch grondgebied) (2-295)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-87
p. 101-103 2-87 p. 101-103 (PDF)
Het onrechtmatig gebruik van een centrum voor politieke asielzoekers (Overbrenging door de politie van een asielzoeker van het centrum van het Rode Kruis van HastiŤre naar het gesloten centrum van Vottem) (2-742)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-157
p. 12-13 2-157 p. 12-13 (PDF)
Het ontslag van de Vlaamse magistraten van de Commissie regularisatie (Moeilijkheden qua werking van de commissie en qua behandeling van de dossiers : valse documenten en meervoudige identiteiten - Signaal van de vlaamse magistraten dat de wet omzeild wordt) (2-460)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 14-19 2-89 p. 14-19 (PDF)
Het opstarten van de procedure voor de teruggave van belastingen op ontspanningstoestellen (Vertraging in de uitvoering) (2-1201)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-264
p. 10 2-264 p. 10 (PDF)
Het optreden van de lokale politie bij de procedure voor de verwijdering van het Belgisch grondgebied van uitgeprocedeerde asielzoekers uit open centra (Lot van de maatschappelijke werkers) (2-433)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-107
p. 28-31 2-107 p. 28-31 (PDF)
Het optreden van de politie tegen betogers te Kleine Brogel en te Brugge (Betoging voor het behoud van het Lappersfortbos in Brugge) (2-1087)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 22-23 2-235 p. 22-23 (PDF)
Het overlijden van een Albanese vluchteling in het gesloten asielcentrum te Steenokkerzeel op donderdag 12 oktober 2000 na een ontsnappingspoging (2-352)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-72
p. 8-14 2-72 p. 8-14 (PDF)
Het overlijden van een persoon die was opgesloten in het gesloten centrum 127bis te Steenokkerzeel na een ontsnappingspoging (2-351)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-72
p. 8-14 2-72 p. 8-14 (PDF)
Het parcours van de Westhoek-rally op 29 en 30 juni en 1 juli 2001 (Veiligheidswaarborgen - Doortocht van bebouwde kommen - Alternatieve routes) (2-504)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 13-14 2-98 p. 13-14 (PDF)
Het politieoptreden tegen GeorgiŽrs in Antwerpen (Criminaliteit) (2-110)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-38
p. 27-30 2-38 p. 27-30 (PDF)
Het proces van de vermoedelijke verantwoordelijken voor de moord op Laurent-Dťsirť Kabila (2-1089)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 16-18 2-235 p. 16-18 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
Het resultaat van de regularisatieprocedure en de uitzettingen (2-128)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-27
p. 7-10 2-27 p. 7-10 (PDF)
Het risico op zware ongevallen als gevolg van de opslag van wapens in TransdnjestriŽ (MoldaviŽ - Mogelijk Europees programma om die toestand in het reine te trekken) (2-1003)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-209
p. 18-20 2-209 p. 18-20 (PDF)
Het samenvoegen van de telefoonnumers 100 en 101 (Concrete verwezenlijking - Eerbied medisch geheim) (2-1019)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-212
p. 37-38 2-212 p. 37-38 (PDF)
Het secretariaat van de regularisatiecommissies (2-289)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-54
p. 13-17 2-54 p. 13-17 (PDF)
Het stadium waarin de politiehervorming en de doorlichting van de federale politie zich thans bevinden (2-687)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 16-22 2-179 p. 16-22 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ met betrekking tot de liberalisering van de handel in diensten in het kader van de Algemene Overeenkomst over de Handel in Diensten, met het oog op de OESO-VS-Conferentie over de commercialisering van de educatieve diensten (Conferentie in Washington op 23 en 24 mei 2002) (2-979)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 16-19 2-204 p. 16-19 (PDF)
Het stemrecht voor de Europese onderdanen bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen (Sensibiliserings- en informatiecampagne) (2-95)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-24
p. 17-18 2-24 p. 17-18 (PDF)
Het taalgebruik bij facturatie door de brandweer in de gemeente Voeren (2-1206)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-262
p. 14-15 2-262 p. 14-15 (PDF)
Het taalgebruik bij het afsluiten van taalgemengde huwelijken (Gebied Brussel-Hoofdstad) (2-73)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-18
p. 12-13 2-18 p. 12-13 (PDF)
Het terugkeerbeleid voor asielzoekers die geen beroep aantekenen na een negatieve beslissing (2-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 20-23 2-190 p. 20-23 (PDF)
Het uitblijven van de benoeming van de burgemeester van Voeren (Gerechtelijk onderzoek) (2-638)      
  Mondelinge vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-122
p. 24-25 2-122 p. 24-25 (PDF)
Het uitblijven van instructies aan de burgemeester over de politiehervorming te Antwerpen (Proefprojecten - Operationele samenwerking politiediensten) (2-190)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-37
p. 15-16 2-37 p. 15-16 (PDF)
Het uitdelen van jodiumtabletten aan de bevolking van regio's die in de buurt liggen van een kerncentrale (2-661)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-179
p. 14-16 2-179 p. 14-16 (PDF)
Het uitnodigen van een moslimfundamentalist naar Antwerpen (de heer Mohammed Cheppih, directeur van de organisatie World Moslim League in Nederland) (2-1117)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-241
p. 6-7 2-241 p. 6-7 (PDF)
Het vandalisme van de Arabisch-Europese Liga (AEL) in Borgerhout en het optreden van de hoofdcommissaris van de politie (Inzet van de federale politie - Schadeloosstelling van de slachtoffers) (2-1146)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-247
p. 13-16 2-247 p. 13-16 (PDF)
Het vaststellen van een specifieke regeling om het personeel van de politie te spreiden over de interpolitiezones wat universiteitssteden betreft (o.a. Ottignies-Louvain-la-Neuve - Functionele normen - Begrotingsmiddelen) (2-586)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-110
p. 14-15 2-110 p. 14-15 (PDF)
Het veiligheidsbeleid (Verwezenlijking van de politiehervorming - Diversen - Aanvaardbare meerkosten - Hervorming hulpdiensten, brandweer en burgerlijke bescherming) (2-790)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-209
