Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Decker Armand" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwezigheid in openbare vergadering      
  2-79
p. 37 2-79 p. 37 (PDF)
AbsenteÔsme in plenaire vergadering      
  2-58
p. 7 2-58 p. 7 (PDF)
Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I) (2-1171)      
  Bespreking
2-234
p. 6-34 2-234 p. 6-34 (PDF)
Afwezigheid van parlementsleden op het ogenblik dat ze worden verondersteld hun vraag te stellen aan de aanwezige minister      
  2-98
p. 9 2-98 p. 9 (PDF)
Belang een grondig debat te organiseren over het plan van de Verenigde Staten om een antirakettenschild uit te bouwen      
  2-92
p. 16 2-92 p. 16 (PDF)
Beleidsverklaring van de eerste minister eveneens in de Senaat      
  2-69
p. 19 2-69 p. 19 (PDF)
  2-69
p. 21 2-69 p. 21 (PDF)
  2-69
p. 23 2-69 p. 23 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999 BZ)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
2-3
p. 8 2-3 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999-2000)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
2-5
p. 4 2-5 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2000-2001)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
2-69
p. 8 2-69 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2001-2002)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
2-143
p. 4 2-143 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2002-2003)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
2-228
p. 4 2-228 p. 4 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De mogelijkheid tot het beroep dat BelgiŽ bij het Europees Hof voor de rechten van de mens dient in te stellen wegens strijdigheid van het Echelon-programma met de beginselen van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (2-179)      
  Vraag om uitleg van de heer Moureaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 46-62 2-61 p. 46-62 (PDF)
De nieuwe Senaat (Toekomst van de Senaat en nieuwe kieskringen) (2-784)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-206
p. 26-45 2-206 p. 26-45 (PDF)
De organisatie van de islam in BelgiŽ (Moeilijkheden bij de representatieve organen van de moslims - Houding van de Staat - Actie van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding - Bemiddeling van twee parlementsleden) (2-843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Verdaging
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Discretie van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť I gezien de wens om het Echelon-programma grondig te bestuderen vooraleer aanbevelingen te formuleren en een groot debat op gang te brengen      
  2-61
p. 50-52 2-61 p. 50-52 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1998, begroting voor het dienstjaar 1999 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2000      
  Bespreking
   Oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat
2-17
p. 89 2-17 p. 89 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2000, begroting voor het dienstjaar 2001 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2002      
  Bespreking
   Artikel 27 van het Reglement van de Senaat (Dotatie van de Senaat)
2-164
p. 45 2-164 p. 45 (PDF)
  2-164
p. 46 2-164 p. 46 (PDF)
   Protest tegen de kritiek geuit door de heer Van Quickenborne tegen de dotatie
2-164
p. 41 2-164 p. 41 (PDF)
  2-164
p. 46 2-164 p. 46 (PDF)
  2-164
p. 47 2-164 p. 47 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer De Decker, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Europese Conventie over de toekomst van Europa : aanwijzing van de leden die de Senaat vertegenwoordigen      
  2-178
p. 32-34 2-178 p. 32-34 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (2-553)      
