5-1234/3

5-1234/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

17 APRIL 2012


Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van « Diplomatieke Zending »


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN MEVROUW MATZ

Het dispositief vervangen als volgt :

« 1. de status van de Palestijnse vertegenwoordiging in Brussel te verhogen tot het gangbare niveau in de meeste Europese landen;

2. dringend de nodige maatregelen te treffen om de leden van de Palestijnse vertegenwoordiging in Brussel diplomatieke voorrechten toe te kennen die vergelijkbaar zijn met de voorrechten die de meeste andere Palestijnse vertegenwoordigingen in de Europese Unie genieten. ».

Vanessa MATZ.