S. 5-2389 Dossierfiche K. 53-3088

Wetsontwerp betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen
Regering E. Di Rupo I  

bedrijfsfinanciering
Financial Services and Markets Authority
aflossing
krediet
kleine en middelgrote onderneming
handelskrediet
lening
kredietbeleid
clausule

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3088/1 Wetsontwerp 24/10/2013
K. 53-3088/2 Amendementen 26/11/2013
K. 53-3088/3 Verslag namens de commissie 2/12/2013
K. 53-3088/4 Tekst verbeterd door de commissie 2/12/2013
K. 53-3088/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2013
5-2389/1 5-2389/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 6/12/2013
5-2389/2 5-2389/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2013
5-2389/3 5-2389/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 17/12/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/10/2013   Indiening Doc. K. 53-3088/1
2/12/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3088/3
5/12/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 172, p. 62-71 + p. 103-104
5/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-27/o21)
Integraal verslag nr. 172, p. 104-105
Doc. K. 53-3088/5
5/12/2013   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/12/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2389/1 5-2389/1 (PDF)
6/12/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2013   Inschrijving op agenda
17/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
17/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-12/o5) Hand. 5-132 Hand. 5-132 (PDF)
Doc. 5-2389/3 5-2389/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/12/2013   Verzending naar commissie
11/12/2013   Inschrijving op agenda
11/12/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Ahmed Laaouej
11/12/2013   Inleidende uiteenzetting door Sabine Laruelle,
minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
11/12/2013   Bespreking
11/12/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
11/12/2013   Aanneming zonder amendering
11/12/2013   Vertrouwen rapporteur
17/12/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2013   Bekendmaking (104012-104015)
17/4/2014   Erratum (33113)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 5/12/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/12/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/12/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2013 15 6/1/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 7/12/2013 60 20/2/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2013 31/12/2013 , blz 104012-104015
Errata
Op 17/4/2014 , blz 33113

Kruispuntbank van de wetgeving