  Voorstel tot terugzending
2-125
p. 37-40 2-125 p. 37-40 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Colloquium (Verslag)
   "Gender mainstreaming"
2-43
p. 51 2-43 p. 51 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking en vrouwenproblematiek
2-43
p. 51 2-43 p. 51 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Bespreking (Verdaging)
2-102
p. 30-32 2-102 p. 30-32 (PDF)
Het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) (Wenselijkheid van een autonome en geloofwaardige Europese defensiecapaciteit - Vormgeving aan een Europese capaciteit inzake crisisbeheersing, zowel op militair vlak [oprichting van een snelle interventiemacht "Rapid Reaction Force"] als op civiel vlak [civiele interventiemacht] - Conflictpreventie en "poolen van vliegende diplomaten" - Integratie van een aantal WEU-taken in de EU - Formalisering van de relaties tussen de EU en de NATO - Toekomstige veiligheidssamenwerking met de Verenigde Staten - Begroting - Belang van een voorafgaande gedachtenwisseling in de nationale parlementen - Scheppen van nieuwe parlementaire controlemechanismen [Zie ook doc. Senaat 2-932/1]) (2-898)      
  Bespreking
2-158
p. 4-13 2-158 p. 4-13 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Islamitische godsdienst - Godsdienstonderwijs - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Voorbehouden percelen op openbare begraafplaatsen - Statuut van de moskeeŽn en de imams - Rituele slachting van dieren - Halal-label voor vlees) (2-834)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Verslag van de Staatsveiligheid over het moslimfundamentalisme in BelgiŽ - Islamitische godsdienst - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Vrouwen in de representatieve organen - Imams - Financieel tekort van de moskeeŽn - Controle op de toespraken van de imams) (2-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het akkoord dat de grootste wapenproducerende landen van de Europese Unie in Farnborough ondertekenden (Beperking van de exportvergunningen - Uitbouw van een veiligheids- en defensiebeleid) (2-366)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-78
p. 5-7 2-78 p. 5-7 (PDF)
Het beleid op het vlak van de nucleaire wapens (2-278)      
  Behandeling van een mondelinge vraag als vraag om uitleg
2-79
p. 6-7 2-79 p. 6-7 (PDF)
Het is onvoorstelbaar dat in een officieel overheidsdocument staat dat een wetsontwerp is goedgekeurd voordat daarover in beide assemblees is gestemd      
  2-251
p. 87 2-251 p. 87 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Belgische ruimtevaartindustrie (2-1332)      
  Verslag van de heer De Decker
2-1332/1
p. 1-34 2-1332/1 p. 1-34 (PDF)
Hulde (2000 - 2001)      
  In memoriam de heer Renaat Van Elslande, minister van Staat
2-88
p. 5-6 2-88 p. 5-6 (PDF)
  In memoriam de heer Paul Vanden Boeynants, minister van Staat
2-89
p. 6-9 2-89 p. 6-9 (PDF)
  In memoriam Hare Majesteit Marie-Josť, Koningin van ItaliŽ, Prinses van BelgiŽ
2-92
p. 9-10 2-92 p. 9-10 (PDF)
  Huldebetoon aan de slachtoffers van de spoorwegramp te Pťcrot
2-105
p. 7 2-105 p. 7 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Mevrouw Leduc feliciteert de heren De Decker, Kelchtermans, Monfils en Moureaux voor hun twintig jaar dienst in het Parlement
2-157
p. 63 2-157 p. 63 (PDF)
  Huldebetoon aan Generaal-Majoor Georges Duch‚telet, militair bevelhebber van het Paleis der Natie
2-164
p. 48-49 2-164 p. 48-49 (PDF)
  Personeelsleden van de Senaat
   de heer Freddy Matton, directeur-generaal van de Quaestuur, bij zijn afscheid van de Senaat
2-168
p. 38-40 2-168 p. 38-40 (PDF)
  Huldebetoon aan de heren Tobback en Van den Brande, voor hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Colla, De Decker en Kelchtermans naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
