Voorstellen van Paul Wille (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

9 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-490 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma 22/6/2000
S. 2-787 Voorstel tot wijziging van artikel 63 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-788 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-789 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-790 Voorstel tot opheffing van de artikelen 72 en 73 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-791 Voorstel tot invoeging van een artikel 74bis in het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-792 Voorstel tot invoeging van een artikel 74ter in het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-1257 IVe Euro-Mediterraan Parlementair Forum
BARI
(17-18 juni 2002)
26/7/2002
S. 2-1352 Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek 14/11/2002

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007