p. 20-29 2-209 p. 20-29 (PDF)
Het veiligheidsbeleid na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika (Aanslagen van 11 september 2001) (2-924)      
  Kennisgeving van het verslag
2-157
p. 55-61 2-157 p. 55-61 (PDF)
Het veiligheidsrisico van kerncentrales (o.a. terroristische aanslagen) (2-893)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-184
p. 22-24 2-184 p. 22-24 (PDF)
Het verband tussen de rol van het Comitť P en die van de Dienst Vreemdelingenzaken (Uitwijzing van een persoon zonder papieren, slachtoffer van een mishandeling door een politieagent, door de Dienst Vreemdelingenzaken na een oproeping door het Comitť P) (2-557)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-144
p. 42-43 2-144 p. 42-43 (PDF)
Het verbod voor kinderen om deel te nemen aan de plattelandsklassen van hun school omdat hun familie asiel heeft aangevraagd (2-1302)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-284
p. 12-15 2-284 p. 12-15 (PDF)
Het vereiste verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand voor teraardebestellingen en de problemen bij repatriŽringen (Specifiek probleem van de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen) (2-955)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 59-60 2-270 p. 59-60 (PDF)
Het verhuizen van de diensten van de federale politie van Brussel, Vierarmenstraat, naar het Noordstation (IBM-toren) (2-951)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-199
p. 8-10 2-199 p. 8-10 (PDF)
Het verkeersveiligheidsplan (Misdrijf "grote snelheidsovertreding" - Zones 30 - Aanpassing van de straffen) (2-837)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-175
p. 18-20 2-175 p. 18-20 (PDF)
Het verloop van de uitzettingen vanaf de open centra (Kandidaten van wie het beroep bij de Raad van State nog in behandeling is - Rol opgelegd aan de sociale werkers van de opvangcentra) (2-1067)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 14-18 2-223 p. 14-18 (PDF)
Het verslag van Human Rights Watch over de zelfmoordaanslagen in IsraŽl en dat van Amnesty International waarin het optreden van het IsraŽlisch leger als oorlogsmisdaden bestempeld worden (2-1104)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 7-9 2-239 p. 7-9 (PDF)
Het verzaken van een individueel mandataris aan de uitbetaling van (een deel van) zijn wedde, vakantiegeld of eindejaarspremie (Aftopping van de inkomsten in geval van cumulatie - Burgemeesters en schepenen) (2-477)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-92
p. 23-25 2-92 p. 23-25 (PDF)
Het voorkooprecht van de pachter bij aankoop in der minne door de overheid (Interpretatie van het begrip "algemeen belang") (2-520)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 24-25 2-98 p. 24-25 (PDF)
Het voorstellen van de kandidaten op de beeldschermen in de gemeenten waar op 8 oktober 2000 elektronisch gestemd wordt (Gemeenteraadsverkiezingen) (2-146)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-53
p. 26-28 2-53 p. 26-28 (PDF)
Het voorziene bezoek van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken aan IsraŽl en de Palestijnse gebieden (Vredesakkoord - Lot van de vluchtelingen - Toepassing VN-resolutie 194/III) (2-307)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 6-8 2-59 p. 6-8 (PDF)
Het vrije verkeer van personen van derde landen in de Europese Unie (Zwitserse onderdanen - Allochtonen die in Zwitserland wonen - Voorschriften met betrekking tot de visa) (2-618)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-119
p. 13-14 2-119 p. 13-14 (PDF)
Het waarborgen van de permanentie en de basispolitiezorg binnen kleine interpolitiezones en de implicaties van Euro 2000 (Europees voetbalkampioenschap) hierop (2-35)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-19
p. 45-49 2-19 p. 45-49 (PDF)
Het weglaten van de vermelding "genaturaliseerde Belg" op een aantal administratieve stukken (Getuigschriften en attesten door de gemeenteadministraties uitgereikt - Getuigschriften van goed zedelijk gedrag) (2-571)      
  Mondelinge vraag van de heer Malmendier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-108
p. 6-7 2-108 p. 6-7 (PDF)
Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing - Achterstand (Normen waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen - Werking van de Commissie voor gelijkwaardigheid en afwijking - Behandeling van de dossiers) (2-819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-24
p. 1134-1135 2-24 p. 1134-1135 (PDF)
Homejackings - Maatregelen (2-1985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2845-2846 2-53 p. 2845-2846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3328-3330 2-60 p. 3328-3330 (PDF)
Hoorzitting voor het college van burgemeester en schepenen - Klacht tegen een gemeentelijke belastingheffing - Koninklijk besluit van 12 april 1999 (Procedure) (2-1709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2363 2-46 p. 2363 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2644 2-50 p. 2644 (PDF)
Horeca - Brandveiligheid - Inspecties - Rondzendbrief (2-2206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3153-3154 2-58 p. 3153-3154 (PDF)
Huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht met het oog op het verkrijgen van een verblijfsvergunning (Schijnhuwelijken) (2-899)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-241
p. 33-36 2-241 p. 33-36 (PDF)
Ieperse rally 2000 - Veiligheidsmaatregelen - Inzetten van stewards - Bekwaamheidsonderzoek (2-450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 501-502 2-12 p. 501-502 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 909-911 2-20 p. 909-911 (PDF)
Illegale immigratienetwerken - Uitzetting van een jonge vrouw na haar opsluiting in het centrum van Brugge (Slachtoffer van prostitutienetwerken) (2-1057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1325-1326 2-28 p. 1325-1326 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2068-2070 2-41 p. 2068-2070 (PDF)
Immigratiebeleid - Dienst Vreemdelingenzaken - Audit - Reorganisatie (Disfuncties) (2-635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 792-793 2-18 p. 792-793 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 914-915 2-20 p. 914-915 (PDF)
Informaticasystemen bij de federale en lokale politie - Conversieproblemen (2-2459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3572-3573 2-64 p. 3572-3573 (PDF)