2-189
p. 4-25 2-189 p. 4-25 (PDF)
  In memoriam H.K.H. Prinses Lilian, Prinses van BelgiŽ
2-211
p. 5-7 2-211 p. 5-7 (PDF)
  In memoriam de heer Gaston Geens, minister van Staat
2-212
p. 6-8 2-212 p. 6-8 (PDF)
Hulde (2002-2003)      
  naar aanleiding van de verjaardag van de voorzitter, de dag van zijn vierde benoeming als voorzitter van de Senaat
2-228
p. 4 2-228 p. 4 (PDF)
  aan het personeel van de Senaat
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Late verzending van de oproepingen voor een vergadering van de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden      
  2-105
p. 8 2-105 p. 8 (PDF)
  2-105
p. 10 2-105 p. 10 (PDF)
  2-105
p. 10 2-105 p. 10 (PDF)
  2-105
p. 11 2-105 p. 11 (PDF)
Lidmaatschap van een vereniging van een lid van de senaat of van de regering      
  2-114
p. 10-11 2-114 p. 10-11 (PDF)
Mededeling van het rapport van kolonel Jacqmin aan de onderzoekscommissie over Rwanda      
  Persoonlijk feit van de heer Mahoux
2-1 COM
p. 15-16 2-1 COM p. 15-16 (PDF)
Mevrouw Nyssens eist de aanwezigheid van de minister van Justitie in openbare vergadering om te antwoorden op haar mondelinge vraag      
  2-90
p. 36 2-90 p. 36 (PDF)
Ontmoeting, op 19 oktober 2000, met de heer Shimon Peres, Nobelprijswinnaar, die zal spreken over de toestand in het Midden-Oosten      
  2-71
p. 23 2-71 p. 23 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en onder de staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en onder de Gewestelijke Staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-1359)      
  Algemene bespreking
2-253
p. 31-33 2-253 p. 31-33 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-290)      
  Amendement nr 12 van de heer De Decker
2-290/4
p. 2 2-290/4 p. 2 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Benoemingsvoorwaarden van de griffier) (2-265)      
  Amendement nr 1 van de heer De Decker
2-265/2
p. 1 2-265/2 p. 1 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Ronddeling van commissieverslagen - Deels niet vertaald verslag - Artikel 27 Reglement van de Senaat
2-169
p. 4-5 2-169 p. 4-5 (PDF)
  Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
   Naamstemming
2-170
p. 28-32 2-170 p. 28-32 (PDF)
  2-170
p. 44 2-170 p. 44 (PDF)
Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Tijdelijke overdracht van de bevoegdheid van toezicht op de federale politie van de federale procureur naar de nationale magistraten) (2-596)      
  Algemene bespreking
2-85
p. 25-36 2-85 p. 25-36 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
Oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat      
  2-17
p. 89 2-17 p. 89 (PDF)
Organisatie van een debat over de rol van de Senaat en de taakverdeling tussen Kamer en Senaat - Evocatierecht van de Senaat - Senaat als reflectiekamer - Onderzoek van de teksten die van de Kamer komen      
  2-69
p. 19-23 2-69 p. 19-23 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408) (2-942)      
  Stemming over de moties en stemverklaring van de heer de Clippele
2-288
p. 40-41 2-288 p. 40-41 (PDF)
  2-288
p. 82 2-288 p. 82 (PDF)
Periodieke verslagen over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie namens de commissie uitgebracht door de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat (2-83)      
  1998-1999 en BZ 1999 (Bevoegdheidsconflicten Kamer-Senaat - Termijnen - Lot van de hangende voorstellen en ontwerpen van wet bij ontbinding van de Federale Kamers)
2-83/1
p. 1-35 2-83/1 p. 1-35 (PDF)
Protest tegen het feit dat een minister namens een andere minister antwoordt op een mondelinge vraag      
  2-159
