5-2041/2

5-2041/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

25 JUNI 2013


Voorstel van resolutie over de opvolging en de naleving van het Kaderakkoord voor de vrede, de veiligheid en de samenwerking voor de Democratische Republiek Congo en de Regio van de Grote Meren


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER HELLINGS

In het dispositief, punt 3 aanvullen als volgt :

« indien er sprake is van een ernstige schending van internationale standaarden en het instellen van gerichte diplomatieke sancties zoals het plaatsen van topfiguren uit de regering op de VN-sanctielijst. »

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 2.

Nr. 2 VAN DE HEER HELLINGS

In het dispositief, punt 4 aanvullen als volgt :

« indien er sprake is van een ernstige schending van internationale standaarden en het instellen van gerichte diplomatieke sancties zoals het plaatsen van topfiguren uit de regering op de VN-sanctielijst. »

Verantwoording

Er moet omzichtig worden omgesprongen met het opschorten van bilaterale samenwerking omwille van de grote gevolgen voor de betrokken bevolkingsgroep. Negatieve conditionaliteit (dat wil zeggen het opschorten van hulp als stok achter de deur om negatieve evoluties af te schaffen) kan enkel als er sprake is van een ernstige schending van internationale standaarden, zoals dat het geval was met de steun van Rwanda aan de M23 bij haar moorddadige campagnes.

Bovendien is het meermaals aangetoond dat het effect van het opschorten van hulp minimaal is. Er zijn immers nog altijd andere instrumenten waarmee België zijn onvrede kan uiten. Uit ervaring is gebleken dat gerichte sancties zoals Rwandese en Ugandese topfiguren op de VN-sanctielijst zetten, nog altijd een interessante politieke optie blijven. Ook diplomatieke middelen kunnen vrij ver gaan, met aangetoonde doeltreffendheid. Daarom moeten de concrete voorbeelden in de resolutietekst niet enkel verwijzen naar ontwikkelingshulp.

Benoit HELLINGS.

Nr. 3 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, in punt 1, de woorden « expliciet te erkennen » vervangen door de woorden « opnieuw te bevestigen ».

Verantwoording

De regering heeft zich reeds uitgesproken over het belang van dit akkoord in haar persmededeling van 24 februari 2013.

Nr. 4 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, in punt 2, de woorden « expliciet te erkennen » vervangen door de woorden « opnieuw te bevestigen ».

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 3

Nr. 5 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, in punt 3, de woorden « waaronder het (tijdelijk) opschorten van de directe samenwerking » doen vervallen.

Verantwoording

Het is overbodig ten opzichte van de rest van de zin en de indruk ontstaat dat dit de enige oplossing is.

Nr. 6 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, in punt 4, de woorden « waaronder het (tijdelijk) opschorten van de directe samenwerking » doen vervallen.

Verantwoording

Zie de verantwoording bij amendement nr. 5.

Nr. 7 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, punt 6 doen vervallen.

Verantwoording

Een strategische nota valt onder de bevoegdheid van de regering en niet van het parlement of het maatschappelijk middenveld.

Vanessa MATZ.