Intrekking van verschillende besluiten betreffende de rijkswacht, de gemeentepolitie en de gerechtelijke politie door het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 - Verontrustend gevolg (voor het personeel dat een opleiding volgt teneinde het getuigschrift te behalen van officier van de gerechtelijke politie - hulpkracht van de procureur des Konings) (2-1723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2447 2-47 p. 2447 (PDF)
Jodiumtabletten - Apotheken in de streek van Hoei - Bevoorrading (2-2114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3041 2-56 p. 3041 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3574 2-64 p. 3574 (PDF)
Kantoor der hypotheken - Identificatienummer in het Rijksregister - Mededeling door de notaris - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (2-210)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 237 2-7 p. 237 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-8
p. 301-302 2-8 p. 301-302 (PDF)
Kerncentrales - Veiligheid - Terroristische aanslagen (Weerstand van de centrales tegen aanvallen met vliegtuigen - Centrales van Doel en Tihange) (2-1581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2235 2-44 p. 2235 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2783-2784 2-52 p. 2783-2784 (PDF)
Kerntransporten - Incident op 4 september 2002 (Vragen inzake de veiligheid) (2-2399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3391 2-61 p. 3391 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3751-3752 2-67 p. 3751-3752 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 283 2-8 p. 283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 768-769 2-17 p. 768-769 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1324 2-28 p. 1324 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1732 2-36 p. 1732 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2563 2-49 p. 2563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3323-3326 2-60 p. 3323-3326 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2448 2-47 p. 2448 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3326-3328 2-60 p. 3326-3328 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap (2-1388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1964 2-40 p. 1964 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2074-2075 2-41 p. 2074-2075 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 283 2-8 p. 283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 676-677 2-15 p. 676-677 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1324 2-28 p. 1324 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1732 2-36 p. 1732 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2562 2-49 p. 2562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3532 2-63 p. 3532 (PDF)
Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van de vogels - Manier waarop deze organisatie inlichtingen over burgers verzamelt (2-943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1262 2-27 p. 1262 (PDF)
Kronos - Opvolging van risicobedrijven - Seveso - Informatiecampagne (Seveso-bedrijven : ongeval - Samenwerkingsakkoord) (2-881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1261 2-27 p. 1261 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2266-2267 2-44 p. 2266-2267 (PDF)
Levenloos geboren kinderen - Naamgeving (Inschrijving van de voornamen van het kind in de rand van de akte van de burgerlijke stand) (2-871)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1260-1261 2-27 p. 1260-1261 (PDF)
  Bul. 2-34
p. 1643 2-34 p. 1643 (PDF)
Lokale politie - Arbeidsgeneeskundig toezicht (2-1482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2048 2-41 p. 2048 (PDF)
Lokale politie - Teambuilding (Versterking van het groepsgevoel) (2-2755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
Malafide reclameronselaars - Informatiecampagne - Middelen - Vervolgingen (2-1547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2172 2-43 p. 2172 (PDF)
Migratieproblematiek - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 - Rol van de "International Organisation of Migration" (Geharmoniseerd Europees kader) (2-843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1206-1207 2-26 p. 1206-1207 (PDF)
Mijnen uit de Tweede Wereldoorlog - Opruiming - Aanbesteding (2-104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 105 2-3 p. 105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 149 2-4 p. 149 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2767)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3220 2-59 p. 3220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3472-3473 2-62 p. 3472-3473 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2846 2-53 p. 2846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2944 2-54 p. 2944 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1463 2-30 p. 1463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1767-1768 2-36 p. 1767-1768 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3956 2-71 p. 3956 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-74)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 60 2-2 p. 60 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 467-468 2-11 p. 467-468 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 629 2-14 p. 629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1124-1125 2-24 p. 1124-1125 (PDF)
NMBS - Geweld tegenover treinreizigers (2-2415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3463 2-62 p. 3463 (PDF)
Nachtelijk straatracen - Arrestaties - Vervolging (2-2195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3153 2-58 p. 3153 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3407-3408 2-61 p. 3407-3408 (PDF)
Niet-Europese onderdanen die meer dan vijf jaar permanent in BelgiŽ verblijven - Belgische nationaliteit - Aanvragen - Weigeringen (2-1777)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Leduc aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2450 2-47 p. 2450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2645-2648 2-50 p. 2645-2648 (PDF)
Niet-Europese vreemdelingen - Personen ouder dan 18 jaar die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (Wetsvoorstellen tot toekenning van het actief en passief stemrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan buitenlandse onderdanen) (2-1665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2361 2-46 p. 2361 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3001-3002 2-55 p. 3001-3002 (PDF)