p. 22-23 2-159 p. 22-23 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Schorsing van de werkzaamheden in commissie terwijl de plenaire vergadering een ontwerp bespreekt waarvoor de commissie bevoegd is
2-252
p. 4 2-252 p. 4 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1999 BZ)      
  Over het feit dat de eerste minister in de Senaat geen regeringsverklaring aflegt
2-3
p. 12-14 2-3 p. 12-14 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-168
p. 35-36 2-168 p. 35-36 (PDF)
  2-206
p. 20-21 2-206 p. 20-21 (PDF)
  2-217
p. 38 2-217 p. 38 (PDF)
  2-222
p. 4 2-222 p. 4 (PDF)
  2-227
p. 37 2-227 p. 37 (PDF)
  2-251
p. 15 2-251 p. 15 (PDF)
  2-263
p. 8 2-263 p. 8 (PDF)
  2-280
p. 15-18 2-280 p. 15-18 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Fusie tussen Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-143
p. 22-23 2-143 p. 22-23 (PDF)
  Bespreking
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-145
p. 19 2-145 p. 19 (PDF)
  2-145
p. 19 2-145 p. 19 (PDF)
Representativiteit van de politieke fracties in het Comitť I      
  2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1999-2000)      
  Toepassing artikel 76 (Oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie)
2-1 COM
p. 16-17 2-1 COM p. 16-17 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Toepassing artikel 59,1, in fine (Bespreking van een amendement gesteund op een advies van de dienst wetsevaluatie)
2-178
p. 36-37 2-178 p. 36-37 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2002-2003)      
  Beroep op het reglement (Procedurekwestie wat betreft de manier waarop het debat, i.v.m. een eventuele herziening van artikel 195 van de Grondwet, wordt gevoerd)
2-260
p. 16-17 2-260 p. 16-17 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (1999 BZ)      
  2-3
p. 9-11 2-3 p. 9-11 (PDF)
  Hervorming van de Senaat
2-3
p. 10 2-3 p. 10 (PDF)
  Hulde aan de heer Frank Swaelen, uittredend Senaatsvoorzitter
2-3
p. 10 2-3 p. 10 (PDF)
  Institutionele hervormingen
2-3
p. 10 2-3 p. 10 (PDF)
  Rol van de Senaat op het vlak van het internationaal beleid - Voorbereiding en ratificatie van verdragen - Europese aangelegenheden - Omzetting van richtlijnen
2-3
p. 11 2-3 p. 11 (PDF)
  Voorlopig Bureau van de Senaat : voorzitterschap
2-3
p. 9-10 2-3 p. 9-10 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (1999-2000)      
  2-5
p. 5-8 2-5 p. 5-8 (PDF)
  Instelling van een commissie voor politieke vernieuwing
2-5
p. 6-7 2-5 p. 6-7 (PDF)
  Oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de Senaat
2-5
p. 7-8 2-5 p. 7-8 (PDF)
  Rol van de Senaat voor het evenwicht in ons institutioneel landschap
2-5
p. 5-6 2-5 p. 5-6 (PDF)
  Themadebatten
2-5
p. 6 2-5 p. 6 (PDF)
  Wenselijkheid van meer directe contacten van de pers met de Senaat
2-5
p. 6 2-5 p. 6 (PDF)
  Toespraak bij de eedaflegging van Z.K.H. Prins Laurent als senator van rechtswege
2-51
p. 3-5 2-51 p. 3-5 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2000-2001)      
  2-69
p. 14-24 2-69 p. 14-24 (PDF)
  Berichtgeving over de parlementaire werkzaamheden via de televisiestations
2-69
p. 18 2-69 p. 18 (PDF)
  Bijsturing en vereenvoudiging van de hervorming van 1993 : verhoging van het aantal senatoren en terugkeer naar de klassieke bicamerale procedure
2-69
p. 17-18 2-69 p. 17-18 (PDF)
  Kwaliteit van de wetten - Nieuwe dienst Wetsevaluatie
2-69
p. 16 2-69 p. 16 (PDF)
  Principe van het tweekamerstelsel : onmisbare voordelen voor de democratie - Toenemende wereldwijde belangstelling
2-69
p. 14-16 2-69 p. 14-16 (PDF)
  Rol van de Senaat als reflectiekamer - Evocatierecht
2-69
p. 16 2-69 p. 16 (PDF)
  Themadebatten en colloquia
2-69
p. 16-17 2-69 p. 16-17 (PDF)
  Wijziging van de regel van de besloten vergadering in commissie
2-69
p. 18 2-69 p. 18 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2001-2002)      
