Voorstellen van Mia De Schamphelaere (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

13 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-102 Voorstel van resolutie betreffende de verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking 10/10/1999
S. 2-103 Voorstel van resolutie betreffende schuldkwijtschelding voor de armste landen 10/10/1999
S. 2-458 Wetsvoorstel tot bepaling van het statuut van de thuisassistent 31/5/2000
S. 2-975 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek 6/12/2001
S. 2-1109 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 22/4/2002
S. 2-1134 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld 30/4/2002
S. 2-1289 Ontwerp van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 1/10/2002
S. 2-1304 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek 14/10/2002
S. 2-1446 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 30/1/2003
S. 2-1454 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 5/2/2003
S. 2-1468 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt 12/2/2003
S. 2-1562 Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 3/4/2003
S. 2-1621 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van het Wetboek van Belgische nationaliteit met het oog op de bestraffing van schijnhuwelijken 9/4/2003

Legislatuur 2003-2007