Nieuwe asielprocedure - Stand van zaken (2-1490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2048 2-41 p. 2048 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3000-3001 2-55 p. 3000-3001 (PDF)
Nieuwe, geÔntegreerde politie - Vorming - Toegelaten meerkosten (2-1873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2678 2-51 p. 2678 (PDF)
Nucleair noodplan - Tests - Resultaten (2-2561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3740-3741 2-67 p. 3740-3741 (PDF)
Nucleaire noodplanning - Jodiumtabletten - Sensibilisering (van de burgers in een straal van 10 tot 20 kilometers) (2-1096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1462-1463 2-30 p. 1462-1463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2130-2131 2-42 p. 2130-2131 (PDF)
Nucleaire risico's - Noodplan - Provinciale rampenplannen (2-1298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1807-1808 2-37 p. 1807-1808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2394-2395 2-46 p. 2394-2395 (PDF)
Nucleaire veiligheid - Gravelines - Frans-Belgische veiligheidsbesprekingen (2-773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1004 2-22 p. 1004 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1133 2-24 p. 1133 (PDF)
OCMW - Verkiezing raadsleden - Aanpassing wetgeving (2-66)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 59 2-2 p. 59 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-6
p. 216-218 2-6 p. 216-218 (PDF)
Ongevallen met vrachtwagens - FinanciŽle last van de schade veroorzaakt aan het openbaar materieel (2-1983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2845 2-53 p. 2845 (PDF)
Onroerend goed - Koopovereenkomst - Belastingplichtige of belastingschuldige - Verjaring (Gemeentebelasting op tweede verblijven) (2-820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1103-1104 2-24 p. 1103-1104 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1163-1164 2-25 p. 1163-1164 (PDF)
Ontvoerde kinderen - Afvoering uit de bevolkingsregisters (2-806)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1004 2-22 p. 1004 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-26
p. 1230-1231 2-26 p. 1230-1231 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (zie ook doc. Senaat 2-680) (2-679)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Politiehervorming en taalwetgeving - Aanwijzingen bij de centrale diensten van de federale politie en bij de algemene inspectie zonder taalkader
2-169
p. 24-25 2-169 p. 24-25 (PDF)
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming - Overdracht van het personeel - Impact op de gemeentefinanciŽn - Sociale zekerheid van het personeel
2-169
p. 15-24 2-169 p. 15-24 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-171
p. 4-10 2-171 p. 4-10 (PDF)
Oorlog tussen Rusland en TsjetsjeniŽ - Jonge Russen die weigeren naar het front te trekken en asiel vragen in BelgiŽ (2-1093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1462 2-30 p. 1462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2482 2-47 p. 2482 (PDF)
Organisatie van de brandweerdiensten - Opstellen van gemeentelijke reglementen (Vakante betrekking - Proeftijd - Onverenigbaarheden) (2-723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-20
p. 900-902 2-20 p. 900-902 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1001-1003 2-22 p. 1001-1003 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1127-1128 2-24 p. 1127-1128 (PDF)
Over de repatriŽring van asielzoekers, en meer bepaald die van Albanezen (RepatriŽring van het volledige gezin - Vrijwillige terugkeer) (2-612)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 14-16 2-114 p. 14-16 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2237 2-44 p. 2237 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2745-2746 2-52 p. 2745-2746 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3570-3571 2-64 p. 3570-3571 (PDF)
Partijfinanciering - Artikel 15ter van de wet - Arrest van het Arbitragehof - Uitvoeringsbesluiten (Wet 4 juli 1989 : partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Racisme) (2-1224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1690-1691 2-35 p. 1690-1691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2201-2202 2-43 p. 2201-2202 (PDF)
Partijfinanciering - Nieuw artikel 15ter van de wet - Arrest van het Arbitragehof - Uitvoeringsbesluiten (Medewerking van een lid van de rechterlijke macht aan het opstellen van uitvoeringsbesluiten - Wet 4 juli 1989 : partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Racisme) (2-1788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2452-2453 2-47 p. 2452-2453 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3532-3533 2-63 p. 3532-3533 (PDF)
Paspoortfraude - Toestand in BelgiŽ - Arrestaties (2-1905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2748 2-52 p. 2748 (PDF)
Plaatselijke mandatarissen - Pecuniaire en sociale status - Toepassing van de wet van 4 mei 1999 (Uittredende schepenen die gevraagd worden om na de installatie van de nieuwe gemeenteraad nog een tijd te zetelen) (2-1221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1643 2-34 p. 1643 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2071-2072 2-41 p. 2071-2072 (PDF)
Politie - Directie van Speciale Eenheden - Personeelstekort (2-2431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3464-3465 2-62 p. 3464-3465 (PDF)
Politie - Selectie en rekrutering - Vrouwelijke kandidaten - Slagingspercentage (2-2089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2983-2984 2-55 p. 2983-2984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3065-3066 2-56 p. 3065-3066 (PDF)
Politie - Taalwetgeving - Controles door Nederlandstaligen in het Franse taalgebied (Patrouille- en controleopdrachten in de omgeving van Charleroi) (2-1539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2171 2-43 p. 2171 (PDF)
Politie en rijkswacht - Toelatingsvoorwaarden - Ogentest zonder correctie - Discriminatie (2-715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 846 2-19 p. 846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1126-1127 2-24 p. 1126-1127 (PDF)
Politiecollege - Stemgewicht van een burgemeester - Begrip "nettolast" (Gemeentelijke dotatie) (2-1141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1517-1518 2-31 p. 1517-1518 (PDF)