  2-143
p. 5-10 2-143 p. 5-10 (PDF)
  Fusie tussen Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-143
p. 6-10 2-143 p. 6-10 (PDF)
  Maatschappelijke of themadebatten
2-143
p. 9 2-143 p. 9 (PDF)
  Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-143
p. 5-6 2-143 p. 5-6 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2002-2003)      
  2-228
p. 5-10 2-228 p. 5-10 (PDF)
  Hervorming van de Senaat - Samenstelling
2-228
p. 8 2-228 p. 8 (PDF)
  Nauwere betrokkenheid van de nationale parlementen bij de Europese eenmaking en bij de ontwikkeling van het veiligheids- en defensiebeleid
2-228
p. 6-7 2-228 p. 6-7 (PDF)
  Oprichting van een "Congres" van de volkeren van Europa
2-228
p. 7-8 2-228 p. 7-8 (PDF)
  Politieke en institutionele toekomst van de Europese Unie
2-228
p. 5-8 2-228 p. 5-8 (PDF)
  Verklaring tot herziening van de Grondwet - Spelregels van de preconstituante
2-228
p. 8-10 2-228 p. 8-10 (PDF)
  Werkzaamheden van de Europese conventie over de toekomst van Europa
2-228
p. 6 2-228 p. 6 (PDF)
Uitnodiging op een gemeenschappelijke vergadering Kamer/Senaat teneinde de parlementsleden in te lichten over de stand van zaken in Irak - Vertegenwoordiging van de Senaat : leden van de commissie Deelname aan buitenlandse zendingen versus andere vertegenwoordigers      
  2-279
p. 58-61 2-279 p. 58-61 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Bespreking
2-191
p. 4-38 2-191 p. 4-38 (PDF)
  Stemverklaringen en stemming over de besluiten en de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
  2-193
p. 67 2-193 p. 67 (PDF)
Vertegenwoordiging van kleine politieke fracties in het Bureau van de Senaat      
  2-105
p. 8-9 2-105 p. 8-9 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig rechter in het Arbitragehof (3) (2-677)      
  Vraag om de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat, de heer Charles-Ferdinand Nothomb, van de agenda af te voeren, om wettelijke redenen (de verwerping van de in de vorige vergadering voorgelegde dubbele lijst is definitief) en om politieke redenen (uitsluiting door de parlementaire meerderheid van de Franstalige oppositie uit het hoge rechtscollege) - Intrekking door de heer Nothomb van zijn kandidatuur - Nieuwe oproep tot kandidaten voor de tweede voordracht
2-103
p. 26-27 2-103 p. 26-27 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad (N) (Dossier nr 10) (2-842)      
  Geheime stemmingen
2-142
p. 28-29 2-142 p. 28-29 (PDF)
  2-142
p. 33-35 2-142 p. 33-35 (PDF)
  2-142
p. 38 2-142 p. 38 (PDF)
  2-142
p. 41 2-142 p. 41 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van BelgiŽ als draaischijf voor die handel (Tweede opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de betrokkenheid van instellingen, bedrijven en personen bij de legale en illegale praktijken met betrekking tot de exploitatie van de rijkdommen in de Democratische Republiek Congo en in de regio) (Derde opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij) (Commissie "Grote Meren") (Zie ook doc. 2-942) (2-408)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-132
p. 30-31 2-132 p. 30-31 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 95bis in het reglement van de Senaat ter uitvoering van artikel 4 van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (2-605)      
  Amendement nr 1 van de heer De Decker
2-605/2
p. 1-2 2-605/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten (Parlementaire Handelingen) (2-384)      
  Voorstel van de heer De Decker c.s.
2-384/1
p. 1-3 2-384/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Inruststelling van een rechter - Bepaling ten einde gerechtelijke achterstand te verminderen) (2-622)      
  Voorstel van de heer De Decker c.s.
