Voorstellen van Jean-François Istasse (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 5-2349 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's 19/11/2013

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999