Politiediensten - Aantal overlijdens door zelfdoding (Cijfergegevens per politiedienst) (2-865)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1260 2-27 p. 1260 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1415 2-29 p. 1415 (PDF)
Politiediensten - Grensoverschrijdend optreden bij ernstige verstoringen van de openbare orde - Verdrag tussen BelgiŽ en Nederland (2-1605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2236-2237 2-44 p. 2236-2237 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2581 2-49 p. 2581 (PDF)
Politiediensten - Informatisering - Gebrek aan computers met het oog op het snelrecht (2-716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 846-847 2-19 p. 846-847 (PDF)
Politiediensten - Slachtoffers van geweld tijdens de dienstuitoefening (2-1249)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1733-1734 2-36 p. 1733-1734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2131-2132 2-42 p. 2131-2132 (PDF)
Politiehervorming - FinanciŽle tekorten van de politiezones (2-2403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3391-3392 2-61 p. 3391-3392 (PDF)
Politiehervorming - Huisvesting (Arrondissement Tongeren-Maaseik) (2-1827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2608 2-50 p. 2608 (PDF)
Politiehervorming - Leden van het CBO - Nieuwe bezoldigingsregeling (Functie- of stafvergoedingen) (2-549)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 630 2-14 p. 630 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 677 2-15 p. 677 (PDF)
Politiehervorming - Overdracht gebouwen (Toewijzing van vroegere rijkswachtgebouwen aan de lokale politie - Modaliteiten waaronder dit gebeurt) (2-1648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2361 2-46 p. 2361 (PDF)
Politiehervorming - Pensionering - Uitvoeringsbesluiten (2-62)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 75 2-2 p. 75 (PDF)
Politiehervorming - Verklaringen van de voorzitter van de politievakbond (Onvoldoende personeelsbestand) (2-1828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2608-2609 2-50 p. 2608-2609 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3059-3061 2-56 p. 3059-3061 (PDF)
Politieonderzoek - Tussenkomst van een burgemeester (2-2591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3781 2-68 p. 3781 (PDF)
Politiepersoneel uit het "basis- en middenkader" - Aanpassing van de pensioenberekening - Toevoeging van de geleverde nacht- en weekendprestaties aan de basiswedde (2-2540)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3689-3690 2-66 p. 3689-3690 (PDF)
Politiescholen - Coherentie op het vlak van de inhoud van de opleiding, de evaluatie en de discipline (2-2404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3392-3393 2-61 p. 3392-3393 (PDF)
Politiestatuut - Politiek mandaat (Verbod zich kandidaat te stellen voor een politiek mandaat - Nieuw statuut) (2-1500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2107-2108 2-42 p. 2107-2108 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2579-2580 2-49 p. 2579-2580 (PDF)
Politiezones - Basisoverlegcomitť - Voorzitterschap - Onverenigbaarheden (2-2224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3219 2-59 p. 3219 (PDF)
Politiezones - Mutaties van personeel - Gevolgen voor de dienstverlening (2-371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 395 2-10 p. 395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1162-1163 2-25 p. 1162-1163 (PDF)
Politiezones - Operationeel personeel - KUL-norm - Minimaal en toegewezen effectief (2-2285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3220 2-59 p. 3220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3408-3416 2-61 p. 3408-3416 (PDF)
Politiezones waartoe de faciliteitengemeenten behoren - Gebruikte taal (Zone AMOW in de gemeente Wemmel) (2-1779)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2450-2452 2-47 p. 2450-2452 (PDF)
  Bul. 2-65
p. 3635-3636 2-65 p. 3635-3636 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-16)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 11 2-1 p. 11 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 146 2-4 p. 146 (PDF)
Privťbewakingsfirma's die mee instaan voor de veiligheid van sommige gemeenten - Ambtsgeheim - Controle (bv. strandbewaking in Knokke) (2-2274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3220 2-59 p. 3220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3533-3534 2-63 p. 3533-3534 (PDF)
Procedure voor de gouverneur of voor het college van burgemeester en schepenen inzake bezwaarschrift tegen een provinciale of gemeentelijke belastingheffing - Koninklijk besluit van 12 april 1999 - Omzendbrief van 10 mei 2000. (2-1081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1461-1462 2-30 p. 1461-1462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1703-1704 2-35 p. 1703-1704 (PDF)
Processen-verbaal voor verkeersovertredingen - Verwerking door de politierechtbanken (en uitbreiding personeelsleden Provinciale Verkeerseenheid) (2-2389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3390-3391 2-61 p. 3390-3391 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3473-3474 2-62 p. 3473-3474 (PDF)
Protocollaire rangorde - Wetgeving - Basisprincipes - Beleidsopties o.a. scheiding Kerk en Staat (Volgorde van de prominenten op officiŽle plechtigheden) (2-850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1207-1208 2-26 p. 1207-1208 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1293-1294 2-27 p. 1293-1294 (PDF)
Provinciale verkeerspolitie - Motoren- en wagenpark- Aanpassing - Controle op de primaire en secundaire wegen (Verkeersveiligheid) (2-1669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2362 2-46 p. 2362 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2882-2883 2-53 p. 2882-2883 (PDF)
Raad van Europa - Vergadering in april 2002 - Aanwezigen (Adjunct-gouverneur van Vlaams-Brabant) (2-2122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-56
p. 3066 2-56 p. 3066 (PDF)
Raad van State - Geschillen gemeente- en OCMW-raadsverkiezingen - Aanpassing gemeentekieswet (2-1533)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2170-2171 2-43 p. 2170-2171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2642-2643 2-50 p. 2642-2643 (PDF)