2-622/1
p. 1-2 2-622/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Voorstel tot terugzending
2-79
p. 34-37 2-79 p. 34-37 (PDF)
Voorstel van resolutie houdende goedkeuring van het Handvest van de plichten van de Staten (Eerbiediging van de fundamentele waarden, grondslag voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld - Slotverklaring van de Conferentie van Parlementsvoorzitters [New York 30 augustus - 1 september 2000]) (2-794)      
  Voorstel van de heer De Decker
2-794/1
p. 1-3 2-794/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over Birma (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechten in Birma) (Myanmar) (2-130)      
  Voorstel om een moment van stilte in acht te nemen
2-47
p. 51 2-47 p. 51 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering (2-319)      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de parlementaire controle op het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (2-797)      
  Bespreking
2-132
p. 19-23 2-132 p. 19-23 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Stemming
2-119
p. 44 2-119 p. 44 (PDF)
  2-119
p. 78 2-119 p. 78 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) (Voorstel van resolutie voorbereid op basis van het initiatiefverslag doc. Senaat 2-898/1) (2-932)      
  Bespreking
2-158
p. 4-13 2-158 p. 4-13 (PDF)
Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta (Cyprus - Agenderen op internationale fora) (2-1174)      
  Over het doel van de resolutie om te ijveren voor een feitelijke erkenning van de zogenaamde Turkse republiek Noord-Cyprus
2-208
p. 45-47 2-208 p. 45-47 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (2-316)      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
  Overheden aan wie de resolutie zal worden overgezonden
2-26
p. 61-62 2-26 p. 61-62 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Vraag om een debat over de mond- en klauwzeercrisis - Gezien de afwezigheid van de minister van Landbouw, opgeroepen voor een crisisvergadering, zal het debat plaatsvinden een week later in openbare commissievergadering      
  2-103
p. 74-76 2-103 p. 74-76 (PDF)
Wensen (1999 BZ)      
  Einde-zittingswensen
2-4
p. 5 2-4 p. 5 (PDF)
Wensen (1999-2000)      
  Eindejaarswensen en wensen bij het einde van de eeuw
2-22
p. 57-59 2-22 p. 57-59 (PDF)
  Einde-zittingswensen
2-68
p. 109 2-68 p. 109 (PDF)
Wensen (2000-2001)      
  Eindejaarswensen
2-87
p. 97 2-87 p. 97 (PDF)
  Einde-zittingswensen
2-142
p. 85 2-142 p. 85 (PDF)
Wensen (2001-2002)      
  Eindejaarswensen
2-171
p. 20 2-171 p. 20 (PDF)
  Einde-zittingswensen
2-227
p. 106 2-227 p. 106 (PDF)
Wensen (2002-2003)      
  Eindejaarswensen
2-258
p. 40 2-258 p. 40 (PDF)
  Wensen bij het einde van de legislatuur
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Omzetting richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000) (2-1232)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 24-37 2-220 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 1994 inzake tropisch hout, en met de Bijlagen, opgemaakt te GenŤve op 26 januari 1994 (2-378)      
  Verslag van de heer De Decker
2-378/2
p. 1-3 2-378/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met de Protocollen I en II en met de wisseling van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001 (2-1293)      
  Onontvankelijkheid van een mondelinge vraag
2-239
p. 5-6 2-239 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ceder, Roelants du Vivier, Vankrunkelsven, Dallemagne, De Decker en mevrouw Lizin
2-188
p. 35-38 2-188 p. 35-38 (PDF)
  2-188
p. 48 2-188 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Wettelijk statuut van het directiecomitť - Regeling van de belangenconflicten - Vertegenwoordiging van een rechtspersoon-bestuurder - Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor - Sanctie voor niet-naleving van de openbaarmakingsplicht - Werking van de algemene vergadering) (2-1107)      
  Algemene bespreking en terugzending
2-215
p. 15-26 2-215 p. 15-26 (PDF)
Wetsontwerp op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap) (2-1360)      
  Algemene bespreking
2-253
