- Ter vervanging van de vorige bijeenroeping -

FinanciŽn en Economische Aangelegenheden

Woensdag 11 december 2013
vergadering om 10.15 uur - Zaal D

 1. Evocatieprocedure (einddatum : 04/02/2014)
  Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake KMO's;
  nr. 5-2382/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


De leden worden verzocht de hun toegezonden stukken mee te brengen
 1. Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 25 juni 2007 houdende diverse bepalingen (IV);
  nr. 5-2383/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


De leden worden verzocht de hun toegezonden stukken mee te brengen
 1. Evocatieprocedure (einddatum : 04/02/2014)
  Wetsontwerp betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen;
  nr. 5-2389/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen


 2. Art. 27.1 van het Reglement van de Senaat
  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (I);
  nr. 53-3066/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking


 3. Art. 27.1 van het Reglement van de Senaat
  Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II);
  nr. 53-3067/1.-
  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking


De leden worden verzocht de hun toegezonden stukken mee te brengen
  1. Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de rechtspersonenbelasting van lokale besturen op inkomsten uit roerende goederen en kapitalen (van de heer Guido†De†Padt);
   nr. 5-2132/1.-
  2. Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een uitzondering van roerende voorheffing voor lokale overheden bij verrichtingen zonder winstoogmerk (van de heren Dirk†Claes en Etienne†Schouppe);
   nr. 5-2381/1.-

  Aanwijzing van de rapporteur
  Bespreking
  Stemmingen