Raad van State - Hervorming - Waarborgen (Wetsontwerp tot afschaffing van het voorafgaandelijk advies van de afdeling wetgeving voor de ontwerpen van uitvoerende normen) (2-2102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3038-3040 2-56 p. 3038-3040 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3571-3572 2-64 p. 3571-3572 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-220)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 282 2-8 p. 282 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1070 2-23 p. 1070 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1324 2-28 p. 1324 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1415-1416 2-29 p. 1415-1416 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2846 2-53 p. 2846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3836-3837 2-69 p. 3836-3837 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
Radioactieve emissies - OSPAR-Verdrag - Implementatierapport (Emissies via afvalwater) (2-757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 951 2-21 p. 951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1130 2-24 p. 1130 (PDF)
Radon - Aanwezigheid in woningen - Reglementering (Radioactieve straling - Verhoging kans op kanker) (2-1163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-33
p. 1603-1604 2-33 p. 1603-1604 (PDF)
Rampenpreventie - Risicokaarten voor de Vlaamse provincies (2-2435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3520-3521 2-63 p. 3520-3521 (PDF)
  Bul. 2-66
p. 3688-3689 2-66 p. 3688-3689 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
Rechten van het kind - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Vragen om uitleg van de heren Maertens, Dubiť en Vandenberghe betreffende het bilateraal NAVO-akkoord van 19 juli 1971 en het wapenvervoer voor de oorlog in Irak - Geschikte plaats voor deze bespreking - Aanwezigheid vereist van de bevoegde minister
2-282
p. 22-24 2-282 p. 22-24 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-263
p. 8 2-263 p. 8 (PDF)
Registers van de burgerlijke stand - Bevolkingsregisters - Openbaarheid van gegevens (2-232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 302-303 2-8 p. 302-303 (PDF)
Registratie van overvaltechnieken - Informatiebank - Preventieve maatregelen (2-360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 357-358 2-9 p. 357-358 (PDF)
Regularisatie - Recht op maatschappelijke bijstand - Rechtspositie van de indiener (2-689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 845 2-19 p. 845 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1000-1001 2-22 p. 1000-1001 (PDF)
Regularisatiecommissie - Benoeming van een aantal bijkomende leden (Nederlandstalige advokaten en NGO's) (2-1275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1734 2-36 p. 1734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2521-2522 2-48 p. 2521-2522 (PDF)
Regularisatiedossiers - Advies van de Staatsveiligheid (2-1601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2236 2-44 p. 2236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2580 2-49 p. 2580 (PDF)
Regularisatieprocedure voor mensen zonder papieren en vluchtelingen - Aangekondigde afsluiting (2-1955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2749 2-52 p. 2749 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3261-3263 2-59 p. 3261-3263 (PDF)
RepatriŽring van zigeuners in oktober 1999 - Administratief onderzoek - Besluiten (2-320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 283 2-8 p. 283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 356-357 2-9 p. 356-357 (PDF)
Rijbewijs - Fraude (Rijden zonder rijbewijs of zonder verzekering) (2-1068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1326-1327 2-28 p. 1326-1327 (PDF)
Rijksregister van natuurlijke personen - Recht van de burger op het verkrijgen van een afschrift van een document dat hem aanbelangt (2-2452)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3603 2-64 p. 3603 (PDF)
Rijksregisters van de natuurlijke personen - Toegang door de gemeentelijke overheden (2-2115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3041-3042 2-56 p. 3041-3042 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3263-3265 2-59 p. 3263-3265 (PDF)
Rijkswacht - Begeleiding van uitzonderlijk vervoer - Verdeling van de kosten (2-544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 629 2-14 p. 629 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 999 2-22 p. 999 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1414-1415 2-29 p. 1414-1415 (PDF)
Rijkswacht - Onderofficieren - Verschil in statuut - Protocol van overeenkomst van 21 april 2000 (Verdeling hoofdonderofficieren binnen eenheidspolitie) (2-876)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1294-1295 2-27 p. 1294-1295 (PDF)
Scheepvaartreglement - Bediening van de sluizen - Toezicht door de politie - Toepassing (2-1142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1518 2-31 p. 1518 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2070-2071 2-41 p. 2070-2071 (PDF)
Schijnhuwelijken (Aantal weigeringen - Aantal per nationaliteit - Beroepsmogelijkheid) (2-2375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3390 2-61 p. 3390 (PDF)
Scholen - Brandveiligheid (Ontruimingsoefeningen) (2-2460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3573-3574 2-64 p. 3573-3574 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3703 2-66 p. 3703 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-1903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2747-2748 2-52 p. 2747-2748 (PDF)
Snelheidsovertredingen - Hogere boetes voor buitenlanders - Strijdigheid met de Europese verdragen (2-1198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1643 2-34 p. 1643 (PDF)
Softwarepiraterij - Klachten - Vervolgingsbeleid - Maatregelen (2-1815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2564-2565 2-49 p. 2564-2565 (PDF)
Sportwedstrijden of -competities voor motorvoertuigen op de openbare weg - Wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen - Bijdrage bijzondere aansprakelijkheidsverzekering (2-740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 950 2-21 p. 950 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1129-1130 2-24 p. 1129-1130 (PDF)
Statuut van de lokale mandatarissen - Pensioenregeling (2-57)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 13 2-1 p. 13 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-2
p. 65 2-2 p. 65 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 253-254 2-7 p. 253-254 (PDF)
