Voorstellen van Louis Siquet (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-259 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 23/12/1999
S. 2-494 Voorstel van resolutie over Cyprus 27/6/2000
S. 2-1028 Voorstel van resolutie over de verkeerspolitie 29/1/2002
S. 2-1055 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen 19/2/2002
S. 2-1217 Voorstel van resolutie over Azerbeidzjan 27/6/2002

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007