5-1144/2

5-1144/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

20 DECEMBER 2011


Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER IDE EN MEVROUW SLEURS

In het dispositief een punt 4 toevoegen, luidende :

« 4. duidelijk een volgorde van prioriteiten van wettelijke maatregelen op te stellen en deze stapsgewijs tegen bepaalde data uit te voeren. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke Belgische behoeften en mogelijke acute situaties. »

Verantwoording

Het opstellen van een duidelijke prioriteitenlijst en actieplan zorgt ervoor dat de nodige stappen ondernomen worden. Hierbij is het belangrijk om oog te hebben voor mogelijke specifieke hormoonontregelaars in België.

Nr. 2 VAN DE HEER IDE EN MEVROUW SLEURS

In het dispositief een punt 5 toevoegen, luidende :

« 5. bij het monitoren van de veiligheid van geneesmiddelen in een postmarketing fase (i.e., binnen het farmacovigilantiesysteem) via de « gele » fiche de aandacht vestigen op de mogelijkheid van hormoonontregelaars zodat de nodige data genoteerd worden. »

Verantwoording

Bij het opmaken en analyseren van veiligheidsrapporten kan er interessante informatie opduiken. Voor een goede veiligheidsanalyse dienen echter ook de initiële data te worden opgenomen.

Louis IDE.
Elke SLEURS.