Statuut van de lokale mandatarissen - Sociale-zekerheidsregeling (2-58)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 13 2-1 p. 13 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 424-425 2-10 p. 424-425 (PDF)
Studentenvisa - Consulaat van Casablanca - Bezoek van een delegatie van het kabinet (Verdenkingen van mensenhandel en aanvaarding van smeergeld) (2-1349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1921-1922 2-39 p. 1921-1922 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3258-3259 2-59 p. 3258-3259 (PDF)
Terreuraanslagen in de Verenigde Staten - Afghaanse onderdanen in BelgiŽ - Veiligheidsrisico (Moslimfundamentalisten) (2-1582)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2235-2236 2-44 p. 2235-2236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3054-3055 2-56 p. 3054-3055 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3536 2-63 p. 3536 (PDF)
Tyrejackings - Evolutie - Vervolging (2-2239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3266 2-59 p. 3266 (PDF)
Uitgaansgelegenheden - Veiligheidsnormen - Toezicht (2-149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 200 2-6 p. 200 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-11
p. 468 2-11 p. 468 (PDF)
Uitwijzingsbeleid - Gevolgen voor bouwmaatschappijen en verhuurders (Uitgewezen asielzoekers) (2-2500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3574-3575 2-64 p. 3574-3575 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3755 2-67 p. 3755 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Advies nr. 31.200 omtrent de Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening - Toepassing artikel 61, ß 4, van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Taalgrensgemeente) (2-1091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1462 2-30 p. 1462 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-35
p. 1697 2-35 p. 1697 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2447 2-47 p. 2447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2638-2639 2-50 p. 2638-2639 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3266 2-59 p. 3266 (PDF)
Vaste commissie voor taaltoezicht - Klachten - Uitblijven van antwoorden (2-1771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2448-2449 2-47 p. 2448-2449 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-48
p. 2517-2518 2-48 p. 2517-2518 (PDF)
Verblijf- en woonstinschrijving in het bevolkingsregister - Getuigschrift - Aflevering met "terugwerkende kracht" - Rechtsgevolgen (2-1902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2746-2747 2-52 p. 2746-2747 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3259-3261 2-59 p. 3259-3261 (PDF)
Verkeersbeleid - Reflecterende nummerplaten (Aan de voorkant van de auto's - Informatiecampagne) (2-2410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3462 2-62 p. 3462 (PDF)
Verkeersveiligheid - Lokale politiezones - Cijfermateriaal - Doorstroming (2-2626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3886 2-70 p. 3886 (PDF)
Verkiezingen - Belgen in het buitenland - Stemrecht - Ontbreken van informatie ter zake op de website van de overheid www.belgium.be (2-2607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3831-3832 2-69 p. 3831-3832 (PDF)
Verkiezingen - Elektronisch stemmen - Evaluatie (2-102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 104 2-3 p. 104 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-6
p. 218-219 2-6 p. 218-219 (PDF)
Verkiezingen - Hardware (Overheidsopdrachten - Blanco stemmen - Hertellingen) (2-1071)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-29
p. 1403-1404 2-29 p. 1403-1404 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2635-2638 2-50 p. 2635-2638 (PDF)
Verkiezingen - Kiesresultaten te Antwerpen - Computerfouten (2-4)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 764-765 2-17 p. 764-765 (PDF)
Verkiezingen - Nieuwe kieswet - Opvolging - Onverenigbaarheden (Federale en regionale verkiezingen die niet op dezelfde datum plaatsvinden - Kandidaten die mochten opkomen zowel voor de Senaat als voor de Kamer - Minister) (2-2599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3831 2-69 p. 3831 (PDF)
Verkiezingen - Opkomstplicht (Niet-naleving - Sancties - Stemmen bij volmacht - Belgen in het buitenland) (2-597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 698-699 2-16 p. 698-699 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 868-869 2-19 p. 868-869 (PDF)
Verkiezingskantons - Gerechtelijke kantons - Aanpassing (2-2110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3040 2-56 p. 3040 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3263 2-59 p. 3263 (PDF)
Vervallenverklaring van een mandaat van gemeenteraadslid - Beroep bij de Raad van State - Schorsend karakter - Kennisname door het schepencollege (2-96)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 60-61 2-2 p. 60-61 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 867-868 2-19 p. 867-868 (PDF)
Vimy - Munitiedepot - Maatregelen voor Poelkapelle (Dreigende ontploffing te Vimy - Bevolkingsevacuatie) (2-1267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1734 2-36 p. 1734 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2073-2074 2-41 p. 2073-2074 (PDF)
Visumbeleid - Niet erkende godsdiensten (o.a. zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse kerk) (2-1845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2610-2611 2-50 p. 2610-2611 (PDF)
Visumbeleid en administratieve praktijken ten aanzien van vreemdelingen die op het Belgische grondgebied verblijven (2-1011)      
  Bespreking
2-216
p. 33-43 2-216 p. 33-43 (PDF)
Volgmigratie - Gezinshereniging - Gezinsvorming - Evolutie van 1995 tot 2000 (Gezinshereniging en gezinsvorming) (2-1776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2450 2-47 p. 2450 (PDF)
Voormalige rijkswacht - Muziekkapel (2-1408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1964-1965 2-40 p. 1964-1965 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, SŁrya en Payoke) (2-834)      
  Bespreking
2-142
p. 39-41 2-142 p. 39-41 (PDF)
  2-142
p. 42-48 2-142 p. 42-48 (PDF)
Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Private en openbare lucht- en zeevervoerders - Administratieve geldboetes (2-2592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3781 2-68 p. 3781 (PDF)