p. 31-33 2-253 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector (Verplichte opslag van olieproducten) (2-926)      
  Terugzending naar commissie
2-178
p. 36-37 2-178 p. 36-37 (PDF)
Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsook het Kieswetboek (2-1448)      
  Algemene bespreking
2-268
p. 5-6 2-268 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte (2-1481)      
  Amendement nr 1 van de heer De Decker
2-1481/2
p. 1-2 2-1481/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-289)      
  Amendement nr 25 van de heer De Decker
2-289/5
p. 3 2-289/5 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (Artt. 28 sexies, 61 ter, quater en quinquies, 131, ß 2, en 235 bis Wetboek van Strafvordering : verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling m.b.t. goederen; recht van inzage van het strafdossier; verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen - Gevolgen van nietigverklaring van bewijsmiddelen) (Art. 734bis Gerechtelijk Wetboek : [echt]scheidingsbemiddeling) (2-672)      
  Voorstel tot verdaging tot een volgende plenaire vergadering opdat de heer Vandenberghe zijn vragen kan stellen als de minister van Justitie zelf aanwezig kan zijn
2-119
p. 31-32 2-119 p. 31-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Aanpassing van de tuchtstraffen - Mogelijkheid voor de betrokkene om gehoord te worden - Creatie van een beroepsprocedure - Invoering van een stelsel voor de herziening van de straffen - Aanmaak van een gegevensbank voor tuchtrechtspraak - Meer bewegingsvrijheid voor de hogere tuchtoverheid) (2-729)      
  Over de regeling van werkzaamheden
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen (Instrument waarmee de financiering van de KMO's aanzienlijk zal worden verbeterd) (2-1587)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-287
p. 55-60 2-287 p. 55-60 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nyssens, Leduc, de T'Serclaes, Nagy en Vanlerberghe en van de heren Van Krunkelsven, Mahoux en Barbeaux
2-155
p. 73-76 2-155 p. 73-76 (PDF)
  2-155
p. 77-78 2-155 p. 77-78 (PDF)
  2-155
p. 150 2-155 p. 150 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van diverse bepalingen inzake de adel (Zie ook doc. Senaat 2-1008 en 2-1010) (2-1009)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
   Over de inoverwegingneming
2-182
p. 6 2-182 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden (Verbieden van organisaties van private personen waarvan het oogmerk erin bestaat de door de wet aangewezen organen voor controle op de politiediensten aan te vullen) (2-1389)      
  Voorstel van de heren De Decker, Vandenberghe, Thissen en Monfils en mevrouw Lizin
2-1389/1
p. 1-4 2-1389/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking en aangehouden stemming
2-46
p. 41-45 2-46 p. 41-45 (PDF)
  2-46
p. 66 2-46 p. 66 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Gemeenteraadsleden : onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap) (2-119)      
  Vergissing bij het opnemen van de stemmen in commissie - Aanneming van het subamendement van de heer Dallemagne - Rechtzetting
2-59
p. 47-48 2-59 p. 47-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof) (Herstel van de gelijkschakeling van het pecuniair statuut van de referendarissen van het Arbitragehof met de referendarissen van de Raad van State) (2-623)      
  Voorstel van de heer de Decker c.s.
2-623/1
p. 1-3 2-623/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Samenstelling Comitť I - Functie van adjunct-hoofd van de Dienst EnquÍtes van het Comitť P - Datum voor indiening van de activiteitenverslagen - Benoeming van plaatsvervangende leden van het Comitť I door de Senaat) (2-439)      
  Voorstel van de heer De Decker c.s.
2-439/1
p. 1-8 2-439/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wijziging in de samenstelling van een fractie - Beslissing van de heer Moreels om niet langer deel uit te maken van de CVP-fractie maar voortaan als onafhankelijk lid te zetelen - Gevolgen inzake de evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Bureau en in de commissies - Nieuwe verdeling van de mandaten      
  2-69
p. 8-14 2-69 p. 8-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999