Vrijwillige brandweermannen - Statuut (2-1350)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1922 2-39 p. 1922 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2360 2-46 p. 2360 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2744-2745 2-52 p. 2744-2745 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 2999-3000 2-55 p. 2999-3000 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1262 2-27 p. 1262 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1602 2-33 p. 1602 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1767 2-36 p. 1767 (PDF)
Weerspannigheid en smaad aan de politie - Gewonde agenten - Vervolging - Maatregelen (2-2526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3637 2-65 p. 3637 (PDF)
Wegtransport - Maximale hoogte - Overtredingen - Maatregelen (2-1404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1964 2-40 p. 1964 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2640 2-50 p. 2640 (PDF)
Werkbezoek aan Europol te Den Haag over de politiesamenwerking op Europees niveau en de strijd tegen de mensenhandel (2-809)      
  Bespreking
2-142
p. 48-54 2-142 p. 48-54 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Wettelijke basis voor bepaalde statutaire aspecten : syndicaal statuut, statuut i.g.v. optie voor het behoud van het oorspronkelijk statuut, rechtspositie van het vroegere personeel van de gemeentelijke politiekorpsen, statuut van de personeelsleden van de gemeentelijke politiekorpsen, rechtspositie van de vroegere gerechtelijke officieren en agenten van de gerechtelijke politie, van het vroegere personeel van de rijkswacht, administratieve loopbaan en gezags- en taakuitoefening, verlofregeling [ziekteverlof, loopbaanonderbreking, politiek verlof], rechtsbescherming, arbeidsongevallenregeling, vrijwaringen inzake de administratieve en geldelijke rechtspositie, afvloeiingsmaatregelen, beziging van militairen buiten de krijgsmacht) (2-597)      
  Algemene bespreking
2-87
p. 27-44 2-87 p. 27-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995 (2-717)      
  Algemene bespreking
2-182
p. 30-33 2-182 p. 30-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Algemene bespreking
2-114
p. 32-37 2-114 p. 32-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, en met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (2-1268)      
  Algemene bespreking
2-237
p. 26-32 2-237 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (Zie ook doc. Senaat 2-679) (2-680)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsook het Kieswetboek (2-1448)      
  Algemene bespreking
2-268
p. 5-6 2-268 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden - Beroep bij de rechterlijke macht in geval van uitsluiting van het voordeel van tijdelijke bescherming) (2-1368)      
  Algemene bespreking
2-263
p. 8-18 2-263 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek (Vereenvoudiging van de geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen en versterking van de controle erop) (2-523)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming bij massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties ervan) (2-1367)      
  Algemene bespreking
2-263
p. 8-18 2-263 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (Algemeen juridisch kader voor de rampenplannen - Machtiging aan de Koning de taken van de openbare brandweerdiensten en die van de civiele bescherming te bepalen) (2-1476)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-274
p. 6-8 2-274 p. 6-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Financiering van de Duitstalige Gemeenschap - Berekeningswijze van de federale dotatie [Artikel 58]) (2-576)      
  Algemene bespreking
2-80
p. 20-21 2-80 p. 20-21 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (Bestrijding van de illegale wapenhandel : verplichting van voorafgaande vergunning, bestraffing van inbreuken op een embargo, vervolging van inbreuken gepleegd in het buitenland) (2-851)      
  Algemene bespreking
2-204
p. 30-35 2-204 p. 30-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht (2-970)      
  Algemene bespreking
2-182
p. 33-36 2-182 p. 33-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2-1426)      
  Algemene bespreking
2-270
p. 31-46 2-270 p. 31-46 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-270
p. 46-48 2-270 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet (Tuchtrechtelijke vervolging) (2-25)      
  Algemene bespreking
2-103
p. 25-26 2-103 p. 25-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling (Strijd tegen de gerechtelijke achterstand en tegen de kostprijs en de ingewikkeldheid van de rechtspleging) (3-442)      
  Voorstel van mevrouw Crombť-Berton en de heer Duquesne
3-442/1
p. 1-7 3-442/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing (2-100)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten (Uitbreiding van de neutrale zone zodat het Huis van de Vlaamse parlementsleden, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de gebouwen van het federale Parlement aan de Hertogstraat er voortaan toe behoren) (2-1455)      
  Terugzending naar commissie
2-274
p. 5 2-274 p. 5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Nationaliteitsvereiste : niet-EU-onderdanen; migranten) (2-493)      
  Algemene bespreking
2-109
p. 4-10 2-109 p. 4-10 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie in afwachting van de verduidelijking van het officiŽle standpunt van de Europese Commissie
2-109
p. 10-15 2-109 p. 10-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (2-294)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (2-193)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (2-295)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wettelijke samenwoningen - Aantal - Registratie (Holebi's) (2-1872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2678 2-51 p. 2678 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2941-2943 2-54 p. 2941-2943 (PDF)
Zijn verklaringen inzake het recent rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in de Democratische Republiek Congo (Proces van Kimberley - Controle op de diamanthandel in Antwerpen) (2-1095)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 9-10 2-237 p. 9-10 (PDF)
Zwangerschapsuitkering - Gemeentelijk politiek mandaat (Uitoefening van het mandaat van gemeenteraadslid - Ziekteverlof) (2-1624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2237 2-44 p. 2237 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999